RUS| UKR

Організація технічного обслуговування і ремонту устаткування

Порядок проведення ремонту встаткування


Ефективна робота встаткування неможлива без своєчасного виконання технічного обслуговування й ремонту в певних обсягах і встановленого якості. Тривале збереження встаткуванням працездатності й зменшення суми витрат на її підтримку й втрат основного виробництва, пов'язаних із простоями встаткування через несправність, вимагають раціональної організації експлуатації й обов'язкового виконання комплексу робіт з його технічного обслуговування.
Проведення технічного обслуговування й ремонтів технологічного (механічного) устаткування здійснюється на підставі Єдиної системи планово-запобіжного ремонту й раціональної експлуатації технологічного встаткування машинобудівних підприємств, яка містить у собі:
а) визначення ремонтних робіт з видів і їх опис;
б) планування профілактичних операцій (регулювання, підтяжка болтових з'єднань і т.д.) і контролювання їх здійснення;
в) установлення тривалості ремонтних циклів, міжремонтних періодів;
г) визначення категорій ремонтоскладності для всіх видів устаткування;
д) організацію служби для виробництва ремонтних робіт;
е) застосування сучасних методів ремонту встаткування, що спрощують технологію й методи відновлення зношених деталей;
ж) організацію закупівель готових запчастин, впровадження прогресивних технологічних процесів виготовлення запчастин, їх зберігання й облік;
з) ведення мастильного господарства;
і) організацію матеріального постачання ремонтної служби;
к) організацію контролю якості ремонту й догляду за встаткуванням
Порядок виконання робіт з технічного обслуговування й ремонту
Керівник ремонтної служби наприкінці кожного року на наступний розробляє річний графік планово-запобіжних ремонтів. Річний графік розписується по місяцях і видається керівникам виробничих ділянок.
Огляди й усі види ремонтів роблять слюсарі-ремонтники й електрослюсарі ремонтної служби (далі в тексті – персонал). Ремонтний, черговий і експлуатаційний персонал зобов'язаний знать і дотримувати правил технічної експлуатації встаткування, викладені в інструкції з технічного обслуговування встаткування, знати й виконувати діючі посадові інструкції. Інструкції технічного обслуговування встаткування повинні перебувати на робочих місцях, де встановлене встаткування.
Керівник виробничої ділянки закріплює встаткування за експлуатаційним персоналом, прізвища, яких пишуться на спеціальних планшетах, розміщених на встаткуванні.
Керівник виробничої ділянки регулярно затягає зауваження по технічному стану встаткування в журналі своєї ділянки.
Експлуатаційний персонал ділянок бере участь у технічному обслуговуванні й ремонті закріпленого за ним устаткування.
Вивід устаткування на ремонт проводиться згідно із затвердженими планами ППР.

Види технічного обслуговування й ремонтів технологічного встаткування:
  • I вид - внутрішнзмінне технічне обслуговування - поточний ремонт;
  • II вид - огляд;
  • III вид - малий ремонт;
  • IV вид - середній ремонт;
  • V вид - капітальний ремонт.
Внутрішнзмінне технічне обслуговування здійснює експлуатаційний персонал ділянки, черговий і ремонтний персонал під час технологічних простоїв, обідньої перерви технологічного персоналу ділянки.
Підставою внутрішнзмінного технічного обслуговування є журнал приймання-передачі змін, де фіксуються всі збої в роботі встаткування, технологічні зупинки, час простою, журнал ведеться керівником виробничої ділянки.
Увесь експлуатаційний персонал через керівництво виробничою ділянкою забезпечується інструкціями з технічного обслуговування, розробленими керівником ремонтної служби, у яких регламентуються його функції й обсяги робіт протягом зміни.
Усі види ремонтів технологічного встаткування у виробничих ділянках виконуються персоналом ремонтної служби й, якщо буде потреба, підрядними організаціями. Видача завдань ремонтному персоналу оформляється в журналі.

Огляди
Огляди проводяться персоналом ремонтної служби для перевірки стану встаткування, усунення механічних і електротехнічних поломок і визначення обсягу підготовчих робіт для майбутнього технічного обслуговування або планового ремонту.
Огляди проводяться інженерно-технічними працівниками ремонтної служби й відповідної виробничої ділянки.
Огляд проводиться згідно річного плану ППР.

Малий ремонт
Малий ремонт – вид планового ремонту, при якому шляхом заміни або відновлення зношених деталей і регулювання механізмів забезпечується нормальна робота встаткування до чергового планового ремонту.
Малий ремонт проводиться відповідно до річного й місячного графіків ППР.
Малі ремонти виконують ремонтні бригади під керівництвом керівника ремонтної служби із залученням експлуатаційного персоналу виробничої ділянки.
Після проведення малого ремонту керівник ремонтної служби робить запис результатів в агрегатному журналі.

Середній ремонт
Середній ремонт – вид планового ремонту, при якому проводиться часткове розбирання встаткування, капітальний ремонт окремих вузлів, заміна й відновлення основних зношених деталей, складання, регулювання й випробування під навантаженням.
При середньому ремонті персонал ремонтної служби із залученням персоналу виробничої ділянки проводять перевірку встаткування на технологічну точність.
Після проведення середнього ремонту керівник ремонтної служби робить запис результатів в агрегатному журналі.

Капітальний ремонт
Капітальний ремонт – комплекс робіт, що включають повне розбирання встаткування, заміну всіх зношених вузлів і деталей, ремонт базових деталей і вузлів, складання, регулювання й випробування встаткування під навантаженням.
При капітальному ремонті відновлюють передбачену нормативними документами по обслуговуванню й ремонту геометричну точність устаткування на строк до чергового планового ремонту.
Зупинка встаткування на капітальний ремонт здійснюється відповідно до річного плану ППР.
Капітальний ремонт виконується, на підставі записів у журналах приймання-передачі змін, агрегатних журналах і паспортних даних устаткування.

Порядок передачі встаткування в ремонт
Зупинка встаткування на ремонт проводиться згідно плану ППР.
Перенос або скасування ремонту допускається тільки з дозволу керівника підприємства.
Перед початком ремонтних робіт замовник (керівник виробничої ділянки) повинен надати встаткування в чистому виді, звільнити територію від сторонніх предметів, забезпечити відключення встаткування від електричних мереж і комунікацій і передати встаткування по акту передачі встаткування в ремонт.

Порядок приймання встаткування після ремонту
Приймання встаткування в експлуатацію після ремонту здійснює відповідна виробнича ділянка.
Приймання встаткування після ремонту здійснюється після його огляду й апробування протягом 72 годин.
Пуск устаткування в експлуатацію дозволяється після оформлення акту передачі встаткування в експлуатацію, який є одним з документів підтверджувальних забезпечення якості технічного обслуговування й ремонтів технологічного встаткування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Лінія гарячого цинкування

Гаряче цинкування


Технологічне обладнання

Устаткування для організації цехів гарячого цинкування.


Дізнайтесь більше
"Гаряче цинкування"


Дізнайтесь більше
"Прожекторні щогли"


Дізнайтесь більше
"Вишки зв'язку"


Дізнайтесь більше
"Опори ЛЕП"