RUS| UKR

Нагляд і контроль за станом будівель та спорудЗміст

Компанія ПОЛИГОНАЛЬ проводить технічне обстеження будинків і споруджень.
Виробничі будинки й спорудження в процесі експлуатації відповідно до Положення про безпечну й надійну експлуатацію виробничих будинків і споруджень повинні перебувати під систематичним спостереженням інженерно-технічних працівників, відповідальних за схоронність цих об'єктів.

Організація нагляду за станом будинків і споруджень

Для забезпечення якісного систематичного спостереження за технічним станом будинків і споруджень і їх окремих елементів власник або уповноваженим їх орган на підприємствах, установах, організацій незалежно від форм власності видів їх діяльності повинен створити службу за спостереженням за експлуатацією будинків і споруджень і призначити відповідальних за правильну експлуатацію, схоронність і своєчасність ремонтів будинків або споруджень. Служба спостереження входить у структуру підприємства, установи, організації, як одна з основних виробничо-технічних служб і залежно від чисельності працюючих може функціонувати, як самостійний структурний підрозділ, або її функції можуть покладати на відділ капітального будівництва, будівельну групу, а також на відповідні експлуатаційні служби: відділ головного енергетика, транспортний відділ і ін. 
При аварії працівники служби за спостереженням заексплуатацією будинків і споруджень зобов'язані в першу чергу:
- прийняти всі необхідні заходи щодо порятунку потерпілих і наданню їм допомоги;
- увести в дію план ліквідації аварій (аварійних ситуацій) якщо таке є на підприємстві;
- вжити заходів по запобіганню подальшого поширення руйнувань, пожежі, викиду шкідливих речовин і т.п.;
- установити границю небезпечної зони й обмежити доступ у неї людей.
Усі виробничі будинки й спорудження підприємства або їх частини (проліт, поверх) наказом керівника підприємства закріплюються за цехами, відділами й іншими підрозділами підприємства (організації), що займають зазначені площі. Керівники відповідних підрозділів (цехів, відділів і ін.) є особами, відповідальними за правильну експлуатацію, схоронність і своєчасний ремонт закріплених за підрозділом будинків, споруджень або окремих приміщень, конструкцій.
При виявленні відхилень у стані конструкцій або будинку, що перевищують нормативні значення, керівник структурного підрозділу зобов'язано повідомити про них у службу за спостереженням за експлуатацією будинків і споруджень і організувати систематичний контроль над станом конструкцій і розвитком дефектів і ушкоджень, а у випадку, якщо окремі конструкції або будинок у цілому перебувають в аварійному стані, зобов'язаний також призупинити експлуатацію частини будинку підвідомчого підрозділу, забезпечити евакуацію людей з небезпечної зони й вжити заходів по забезпеченню стійкості ушкоджених конструкцій до реалізації заходів щодо відновлення працездатності об'єкта.
При загальному огляді обстежиться весь будинок або спорудження в цілому, включаючи всі конструкції будинку або спорудження, у тому числі інженерне встаткування.
При частковому огляді обстеженню зазнають окремі будинки, або спорудження комплексу, або окремі конструкції, або види встаткування (наприклад, ферми або балки будинку).
Крім систематичного спостереження за експлуатацією будинків і споруджень, усі виробничі будинки й спорудження зазнають періодичним технічним оглядам. Огляди можуть бути за обсягом – загальні й капітальні, по періодичності – систематичні (чергові) і періодичні (позачергові).
При загальному огляді обстежиться весь будинок або спорудження в цілому, включаючи всі конструкції будинку або спорудження, у тому числі інженерне встаткування, різні види зовнішнього благоустрою, або весь комплекс будинків і споруджень.
При приватному огляді обстеженню зазнають окремі будинки (спорудження) комплексу, або окремі конструкції, види встаткування (наприклад, ферми або балки будинку).
Як правило, чергові загальні технічні огляди будинків проводяться два рази в рік – навесні й восени.
При весняному технічному огляді, виробленому після танення снігів, уточнюються обсяги робіт по технічному ремонту будинків і споруджень, виконуваному в літній період і виявляються обсяги робіт по капітальному ремонту для включення їх у план наступного року.
При весняному технічному огляді необхідно:
- ретельно перевірити стан несучих конструкцій, що й обгороджують, і виявити можливі ушкодження їх у результаті атмосферних і інших впливів;
- установити дефектні місця, що вимагають тривалого спостереження;
- перевірити механізми, що й відкриваються елементи вікон, ліхтарів, воріт, дверей і інших пристроїв;
- перевірити стан і упорядкувати водостоки, вимощення й зливоприймачі.
Осінній огляд проводиться з метою перевірки підготовки будинків і споруджень до зими. До цього часу повинні бути закінчені всі літні роботи з поточного ремонту.
При осінньому технічному огляді необхідно:
- ретельно перевірити несучі конструкції, що й обгороджують, будинків і споруджень і вжити заходів по усуненню всякого роду щілин і зазорів;
- перевірити підготовленість покриттів будинків і видаленню снігу й необхідних для цього засобів (сніготаялки, робочий інвентар), а також стан ринв і водостоків;
- перевірити справність і готовність до роботи в зимових умовах елементів, що відкриваються, вікон, ліхтарів, воріт, дверей і інших пристроїв.
Поточний огляд основних конструкцій будинків з важким крановим устаткуванням або будинків і споруджень, що експлуатуються в сильно агресивному середовищі, проводиться один раз у десять днів. Будинку й спорудження, які експлуатуються в агресивному середовищі, підлягають обстеженню спеціалізованими організаціями не рідше одного разу в рік з обґрунтованими записами в паспорті технічного стану конструкцій і заходів, щодо проведення необхідних робіт зі змісту будівельних конструкцій у вихідній експлуатаційній якості.
Крім чергових оглядів, можуть бути позачергові огляди будинків і споруджень після стихійних лих (пожеж, ураганних вітрів, більших злив або снігопадів, після коливань поверхні землі – у районах з підвищеною сейсмічністю і т.д.) або аварій.
Особливо твердий режим усіх видів оглядів повинен установлюватися для виробничих будинків і споруджень, зведених на підроблюваних підземними гірськими виробітками територіях, на просадних ґрунтах, а також експлуатованих при постійній вібрації.
При проведенні кожного поточного огляду необхідно робити швидкий огляд усіх конструкцій і перевірити детально не менш 10 % несучих вузлів конструкцій за візуальною методикою, із застосуванням у необхідних випадках міряльних інструментів, стан яких відбивається в технічному журналі експлуатації. До огляду й огляду цих вузлів залучаються фахівці монтажних організацій або спеціалізовані організації, що мають відповідну ліцензію й дозвіл органів Госнадзорохрантруда.

Проектна, технічна й виконавча документація, необхідна для нагляду й контролю над технічним станом будинків і споруджень

Вихідною документацією, необхідної для введення будинку або спорудження в експлуатацію є:
- акт державної технічної приймальної комісії про прийом об'єкта до експлуатації;
- перелік проектних, наукових і інших організацій, що брали участь у проектуванні об'єкта;
- перелік організацій, що брали участь у виробництві будівельно-монтажних робіт, із вказівкою видів виконаних робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, відповідальних за їхнє виконання;
- комплект робочих креслень, по яких здійснювалося будівництво об'єкта, із внесенням у них у процесі будівництва змін;
- затверджена проектно-кошторисна документація й довідка про основні техніко-економічні показники об'єкта;
- геодезична схема фактичного розташування інженерних мереж;
- документи про відвід земельних ділянок і дозвіл органів державного архітектурно-будівельного контролю на виробництво будівельно-монтажних робіт;
- документи на геодезичну разбивчу основу будівництва, а також документи на геодезичні роботи в процесі будівництва;
- документи про геологію й гідрології будівельного майданчика, про результати випробування ґрунту й аналізу ґрунтових вод;
- паспорта на встаткування й механізми;
- документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій і виробів, застосовуваних при виробництві будівельно-монтажних робіт;
- акти на сховані роботи й акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;
- акти про випробування внутрішніх і зовнішніх електроустановок і електромереж;
- акти про випробування пристроїв телефонізації, радіофікації, телебачення, сигналізації й автоматизації;
- акти про випробування змонтованого встаткування; акти про випробування технологічних трубопроводів, внутрішніх систем холодного й гарячого водопостачання, каналізації, газопостачання, опалення й вентиляції; зовнішніх мереж водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання й дренажних пристроїв; акти про ущільнення (герметизації) уведень і випусків інженерних комунікацій у місцях їх проходу через стіни підвалів;

Строки огляду будівельних конструкцій

Періодичність поточних оглядів (не рідше)

Умови експлуатації й інтенсивність впливу

Обсяг, що оглядаються
конструкцій

1

2

3

Два рази
на місяць

Особливо важкий режим роботи

Усі підкранові конструкції й 10 % елементів, вузлів і з'єднань по кожному виду конструкцій іншого типу

Особлива увага звернути на пошук ушкоджень у вигляді тріщин і ослаблення болтів і заклепок

Сильноагресивне середовище

20 % елементів, вузлів і з'єднань по кожному виду конструкцій

Основне увага звернути на стан лакофарбових покриттів

Один раз в місяць

Важкий режим роботи

20 % елементів, вузлів і з'єднань по кожному виду конструкцій

Основне увага звернути на стан підкранових колій

Середньоагресивне середовище

20 % елементів, вузлів і з'єднань по кожному виду конструкцій

Основна увага звернути на стан лакофарбових покриттів

Інтенсивний рух транспорту

Усі колони ( у робочій зоні), 10 % інших елементів, вузлів і з'єднань конструкцій

Сильний нагрівання

Усі конструкції в зоні нагрівання й 10 % інших

Основне увага звернути на скривлення елементів і стан лакофарбових покриттів

Один раз в три місяці

10 % елементів, вузлів і з'єднань по кожному виду конструкцій


Примітка: Конструкції споруджень (галереї, бункерні естакади, градирні й т.п.) оглядаються не рідше одного разу в три місяці 
- акти про випробування пристроїв пожежобезпеки, вибухобезпеки, блискавкозахисту;
- акти радіаційного обстеження об'єкта;
- акти про виконання противосейсмічних заходів, передбачених проектом для будівництва в сейсмічних районах;
- акти про виконання заходів при будівництві на території із просадними ґрунтами, підземними підробітками, карстами;
- журнали провадження робіт, авторського нагляду, матеріали перевірок органами державного нагляду в процесі будівництва;
- акти приймання будинків, споруджень і приміщень, змонтованого встаткування, складені робочими комісіями ( відповідно до додатка 2, форми 1,2 і 3 ДБН А 3.1.-3-94);
- довідку про відповідність потужностей, що вводяться в дію, потужностям, передбаченим проектом;
- довідки міських експлуатаційних організацій про те, що зовнішні зовнішні комунікації холодного й гарячого водопостачання, каналізації, теплопостачання, електропостачання й зв'язку забезпечать нормальну експлуатацію об'єкта й прийняті ними на обслуговування;
- зведені матеріали робочої комісії про готовність об'єкта в цілому до приймання в експлуатацію державною приймальною комісією;
- технічний паспорт на будинок і спорудження.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Лінія гарячого цинкування

Гаряче цинкування


Технологічне обладнання

Устаткування для організації цехів гарячого цинкування.


Дізнайтесь більше
"Гаряче цинкування"

Лінія зварювання опор Ø2900

Зварювальна машина опор Ø2900

Роботизоване різання люка

Роботизоване різання люка

Лінія безшовних опор

Лінія безшовних опор