RUS| UKR

Розробка креслень стадії КМЗміст

Інженерний персонал компанії ПОЛИГОНАЛЬ у короткий термін розробляє креслення марки КМ металевих конструкцій для різних об'єктів промислового й цивільного будівництва. Підставою для розробки креслень марки КМ є проектне завдання, яке складається замовником і узгоджується розроблювачем. Середній рівень досвіду роботи наших інженерів-проектувальників становить більш десяти років, проектні роботи яких виконуються під керівництвом відповідального виконавця, минулого підвищення кваліфікації, що й має кваліфікаційний сертифікат
Розшифрування КМ - конструкції металеві.

Провідними напрямками нашої компанії по розробці креслень марки КМ є:
 • металоконструкцій опор ЛЕП, вишок стільникового зв'язку, щогл для установки прожекторів, опор під антени й інші висотні інженерні конструкції баштового типу;
 • конструкцій під технологічне встаткування естакад, галерей, трубопроводів і газоходів;
 • металевих конструкцій під будівництво ангарів, складів і цехів;
 • сталевих конструкцій промислового й цивільного призначення;
 • конструкцій різних інженерних споруджень

Креслення КМ - ідеологія

Розробка креслень марки КМ фахівцями нашої компанії відбувається із застосуванням сучасної, а відповідно потужної комп'ютерної техніки, із застосуванням мережних інженерних спеціалізованих програмних продуктів. Робочі місця інженерів-проектувальників обладнані спареними широкоформатними моніторами високого дозволу й відгуку, що дозволяє виконувати одночасно кожному інженерові-проектувальникові різні складні завдання по візуалізації, розрахункам і розробці металоконструкцій, а також виводити на печатку креслення марки КМ. Наявність мережних інженерних програм дає можливість декільком інженерам-проектувальникам працювати одночасно над однією 3 D-Моделлю підвищеної складності й будь-якого обсягу, що дозволяє в стислий термін з мінімальною кількістю можливих помилок і друкарських помилок розробляти креслення марки КМ найвищої якості. Таким чином, будівельні креслення КМ розробляються методом побудови 3 D-Моделі з використанням самих інноваційних комп'ютерних технологій
Ми не тільки розробляємо креслення стадії КМ за доступною ціною – ми забезпечуємо оптимальне співвідношення вартості КМ і якості всієї роботи. При цьому всі розробки вже давно вийшли за рамки поняття розробки креслень марки КМ і КМД. Крім креслень ми подаємо інформацію, яку з легкістю сприймають як керуючий код верстати зі ЧПУ по виготовленню металоконструкцій, яку можуть застосовувати технологи як при виконанні розкрою, так і при розрахунках норм витрати й т.п. Наші інженери-проектувальники й інженери-конструктори відомі далеко за межами нашої країни, адже ми проводимо супровід кожного свого об'єкта до закінчення реалізації проекту, аж до монтажу металоконструкцій, а найчастіше й до пусконалагоджувальних робіт і пуску виробництва. Наші фахівці брали участь у будівництві об'єктів енергетичної, коксохімічної, металургійної й інших галузей, як по Україні, так і в країнах близького зарубіжжя. Ми працюємо в Україні, Росії, Білорусі, Естонії, Латвії, Литві, Молдавії, Грузії, Вірменії, Азербайджані, Казахстані, Киргизії, Туркменістані, Таджикистані, Узбекистані.


Стадії проектування й робоча документація

Згідно з міждержавним стандартом ДЕРЖСТАНДАРТ 21.502-2007 СПДС ”Правила виконання проектної й робочої документації металевих конструкцій“ і національного стандарту України ДСТУ Б А.2.4-43:2009 СПДБ ”Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій“ проектну й робочу документацію металевих конструкцій розробляють по одному з варіантів:
 • в одну стадію – « робочий проект»;
 • у дві стадії – «проект» (затверджувана частина) і «робоча документація».
Стадії проектування об'єктів залежать від ступеня складності й установлюються в договорі підряду й завданні на проектування. Робочі креслення, необхідні для якісного виконання будівельних і монтажних робіт на будівельному майданчику, складаються із двох основних частин: робочих креслень марки КМ і робочих детальних креслень марки КМД. Розробка КМ виконується проектними організаціями й уважається підставою для розробки КМД, складання кошторису й повинні містити всі дані, які необхідні для виконання подібних робіт.
Креслення КМД розробляються конструкторськими відділами заводів-виготовлювачів металоконструкцій, а також відділами КМД проектних організацій, трестами й керуваннями, що ведуть монтаж металоконструкцій і повинні мати всі необхідні дані для виробництва й монтажу конструкцій. Відступу від креслень КМ, звичайно, не припустимі. Організація, яка розробляє КМД, несе всю відповідальність за відповідність їх проекту КМ.
Креслення КМ і КМД виконують із урахуванням вимог стандартів Системи проектної документації для будівництва (СПДС), стандартів Єдиної системи конструкторської документації (ЕСКД) і інших галузевих стандартів.


Состав основного комплекту робочих креслень марки КМ

В основний комплект робочих креслень металевих конструкцій марки КМ входять:
 • загальні характеристики по робочих кресленнях КМ;
 • дані про навантаження й усіх впливах на конструкції;
 • дані про навантаження на фундаменти;
 • креслення загальних видів конструкцій будинків і споруджень (якщо це необхідно);
 • схеми розміщення елементів конструкцій;
 • креслення елементів конструкцій;
 • креслення вузлів конструкцій;
 • специфікація металопрокату.


Розробка креслень марки КМ

Розробка креслень марки КМ включає наступні основні етапи:
 • складання й узгодження Технічного завдання на проектування;
 • розробка ескізного варіанта в якості передпроектного рішення в тендерних документах з 3 D-Візуалізацією в спеціалізованому програмному продукті, що дозволяє інженерові-проектувальникові представити замовникові завершений вид проектованого об'єкта, перед розробкою креслень марки КМ металоконструкцій і вузлів, для повної оцінки його відповідності задуманому загальному виду й габаритним розмірам;
 • розрахунки й добір поперечних перерізів елементів конструкцій за допомогою спеціалізованого програмного продукту за розрахунками металоконструкцій;
 • розробка креслень марки КМ конструкцій і їх вузлів;
Сталеві конструкції будинків і споруджень необхідно проектувати відповідно до вимог ДБН В.2.6-163:2010 «Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення й монтажу» і ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження й впливу. Норми проектування».
Розрахунки конструкцій слід виконувати як по допустимих напруженнях, так і по двом групам граничних станів. Перша група містить у собі граничні стани, які можуть привести до втрати несучої здатності елементів або до їхньої повної непридатності до експлуатації. Друга група включає граничні стани, при яких можливі неприпустимі деформації, переміщення або відхилення елементів об'єкта, що приводять до порушення нормальної експлуатацію.

Розрахунки конструкцій містить у собі наступні етапи:
 • визначення навантажень і різних впливів.
 • розрахунки навантажень від загальної ваги конструкцій.
 • розрахунки вітрових навантажень.
 • розрахунки снігових навантажень.
 • розрахунки навантажень від впливу ожеледі при вітрі.
 • розрахунки навантажень при сейсмічному впливі і т.д.
 • статичний розрахунки зусиль в елементах ( при статичній і динамічній роботі спорудження).
 • перевірка напруг в елементах (перевірка елементів конструкції по міцності).
 • перевірка гнучкості елементів (перевірка загальної й місцевої стійкості елементів конструкції).
 • розрахунки вузлів (перевірка несучої здатності окремих болтових з'єднань).
 • динамічний розрахунки частот і форм коливань ( при динамічній роботі спорудження).
Визначення навантажень і впливів
Збір навантажень і впливів для різних будинків і споруджень виконується відповідно до ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження й впливу. Норми проектування». Навантаження й впливу на будівельні конструкції, а так само підстави будинків і споруджень, що відрізняються від традиційних (опори ВЛ високої напруги, портали РЕПЕТУЮ, і т.п.), а, що також мають спеціальне походження (сейсмічні, хвильові, від транспортних засобів і т.п.) слід розраховувати по спеціальних технічних умовах і нормам (ПУЭ й т.п.), що доповнюють і уточнюючим положення ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження й впливу. Норми проектування».

Статичний розрахунки
Статичний розрахунки (визначення внутрішніх зусиль у вузлах елементів і переміщень крапок конструкції) виконується методами будівельної механіки й опору матеріалів.

Перевірка елементів по міцності
Розрахунки елементів по міцності слід виконувати відповідно до ДБН В.2.6-163:2010 «Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення й монтажу» як елементів, підданих у загальному випадку впливу нормальних і поперечних сил, що крутять і згинальних моментів.

Перевірка загальної й місцевої стійкості елементів
Дана перевірка (перевірка деформативності) виконується відповідно до ДБН В.2.6-163:2010 «Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення й монтажу». Значення переміщень елементів конструкції не повинні перевищувати значення граничних переміщень відповідно до нормативних документів, що характеризують проектований об'єкт. При виготовленні, транспортуванні, монтажі й подальшої експлуатації багатогранних елементів опори (секцій стійки й траверс) потрібно забезпечити просторову незмінюваність, міцність, стійкість, а так само й твердість опор як у цілому, так і їхніх окремих елементів

Розрахунки вузлів конструкції
Під розрахунками вузлів розуміється визначення товщин пластин, кількості болтів, довжин і катетів зварених швів і т.п.
металоконструкцій водонапірних башт і ємностей різного призначення малої, середньої й великий місткості


ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ:
Методи розрахунків будівельних конструкцій

Розрахунок будівельних металоконструкцій при проектуванні.

Загальні правила оформлення робочих креслень марки КМ і КМД

Загальні правила оформлення робочих креслень марки КМ і КМД

Стадії проектування і робоча
документація

Стадії проектування і робоча документація

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Лінія гарячого цинкування

Гаряче цинкування


Технологическое оборудование

Устаткування для організації цехів гарячого цинкування.


Дізнайтесь більше
"Гаряче цинкування"

Лінія зварювання опор Ø2900

Зварювальна машина опор Ø2900

Роботизоване різання люка

Роботизоване різання люка

Лінія безшовних опор

Лінія безшовних опор

Динамічне балансування роторів у власних опорах

Урівноваження роторів, зниження вібраційної навантаженості опор, попередження передчасного зносу обладнання

Організація технічного обслуговування

Перевірка на технологічну точність

Наслідки несвоєчасної балансування