RUS| UKR

Ведення паспорта технічного стану будівель і споруд

Паспортизації підлягають будинки й спорудження всіх підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності.
Результатом паспортизації буде створення єдиної системи обліку й моніторингового контролю над станом об'єктів з метою своєчасного виявлення передаварійних і аварійних ситуацій, а також припинення експлуатації аварійно небезпечних будинків і споруджень.
Форму Паспорта технічного стану будинку й спорудження заповнює її власник (керівник організації) на основі даних повного обстеження й визначення технічного стану будинку й спорудження за участю представника спеціалізованої організації, що проводила обстеження.
Обстеження здійснюється спеціалізованою організацією на договірних засадах на засоби власника об'єкта або інші.
Вірогідність даних, занесених у Паспорт, підтверджується підписами власника об'єкта (керівника організації), представника спеціалізованої організації, що проводила обстеження, і представника територіального органа Госгортехнадзора. 
Паспорт шнурується й скріплюється печаткою організації - власника об'єкта.
Паспорт складається у двох екземплярах: один з них зберігається у власника будинку й спорудження, а другий - в організації, що проводила паспортизацію.
Якщо обстеження визначило, що стан об'єкта або його окремих конструкцій відповідає III або IV категорії технічного стану, то копія Паспорта в десятиденний строк після закінчення обстеження направляється представником спеціалізованої організації до реєстру аварійно небезпечних будинків і споруджень у Науково-дослідний інститут будівельного виробництва рекомендованим листом з повідомленням про одержання.
Зміни технічного стану об'єкта зафіксовані наступними за паспортизацією обстеженнями, затягають у Паспорт у вигляді доповнень із вказівкою дати обстеження й засвідчують підписами власника об'єкта, особи, відповідального за обстеження (у результаті якого були виявлені ці зміни), і представника територіального органа Госгортехнадзора.
Власник об'єкта (керівник організації) зобов'язано внести доповнення в Паспорт не пізніше одного місяця після закінчення обстеження.
Періодичність наступних після паспортизації обстежень визначається правилами обстеження, оцінки технічного стану й паспортизації виробничих будинків і споруджень або потребою позапланового обстеження у зв'язку з надзвичайною ситуацією, що привела до зміни технічного стану об'єкта.
Паспорта для нових будинків і споруджень, а також для об'єктів після їхньої реконструкції або капітального ремонту складаються організацією, яка проектувала будинок або спорудження, безпосередньо після прийняття об'єкта державною або технічною комісією.
Паспорт є документом, що засвідчують технічний стан будинку й спорудження й використовується для підтвердження факту експлуатаційної придатності (непридатності) об'єкта.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Линия горячего цинкования

Гаряче цинкування


Технологічне обладнання

Устаткування для організації цехів гарячого цинкування.


Дізнайтесь більше
"Гаряче цинкування"

Лінія зварювання опор Ø2900

Зварювальна машина опор Ø2900

Роботизоване різання люка

Роботизоване різання люка

Лінія безшовних опор

Лінія безшовних опор