RUS| UKR

Методи технічного обстеження стану будівель і споруд

Компанія ПОЛИГОНАЛЬ пропонує широкий спектр послуг в області технічного обстеження стану будинків і споруджень. На відміну від проектування нових конструкцій, надійність яких забезпечується тільки шляхом розрахунків і контролю якості, для існуючих використовуються дані експлуатаційного стану конструкцій, перевірочних розрахунків, а також випробування в робочому положенні. Крім того, у процесі експлуатації конструкцій виникає необхідність установлення можливості використання їх по призначенню в конкретних умовах і на певний прогнозований строк, обумовлений умовами експлуатації або реконструкції. Така можливість може бути встановлена технічним обстеженням будинків і споруджень шляхом перевірки надійності й довговічності конструкцій. Останнім часом така регламентуюча процедура одержала назву "оцінка технічного стану конструкцій". 
Технічним обстеженням будинків і споруджень є окремим видом будівельної діяльності. Необхідність технічного обстеження викликана фізичним і моральним зношуванням будівельних конструкцій і зміною умов експлуатації, а також відсутністю в будівельних нормах у явному виді обліку фактора часу. Інакше кажучи, забезпечення працездатності конструкцій на конкретний момент існування вимагає комплексу заходів, що відрізняються від проектування, виготовлення й монтажу будівельних елементів, пов'язаних зі створенням у виробничих будинках і спорудженнях нормальних умов життєдіяльності підприємств і насамперед безпеки процесу експлуатації.
Згідно ДБН 362-92 і відповідно до ДЕРЖСТАНДАРТ 27751-88 залежно від здатності конструкцій виконувати службові функції, передбачені нормативної й проектною документацією, після технічного обстеження їх стан може бути класифіковане:
 • справне – при виконанні всіх вимог, норм і державних стандартів;
 • працездатне – при частковому відступі від вимог проекту й діючих норм, але без порушення вимог граничних станів першої групи, а також при порушенні вимог другої групи, що не обмежують нормальне функціонування виробництва;
 • обмежено працездатне – стан, при якому забезпечення технологічного процесу здійснюється при контролі над станом конструкцій; обмеження тривалості експлуатації й обмеження параметрів технологічного процесу;
 • аварійне – при наявних порушеннях вимог першої групи граничних станів.
Оцінці технічного стану в принципі зазнають усі конструктивні елементи, так чи інакше пов'язані з людською діяльністю, і в таких областях, як машинобудування, приладобудування, літакобудування і так далі мають досить повно розроблені регламентуючі процедури. Будівельні конструктивні елементи такій оцінці зазнають порівняно недавно й мають ряд відмінних рис, що досить утрудняють розробку таких процедур. До таких особливостей слід віднести: величезна різноманітність конструктивних форм, що утрудняють виробіток єдиних підходів, значну невизначеність розрахункових моделей, пов'язану з імовірнісним характером матеріалів, нагружений і умов експлуатації, у більшості випадків працездатність конструктиву не може бути перевірена прямими методами.

Основним питанням оцінки технічного стану є інтерпретація результатів проведених робіт з виявлення експлуатаційного стану конструкцій. На даному етапі розвитку діагностики будівельних конструкцій, оцінка технічного стану будь-якої конструктивної форми може бути здійснена наступними основними методами:
 1. Зіставлення дефектів і ушкоджень конструктивної форми із припустимими величинами, зафіксованими в нормах або проектах.
 2. Розрахункова оцінка впливу дефектів і ушкоджень на несучу здатність конструкцій.
Перший метод може бути віднесений до технічної діагностики конструктиву. Згідно із прийнятою термінологією під технічною діагностикою розуміється 100 % контроль "об'єкта". При неможливості 100 % контролю виконується технічний огляд, при цьому вважається, що технічний огляд не може дати реальну картину стану конструкцій, тому що нормативні параметри її працездатності можуть не збігатися з реальними. Стосовно до будівельних елементів можна затверджувати, що в чистому виді технічна діагностика як 100 % контроль об'єкта практично нездійсненна через значний обсяг будівельних конструкцій, відсутності суцільності матеріалу характерного для машинобудівних конструкцій і відсутності строгих методів перевірки працездатності. Необхідність дати оцінку працездатності із забезпеченням необхідної надійності дозволяє розділити об'єкт оцінки технічного стану на наступні частини:
 1. Матеріал конструкцій.
 2. З'єднання елементів.
 3. Конструкції і їх елементи.
По матеріалу й з'єднанням при відомих обмеженнях технічна діагностика має засоби для реалізації. Для більшості конструкцій і їх елементів по вищезгаданих причинах технічна діагностика може бути застосована як окремий випадок.

Таким чином, перший метод для технічного обстеження конструкцій будинків і споруджень слід розглядати як розвиток другого методу, тобто види відхилень заздалегідь відомі, зроблена їхня розрахункова оцінка й визначені їх гранично-припустимі значення, як правило, у табличній формі. Так, наприклад, здійснюється приймання конструкцій при виготовленні. На жаль, у цей час практично неможливе оцінити вплив того або іншого відхилення на несучу здатність без обліку конкретних умов експлуатації й перерахунку.

Для розробки нормативних матеріалів першого методу буде потрібно значна кількість досліджень із узагальненням їх результатів. Таким чином, завдання забезпечення процедури оцінки технічного стану полягає в розробці методик, що включають облік, як технічного стану конструкцій, так і умов їх експлуатації. У деяких умовах достатньої досліджуваності конструкцій можуть бути використано обидва методи.

Використання другого методу як основного припускає наступні структурні частини процедури оцінки технічного стану:
 1. Натурне обстеження будівельних елементів, що виявляє їхній дійсний стан і умови експлуатації.
 2. Перевірочні розрахунки з урахуванням результатів натурних досліджень.
 3. Оцінка технічного стану із установленням можливості й умов експлуатації конструкцій.
 4. Ремонт і посилення з використанням залишкової несучої здатності конструкцій.
Останній пункт прямо з оцінкою технічного стану не зв'язаний, однак ступінь деталізації робіт з перших трьом пунктам, особливо по аварійних об'єктах, значною мірою визначається знаннями методів і способів відновлення конструкцій. 
Натурні дослідження мають на увазі, збір даних про технічний стан конструкцій і можуть бути розділені на наступні частини:
 1. Уточнення характеристик матеріалів. Необхідність такого уточнення визначається імовірнісними розрахунковими характеристиками, прийнятими при проектуванні нових конструкцій, і конкретними характеристиками, реалізованими в даній конструкції. При цьому можливо відхилення, як у більшу, так і в меншу сторону. Крім того, характеристики матеріалу змінюються в часі: утома, старіння і т.д.
 2. Уточнення навантажень і впливів. Необхідність цього диктується відмінністю навантажень, реалізованих у процесі експлуатації, від прийнятих при проектуванні.
 3. Технічна діагностика або натурні огляди конструкцій, метою яких є виявлення дефектів і ушкоджень, а також визначення кількісних характеристик конструкцій

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Линия горячего цинкования

Гаряче цинкування


Технологічне обладнання

Устаткування для організації цехів гарячого цинкування.


Дізнайтесь більше
"Гаряче цинкування"

Лінія зварювання опор Ø2900

Зварювальна машина опор Ø2900

Роботизоване різання люка

Роботизоване різання люка

Лінія безшовних опор

Лінія безшовних опор