RUS| UKR

Перевірка оснащення та обладнання на технологічну точність

Порядок проведення перевірки встаткування


На кожному підприємстві встановлюється єдиний порядок проведення перевірок технологічного оснащення й устаткування на технологічну точність і контролю проведення цих перевірок.

Одним з показників, що впливають на якість продукції, що випускається, є точність технологічних пристосувань і встаткування, на якому виготовляється виріб. Для усунення впливу цього показника на якість продукції, що випускається, проводяться систематичні перевірки.

Основним завданням перевірки на технологічну точність оснащення, яке експлуатується виробничими ділянками або знову виготовленої (штампи, пристосування, кондуктор складання й т.п.), є перевірка виготовленої на цім технологічному оснащенні деталі на відповідність конструкторської документації й технологічної документації, установлення причин невідповідностей і їх усунення.

Завданням перевірки встаткування є контроль відповідності вимірюваних параметрів точності встаткування параметрам зазначеним у технічному паспорті встаткування, що перевіряється.

Перевірка технологічного оснащення на технологічну точність здійснюється відповідно до :
 • відомість оснащення перевірці, що підлягає, на технологічну точність ;
 • графік планово-періодичних перевірок технологічного оснащення на технологічну точність. 
Перевірка на технологічну точність включає:
 • планово-запобіжні ремонт технологічного оснащення згідно графіка;
 • технічний огляд технологічного оснащення;
 • перевірка знову виготовлених і відремонтованих пристосувань.
Для визначення переліку оснащення по виробничій ділянці вповноважений фахівець становить відомість технологічного оснащення. У відомості технологічного оснащення по кожній позиції визначається періодичність перевірки точності.

На підставі відомості складається графік планово-періодичної перевірки пристосувань. У графіку вказуються дати проведення планово-періодичної перевірки технологічного оснащення за планом і по факту. Пристосування, не експлуатовані із часу останньої перевірки, перевірці на технологічну точність не підлягають і в графіку ставиться запис "не експлуатувалися".

При проведенні планово-періодичної перевірки технологічного оснащення на технологічну точність необхідно:
 • перевіряти рівномірність зазору між пуансоном і матрицею (співвісність) шляхом установки в штамп спецпуансона й спецматріци й опускання пуансона в матрицю вручну;
 • розділові штампи випробовувати, вирубуючи на них картон або пергамент, зріз повинен бути чистим по всьому контуру (зазор виконаний правильно); обрив або затягування пергаменту вказує на: нерівномірність зазору, надмірну величину зазору або затуплення ріжучих крайок;
 • у згинальних, витяжних штампах перевіряти правильність комбінації елементів профілю й рельєфів, погодженість взаємного розташування верхньої й нижньої частин штампа й правильність взаємодії деталей, що сполучаються, і вузлів; відповідність профілю одержуваної деталі робочим кресленням;
 • в універсальних лінійках, "утюжках" (деталь універсальної лінійки для настроювання лінійних розмірів), упорах, фіксаторах перевіряти правильність одержуваних лінійних розмірів відповідно до розмітки.

Результати планово-періодичної перевірки оснащення записуються в графіку. Робиться оцінка про стан перевіреного оснащення (задовільне, необхідний ремонт, експлуатації й ремонту не підлягає).

Перевірку на технологічну точність великогабаритного оснащення у випадку її складного демонтажу, допускається робити шляхом вибіркових перевірок деталей, виготовлених на цім пристосуванні.

У випадку використання технологічних пристосувань, що не пройшли перевірку на технологічну точність або, що мають відхилення від установлених документацією вимог, відділу технічного контролю надається право припинення приймання виготовленої продукції.

Технічному огляду підлягає все експлуатоване технологічне оснащення, певна відомістю. Технічний огляд проводиться два рази на місяць, шляхом зовнішнього огляду й виміру контрольованих розмірів деталі, що виготовляється на пристосуванні, окремих параметрів технологічного оснащення, що впливають на точність виготовлення деталі.

Технічний огляд пристосувань проводиться комісійно. Результати технічного огляду записуються в журналі запису результатів технічного огляду оснащення.

Технологічне оснащення, точність якої при перевірці виявилася нижче припустимої, підлягає ремонту й наступній перевірці.

Перевірка встаткування на технологічну точність здійснюється відповідно до:
 • відомістю встаткування, що підлягає перевірці на технологічну точність;
 • річний графік планово-запобіжних ремонтів;
 • технічний паспорт устаткування.
Перевірка встаткування повинна встановити, чи відповідає точність взаємодії окремих вузлів устаткування паспортним технічним даним і не впливає чи його стан на точність вироблених деталей.
Перевірка встаткування планується й проводиться на підставі відомості встаткування при середніх і капітальних ремонтах згідно графіка планово-запобіжного ремонту. Перевірка встаткування на точність планується з урахуванням стану й важливості встаткування. Крім планованих перевірок передбачається проведення позачергових перевірок у випадку, коли є неточності виготовлення деталей не з вини оснащення. Види, методи перевірок і норми точності для кожного встаткування встановлюються його паспортними даними

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Лінія гарячого цинкування

Гаряче цинкування


Технологічне обладнання

Устаткування для організації цехів гарячого цинкування.


Дізнайтесь більше
"Гаряче цинкування"


Дізнайтесь більше
"Прожекторні щогли"


Дізнайтесь більше
"Вишки зв'язку"


Дізнайтесь більше
"Опори ЛЕП"