RUS| UKR

Дефекти гарячого цинкування


Обладнання заводів гарячого цинкування


Зміст

Бездоганне цинкування

Бездоганне цинкування означає занурення готових деталей, на яких немає дефекту, в розплав цинку. В результаті на сталевій або чавунній поверхні утворюються шар залізо-цинкового сплаву та поверх нього шар цинку. При цинкуванні товстостінних виробів або виробів з марок сталі, які швидко вступають у реакцію з розплавленим цинком, цинкове покриття складається тільки з шару залізо-цинкового сплаву. Під час цинкування у ванні з алюмінієм, цей шар приборкується, і покриття складається тільки із зовнішнього цинкового шару.

Формування

При зануренні виробів із сталі або чавуну в сплав цинку, як правило, на верхній поверхні утворюється товстий шар залізо-цинкового сплаву. При вийманні виробу з ванни цинкування, поверх залізо-цинкового сплаву лягає тонкий шар розплавленого цинку, який застигає після охолодження виробу. Під час охолодження деталь перетворюється за рахунок збільшення товщини сплаву. У деталей з великою теплоємністю, як правило, зовнішній шар цинку повністю зникає і цинкове покриття складається тільки з шару залізо-цинкового сплаву. У сталевих конструкціях, з вмістом кремнію від 0,03 до 0,12% і вище 0,2% може утворюватися пухкий шар замість щільного шару залізо-цинкового сплаву. Він збільшується в залежності від тривалості занурення. Така швидка реакція веде до того, що утворюється товсте цинкове покриття, внаслідок якого зовнішній цинковий шар відсутній із-за збільшення шару сплаву під час охолодження виробу.
Під час гарячого цинкування в розплавленому цинку з вмістом алюмінію близько 0,07% утворення шару залізо-цинкового сплаву сповільнюється. На місці звичайних шарів, в залежності від вмісту алюмінію, температури і тривалості занурення, утворюються дуже тонкі шари алюміній-вмісних сполук заліза та цинку або залізо-алюмінієвих сполук. Алюмінієві покриття такого виду значно тонше і складаються головним чином з зовнішнього цинкового шару.

Розпізнавання

Після гарячого оцинкування цинкова поверхня виробу блищить. На верхній поверхні можна чітко побачити затвердіння верхнього шару цинку у вигляді "листків папороті". У поперечному розрізі можна побачити на сталевій поверхні шар залізо-цинкового сплаву і прилеглий зверху зовнішній шар цинку.

На деталях з перемінною товщиною місця з більш більшою теплоємністю при цинкуванні стають сірими, внаслідок проникнення шару залізо-цинкового сплаву.

Під час цинкування сталевих конструкцій з критичним змістом кремнію часто можна побачити це сіре покриття, так як ці сталеві конструкції дуже швидко взаємодіють з цинком і тому дуже важко уникнути проникнення шару залізо-цинкового сплаву під час охолодження. У поперечному розрізі сталевих конструкцій з критичним змістом кремнію від 0,03 до 0,12% можна побачити багато дрібних кристалів фази, які знаходяться в сплаві цинку. Якщо вміст кремнію перевищує 0,2%, кристали більші за розміром, поряд з цим можна побачити утворення на поверхні сталі тонкого шару з дрібними кристалами фази, кристали оточені цинком.
Під час гарячого оцинкування під час безперервного процесу у ванну додають невелику кількість алюмінію. Коли шар цинку застигає утворюються візерунки у вигляді "листів папороті". У поперечному розрізі такого покриття за рахунок дії алюмінію, що сповільнює,  можна побачити тонкий шар залізо-цинкового сплаву і прилеглий зверху цинковий шар.

Тріщини на оцинкованому виробі

Ці тріщини вже є на виробах, що підлягають оцинкуванню.

Іноді трапляється, що тріщини на виробі, яке підлягає оцинкуванню, можна не помітити. У більшості випадків мова тут йде про тріщинах, що виникають в результаті загартування металу.

Тріщини, які були на виробі до оцинкування, можна помітити тільки вже після нього. Ці тріщини не повністю заповнені сполуками цинку і заліза. У поперечному розрізі можна побачити, що бічна поверхня тріщин буде покрита окалиною. Тріщини на оцинкованому виробі можна переплутати з тріщинами, що виникли в результаті окрихчення, у яких навіть самі маленькі розриви заповнені сполуками цинку і заліза.

Матеріали з тріщинами повинені бути вибракувані до проведення цинкування.

Знеміцнення матеріалу, що викликане штучним старінням

Цей дефект позначає зміну механічних властивостей оцинкованого виробу, що виникло під впливом тепла під час гарячого цинкування.

Насамперед, штучне старіння зустрічається у деталей, що піддаються холодній деформації (механічне старіння) або у виробів які швидко охолоджуються (при загартуванні). Штучно постарені деталі можуть зламатися під впливом механічної напруги без деформації.

Під впливом тепла під час гарячого цинкування, оцинкований виріб, внаслідок штучного старіння, може стати крихким. Ця крихкість може бути настільки сильною, що під час будівництва або при використанні цих деталей, вони можуть ламатися. Насамперед, це трапляється, коли деталі різко піддаються напрузі при низькій температурі навколишнього середовища.

Крихке руйнування, що виникло внаслідок штучного старіння оцинкованого виробу, можна легко розпізнати.

Крихке руйнування внаслідок штучного старіння не може бути сплутано з іншими дефектами.

Крихке руйнування внаслідок штучного старіння зустрічається тільки у деталей, що складаються з киплячої сталі. При використанні спокійної сталі вплив перепаду температури настільки сильно зменшується, що небезпека виникнення розриву при гарячого цинкуванні, незважаючи на штучне старіння деталі, практично виключена.

Знеміцнення матеріалу, що викликане внутрішніми напруженнями у деталі

Знеміцненння металу виникає у виробах під час їх цинкування. Тріщини з'являються завжди уздовж поверхні деталі і заповнені цинком і залізо-цинковим сплавом.

Знеміцненння металу розвивається тоді, коли у виробі виникають внутрішні напруження при розтягу, яка перевищує певний рівень, і до цинкування ці напруження не були зняті. При попаданні на поверхню виробу рідкого цинку при достатньо високій напрузі він проникає до меж зерен і викликає розтріскування. Це веде до розриву виробу уздовж границі зерен.

Розриви легко визначити візуально неозброєним поглядом.

Розриви можна переплутати з тріщинами, які вже були на виробах. В цілому, тріщини такого виду не до кінця заповнені сполуками заліза і цинку. Крім того, тріщини можуть виникнути в результаті згинання деталі, які важко відрізнити від розривів.

Щоб уникнути розтріскування, до цинкування, у виробах необхідно знижувати внутрішні напруги.

Поводки і викривлення

Викривлення означає зміну форми і розмірів оцинкованих виробів при гарячому цинкуванні. Сильне викривлення може привести до виникнення тріщин у оцинкованих виробах.

Викривлення викликається залишковим напруженням. Однак до викривлення може призвести і неправильне опускання виробу у ванну цинкування.

Викривлені частини оцинкованих виробів можуть бути легко виявлені.

Викривлення не можна переплутати з іншими дефектами. Лише при виникненні тріщин у виробі вони можуть бути прийняті за розриви.
Часто рекомендується, як можна швидше занурювати виріб у ванну цинкування.

Тріщини у вигляді сітки

Такі тріщини проходять від нижнього шару сталевої конструкції до її поверхні і мають вигляд сітки. Вони зустрічаються тільки в перетинах холоднокатаних тонкостінних сталей, що містять кремній. Тріщини відкриті з одного боку і пронизують шар залізо-цинкового сплаву до цинкової поверхні. 
У конструкціях з цих сталей такі тріщини можуть виникнути на цинковому покритті під час затвердіння цинку, за рахунок проникнення (проростання) залізо-цинкового шару в різних напрямках. Це може привести до розриву поверхні.

Тріщини у вигляді сітки легко розпізнати. У поперечному розрізі можна побачити тріщину, яка проходить від основного матеріалу до поверхні, а на поверхні знову може звужуватися.

Тріщини у вигляді сітки не можна переплутати з іншими дефектами.
Холоднокатані тонкостінні  сталі, що містять кремній, повинні бути піддані відпалу перед гарячим цинкуванням для зменшення внутрішніх напружень, і для того щоб уникнути при цинкуванні появи поводок, викривлення і тріщин у вигляді сітки .

Шорстке покриття

До таких покриттів відносять цинкові покриття, що мають шорстку (грубу) поверхню.

Причиною виникнення грубих покриттів є шорсткість поверхні виробів. Після оцинкування виробів шорсткість поверхні не зменшується, а збільшується.

Іншою причиною утворення грубих покриттів виробу є те, що шар залізо-цинкового сплаву швидше утворюється на вершинах шорсткої поверхні, ніж у западинах.

Нерівномірне стікання рідкого цинку з оцинкованого виробу також може привести до утворення шорсткого покриття на внутрішній поверхні.

Шорстке покриття легко відрізнити від інших видів браку цинкового покриття.

При великій площі оцинкованого виробу, можна побачити рівномірну шорстку поверхню. Внаслідок нерівномірного стікання цинку в більшості випадків шорстке покриття виникають локально на обмежених ділянках. Часто спостерігається, що шар залізо-цинкового сплаву локально впроваджується (проростає) в цинковий шар.

Шорстке покриття легко відрізнити від інших видів браку. Причину виникнення покриття у вигляді точкових підвищенностей можна відрізнити від інших видів покриття (наприклад від лусочок) тільки за допомогою металографічних досліджень.

Якщо у оцинкованого виробу велика шорстка поверхня, то при цинкуванні утворюється шорстке покриття. Причини нерівномірного утворення шарів залізо-цинкового сплаву до кінця ще не виявлені. Частково це може виникати при критичному процентному вмісті кремнію і фосфору в різних місцях на верхній поверхні виробу.

У деяких випадках за рахунок відпалу верхній поверхні шару можливе зменьшення росту залізо-цинкового сплаву.
Перед гарячим цинкуванням, в деяких випадках, можливо за допомогою відпалу верхній поверхні сталі домогтися утворення гладкої оцинкованої поверхні.

Смугасте покриття (хвилясте)

Смугасті покриття мають в певному місці паралельні тонкі або товсті смуги різної довжини і ширини. Вони зустрічаються тільки в оцинкованих виробах і розташовуються завжди в напрямку прокатки.

Причиною виникнення смуг є взаємодія кристалічної структури верхнього шару поверхні  виробу з розплавом цинку і сам хімічний склад шарів. Невелика зміна на поверхні деталі під час механічної обробки, наприклад точіння або полірування, призводить до утворення смугастих підвищенностей і спадів. Вони можуть виникнути в сталевих конструкціях, коли верхня поверхня виробу локально пошкоджена. У цьому випадку на цих місцях утворюються товсті і пронизані шаром залізо-цинкового сплаву шари, які підносяться над поверхнею у вигляді смугастих підвищенностей.

З іншого боку, невеликі пошкодження і сильна холодна деформація верхнього шару поверхні сталевих конструкцій в зоні наклепу - тобто з малим вмістом кремнію, між 0,03 і 0,06%, можуть привести до того, що на цьому місці утворюється щільний цинковий шар, в той час як на решті поверхні утворюється пухкий шар залізо-цинкового сплаву. Пошкоджена поверхня розглядається в цьому випадку як смугасте поглиблення.

Смугасті ущільнення легко розпізнати, так як вони мають добре виражену межу і підносяться над поверхнею. У поперечному розрізі видно розпушений залізо-цинковий сплав. Подібне явище схожі на подряпини.

Смугасті поглиблення в більшості випадків розташовані безладно. У поперечному розрізі видно щільний залізо-цинковий шар у поглиблених місцях. Під ними помітна холодна деформація верхнього шару виробу у неоцинкованому стані, яку можна побачити на деталях, які ще не оцинковані.

Смугасті ущільнення і поглиблення не сплутаєш з іншими дефектами. Однак, іноді прямі смуги (патьоки цинку у вигляді смуг) можна переплутати з смугастим ущільненнями. Розрізнити ці дефекти можна тільки за допомогою металографічного дослідження.

Причини виникнення такого дефекту до кінця ще не з'ясовані. В деяких випадках, можливо, з допомогою відпалу верхній поверхні виробу призупинити нерегулярні зростання залізо-цинкового сплаву. Також відпал виробу (сталі) в деяких випадках веде до того, що під час гарячого цинкування можна уникнути на поверхні утворень ущільнень і поглиблень.

Дефект у вигляді лускатого відшарування

У більшості випадків відшарування самі по собі плоскі, розташовуються на верхній поверхні прокатного виробу. Після гарячого оцинкування контури відшарувань стають більш помітними на верхній поверхні виробу.

Відшарування виникають під час прокату матеріалу. Під час гарячого цинкування рідкий цинк проникає між відшаруванням і основним матеріалом і утворення шару залізо-цинкового сплаву веде до того, що ці відшарування починають підніматися від основного матеріалу.

Відшарування можна легко розпізнати. В залежності від розміру покриття розрізняють великі відшарування у вигляді язичків або у вигляді смужок і точок. У поперечному перерізі можна побачити такі відшарування, які підняті і оточені шаром залізо-цинкового сплаву.

Відшарування у вигляді крапок і смужок можна переплутати зі здуттям (горбами). Шорстке покриття з точковими підвищенностями може бути прийнято за відшарування.

Перед гарячим цинкуванням цей дефект з прокатного виробу треба механічно видаляти.

Якщо ці відшарування дрібні, то іноді їх можна видаляти за допомогою відпалу.

Дефект у вигляді задирок

Дефект у вигляді задирок являє собою тонкі і в більшості випадків довгі частинки, які при виробництві виробу видавлюються з нього або прикріплюються до нього. Залежно від причини виникнення розрізняють задирки, які виникли під час зварювання, гравіювання, тиснення або фрезерування. Вони більш помітні після гарячого цинкування.

При виробництві сталевих виробів задирки можуть відриватися від верхньої поверхні і до неї прилипати. Під час травлення, перед гарячим цинкуванням, він відпадає і під час гарячого оцинкування завдяки утворенню шару залізо-цинкового сплаву він відбивається. Відокремлені частинки задирок плавають у ванні цинкування і можуть прикріплятися на різних місцях  виробу, що оцинковується.

Цей дефект має форму роздутих ліній або схожий на плоскі лінії. Цей дефект можна переплутати з іншими дефектами, однак плаваючі крайки (задирки) можна прийняти за кислотну корозію (роз'їдання).

Перед гарячим цинкуванням, з виробів необхідно механічно видаляти стружку. Тільки вільно прилиплу стружку іноді можна видалити з допомогою швидкого травлення або відпалу виробу.

Подгара при цинкуванні чавуну

Цей дефект характеризує грубе, шорстке і нерівномірне цинкове покриття, іноді з чорними крапками. Іноді на кромках оцинкованих виробів утворюються спучування.

Причиною появи подгара є окислення чавунних виробів під час загартування, проведеної до оцинкування. Поява дрібних окислених частинок погіршує процес оцинкування і призводить до утворення на чавунних виробах грубого і шорсткого покриття. У багатьох випадках підгорілий шар на кромках чавунних виробів спучується і відшаровується.

Подгара при цинкуванні чавуну має шорстке покриття, яке пронизане чорними плямами. Іноді на кромках утворюються спучування. Точне визначення можливе тільки за допомогою металографічного дослідження, що дозволяє виявити найдрібніші окислені частинки в поверхневому шарі чавунного виробу.

Цей дефект добре відрізняється від інших видів браку.
При появі подгара потрібно звернути увагу на те, що частинки починають окислюватися зсередини.

Плоскі напливи (підтікання)

Напливи і патьоки являють собою місця з потовщеним цинковим шаром, який височить над покриттям і має форму смужок. В основі контуру виробу патьоки можуть збиратися у вигляді крапель.

Плоскі напливи виникають тоді, коли швидкість виймання вироу з ванни цинкування не збігається з в'язкістю розплавленого цинку. В'язкість розплавленого цинку дуже сильно збільшується внаслідок наявності дрібних кристалів шару залізо-цинкового сплаву, тому що стікання розплавленого цинку більше неможливо. Кристали такого виду виникають під час реакції цинку з солями заліза, а також з дрібними частинками окалини. У зв'язку з цим утворені напливи містять дуже багато таких дрібних кристалів і іноді навіть утворюються бульбашки (пустоти і раковини) на верхній поверхні цинкового шару завдяки флюсу,  що не повністю випарувався.

Занадто швидке виймання виробів з ванни порушує рівномірність стікання рідкого цинку з них, що також призводить до утворення плоских напливів. Це відбувається головним чином при цинкуванні з добавкою алюмінію. Плівка окису алюмінію, що утворюється на поверхні покриття,  може легко руйнуватися, наприклад від удару, і шар рідкого цинку під плівкою починає стікати нерівномірно, це і призводить до появи плоских напливів.

Таким чином, оксиди, особливо оксиди алюмінію, які утворюються на верхній поверхні розплавленого цинку, впливають на утворення напливів. Цей твердий шар може розірватися при легкому струшуванні, коли  виріб витягують з ванни, при цьому ще рідкий розплавлений цинк,, що знаходиться зверху, набуває форму патьоків. У цьому випадку зовнішній шар покриття цинку містить незначну кількість або взагалі не містить залізо-цинкових кристалів.

Плоскі напливи можна легко розпізнати, але іноді цей дефект може бути прийнятий за смугасте покриття.

Причину утворення плоских напливів, а також ступінь наявності в шарі покриття залізо-цинкових кристалів можна встановити за допомогою металографічних досліджень.

Після травлення на виробі, що підлягає оцинкуванню, можуть залишатися солі заліза, які також можуть призвести до утворення плоских напливів. Для недопущення цього перед флюсуванням вони повинні бути видалені (ретельно змиті). А флюс з високим вмістом заліза необхідно регенерувати.

Вироби при вийманні з ванни цинкування не рекомендується трусити.

Краплинні напливи - "сльози"

Дефект «сльози» являє собою краплі рідкого цинку, які виникають на поверхні виробів, що витягаються з ванни цинковання, і потім тверднуть.

«Сльози» виникають внаслідок високого поверхневого натягу розплавленого цинку, що погіршує його рівномірне стікання з виробів. Поверхневий натяг розплаву сильно збільшується в місцях утворення окису цинку.
Окалина, що залишилася на поверхні оцинкованого виробу, може служити причиною утворення окису цинку.

Дефект «сльози» легко визначити візуально. Дефект «сльози» легко відрізнити від інших видів браку на оцинкованих виробах. Окис цинку у ванні оцинкування можна видалити за допомогою розкислення. Окалина, що  залишилася на поверхні оцинкованих виробів, приводить до утворення сліз і повинна бути видалена.


Чорні плями

Чорні плями на поверхні оцинкованих виробів являють собою ділянки неправильної форми, без цинкового покриття.

Чорні плями утворюються на тих ділянках поверхні виробів, які під час цинкування не вступають в контакт з розплавленим цинком. Труднощі виникають завжди в тому випадку, якщо сталева поверхня не чиста або забруднюється перед гарячим цинкуванням.

Чорні непокриті ділянки виникають внаслідок наявності на поверхні  виробів різних забруднень(формувального піску, залишків зварювання, шлаку, мастила, фарби та ін.).

Чорні плями з'являються при зіткненні оцинкованих виробів під час цинкування, так як вологість, що знаходиться у флюсі, (у місцях склеювання) призводить до окислення поверхні.

Іноді чорні плями виникають тоді, коли флюс вигоряє.

Чорні плями легко розпізнати на поверхні оцинкованих виробів і відрізнити від інших видів браку.

Формувальний пісок і шлаки повинні бути видалені перед травленням з поверхні оцинкованих виробів за допомогою дробоструминної обробки. Крім того, поверхня оцинкованого виробу перед травленням повинна бути очищена підходящим засобом від фарби та мастила шляхом органічного знежирення. Треба уникати склеювання деталей при зануренні їх у ванну з цинком. Використаний флюс, який призводить до утворення чорних плям, потрібно замінити. Потрібно також звернути увагу на те, що при сушінні флюс не можна сильно нагрівати, т. к. він вигорає.

Роз'їдання, корозія

Роз'їдання являє собою великі і глибокі руйнування виробу. Вони зустрічаються у виробів із сталі з високим вмістом сульфіду або високим вмістом оксидів і шлаків.

Роз'їдання може виникнути внаслідок сильного травлення, коли сталь сама розкладається. Сульфіди та оксиди, які проникають на поверхню оброблюваної деталі, при травленні роз'їдаються кислотою і відокремлюються так, що це може призвести до руйнування виробу.

Цей дефект можна легко розпізнати. У поперечному розрізі можна побачити розташовані уздовж сульфіди і подальше роз'їдання кислотою, яка може призвести до повного відокремлення окремих частин оброблюваної деталі.

Роз'їдання не можна переплутати з іншими дефектами. Однак їх можна переплутати з задирками. Точне визначення можливе тільки за допомогою металографічного дослідження.

Глибокі роз'їдання можна запобігти, зменшивши час травлення.

Здуття (бульбашки), які виникають під час травлення

Бульбашки являють собою невеликі підвищеня на оцинкованій поверхні, що утворилися в результаті відшарування покриття від сталевої поверхні. Дефект матеріалу, який з'являється на поверхні оцинкованого виробу, як здуття, через розшаровування матеріалу під впливом водню. Бульбашки зустрічаються тільки в сталевих виробах з низькою міцністю.

Бульбашки виникають тоді, коли атомарний водень перетворюється в молекулярний водень, який адсорбується на сталевій поверхні або скупчується навколо різних забруднень на поверхні. При повторному нагріванні, під час гарячого оцинкування, цей водень виділяється у формі бульбашок, викликаючи відшарування цинкового покриття. 
Бульбашки можна легко помітити. У поперечному розрізі можна побачити тріщини матеріалу у вигляді еліпса.

В принципі, бульбашки не можна переплутати з іншими дефектами. При охолодженні оцинкованих виробів в гарячій воді, бульбашки, що виникли на цинковому покритті, можна сплутати з бульбашками, що виникли під час травлення.
Уникнути появи бульбашок можна швидким і сильним травленням.

Воднева крихкість, уповільнене руйнування

Воднева крихкість виникає в результаті пошкодження виробу воднем, який під час травлення проникає у виріб і під час гарячого цинкування в більшій мірі не виходить назад. Якщо крихкі деталі піддаються напруженню при розтягуванні, то під впливом водню вони можуть ламатися.

Під час травлення водень проникає в сталеву конструкцію у атомарної формі і накопичується на межі зерен і там частково перетворюється в молекулярний водень. Це веде до крихкості сталевої конструкції. Приєднанню водню дуже сильно сприяє сірководень, який виникає в результаті впливу сульфідів під час травлення. Крихкі деталі під впливом напруги через деякий час можуть зламатися. Це уповільнене руйнування зустрічається тільки тоді, коли для відповідної сталевої конструкції відбувається перевищення критичної комбінації напруги і концентрації водню. Це зустрічається тільки, виключно у деталей, зроблених із сталі, яка покращує твердість металу, наприклад у високоміцних болтів або у деталей з твердою кристалічною структурою, наприклад зона термічного впливу зварювальних швів.

Уповільнене руйнування, що виникає в результаті водневої крихкості відрізняється тим, що на зруйнованій поверхні можна побачити область початкового розтріскування і тріщину. Тріщина у зоні початкового розтріскування проходить в більшості випадків за межі кристалів. На межі зерен часто можна бачити тонкі (волосяні) лінії.

Тріщини, що виникли через водневу крихкість, дуже важко відрізнити від інших тріщин.
Проникнення водню в виріб менше при травленні розчином соляної кислоти з великою концентрацією, ніж у розчині з меншою концентрацією кислоти. Тому деталі зі сталі з більшою міцністю, по можливості, повинні бути протравлене в соляній кислоті з великою концентрацією, щоб запобігти виникненню водневої крихкості і внаслідок цього руйнування деталі. Під час травлення в сірчаній кислоті проникнення водню відбувається, навпаки, із зростаючою концентрацією.

Травильні і флюсові виділення

Травильні і флюсові виділення можуть з'являтися на оцинкованих вироби у місцях тріщин, раковин або пор. Внаслідок того, що ці виділення містять солі заліза, на оцинкованих виробах з'являються плями червонувато-коричневого кольору. В процесі гарячого цинкування, тріщини, раковини і пори виробів можуть містити невеликі кількості травильного або флюсового розчинів, які потім залишаються і після процесу оцинкування. Після цинкування ці залишки впливають зсередини на цинкове покриття і сталь і в кінцевому підсумку виходять на поверхню через пори в покритті, утворюючи червоно-коричневі патьоки. Велика кількість травильного або флюсового розчину може так сильно вплинути на оцинкований виріб, що сама сталь може піддаватися місцевим руйнування за рахунок корозії.

Залишки травильного і флюсового розчинів легко розпізнати також як і оцинкований виріб, який руйнується зсередини через залишки травильного і флюсового розчинів.

Залишки травильного і флюсового розчинів легко відрізнити від інших дефектів на оцинкованих виробах.
Щоб уникнути потрапляння залишків травильного і флюсового розчинів в оцинкований виріб, конструкція повинна бути такою, щоб під час оцинкування ці залишки виходили на поверхню. Крім того оцинкований виріб не повинен містити пор.

Горбки

Горбки являють собою невеликі підвищеня на оцинкованій поверхні різного розміру і форми. Вони можуть розташовуватися окремо або групами.

Горбки утворюються в тих випадках, коли у ванні цинкування накопичуються різні домішки, які осідають на поверхні виробів.

У ванні плавають дрібні частинки і при вийманні оцинкованого виробу вони прикріплюються на його поверхню і можуть розглядатися як здуття. Якщо ці частинки тверді, то в більшості випадків мова тут йде про гартцинк самої ванни. Крім того плаваючі частинки гартцинку і з'єднання алюмінію із залізом можуть також призвести до утворення горбків.

Тобто домішки, які мають невелику щільність, спливають на поверхню та можуть бути видалені. Тому поява бугров в першу чергу пов'язано з великими домішками, які повільно спливають на поверхню.

Горбики можна легко визначити візуально. Для визначення видів цих частинок, які призводять до утворення бугрів, потрібно проводити подальші дослідження.

Горбики можна переплутати з шорсткою поверхнею.
Щоб уникнути утвореня здуттів (горбків) на виробі, ці частинки треба з ванни видаляти. Плаваючі частинки гартцинку виникають тоді, коли температура у верхній частині ванни прохолодніше, ніж у внутрішній. У цьому випадку, кристали гартцинку виділяються в тій частині ванни, де більш прохолодно і приклеюються на виріб. Щоб цього уникнути, треба змінити температуру у ванні. В алюміній-цинковому сплаві утворюються сполуки алюмінію і заліза. Вони повинні бути видалені з поверхні ванни.

Свинцева піна

Свинцева піна являє собою нерівні горби різної форми і розміру на поверхні виробу.

Свинцева піна утворюється в процесі плавлення цинку, потім свинцева складова відокремлюється від розплавленого цинку і осідає на дно ванни цинкування. Потім відбувається окислення цинку в свинцево-цинковій суміші, що викликає зниження щільності цієї суміші. Після завершення процесу плавлення, насичений окисом цинку свинець поступово осідає на поверхню виробів, що призводить до утворення бугрів.

Горби легко розпізнати візуально. Висновок про те, що причиною утворення бугрів являє свинцева піна, можна зробити тільки після металографічних досліджень. Горби можна легко відрізнити від інших дефектів на оцинкованих виробах.

Після завершення процесу плавлення цинку насичений окисом цинку свинець поступово осідає на поверхню виробів, що призводить до утворення бугрів і щоб цього уникнути, вміст на дні ванни потрібно перемішати, щоб частинки спливли на поверхню і їх можна було б видалити.

Зміна кольору покриття

Зміна кольору поверхні спостерігається в тих місцях, де блиск і колір оцинкованої поверхні відрізняється від звичайного зовнішнього вигляду білої плівки окису цинку, що покриває оцинковану поверхню. Місця зі зміненим кольором покриття можуть мати вигляд ділянок різної форми або вигнутих смуг. Зміна кольору покриття може виникнути відразу ж після цинкування, а також після витримки оцинкованих виробів в атмосферних умовах.

Причиною зміни кольору покриття є наявність в розплавленому цинку слідів сторонніх елементів, які утворюють забарвлені окисли (наприклад мідь, марганець, сурма). Ці елементи можуть окислюватися як і цинк на поверхні ванни цинкування, утворюючи свої окисні плівки, які потім осідають на поверхню деталей при їх витяганні з ванни цинкування.

Ділянки зі зміненим кольором покриття легко виявити, якщо на оцинкований виріб дивитися під кутом.

Цей дефект легко відрізнити від інших дефектів на оцинкованій поверхні.

Щоб уникнути зміни кольору покриття, у ванну цинкування додають цинк високої чистоти.

Краплі і патьоки

Краплі і патьоки є краплями цинку або тонкими відкладеннями з цинку, які залишаються на поверхні оцинкованих виробів, після вилучення їх з ванни цинкування та стікання цинку. Патьоки можуть з'являтися на внутрішній стороні труб, особливо на зварювальному граті.

Краплі і патьоки виникають внаслідок залишку цинку на оцинкованих виробах. Форма і розмір крапель і патьоків залежать від кількості розплавленого цинку, що стікає.

Їх легко визначити візуально. Їх легко відрізнити від інших видів браку.

Після використання вібрації для видалення патьоків на оцинкованих виробах, краплі механічно видаляються з допомогою напилків або щіток.

Зола та флюсові залишки

Зола і флюсові залишки на цинковому покритті бувають сірого або жовтуватого кольору і є неметалевими відкладеннями, що складаються з окису цинку і хлористого цинку.

Зола і флюсові залишки при вийманні виробу з ванни цинкування міцно на нього прилипають. Флюс забивається в куточки виробу і відділяється тільки тоді, коли виріб виймають з ванни.

Золу і флюсові залишки легко розпізнати. З іншими дефектами її не переплутаєш.
Золу і флюсові залишки треба ретельно прибирати з поверхні ванни цинкування перед і після виймання виробу. Залишки золи з кутів виробу можна видалити за допомогою щітки. При цьому можуть залишитися місця, на яких злегка видно корозію.

Склеювання (контактні плями)

Дефект являє собою склеєні місця деталей, що цинкуються, які розриваються після затвердіння поверхні. При цьому поверхня однієї частини розривається локально, в більшості випадків включаючи шар железо-цинкового сплаву, і прикріплюється до іншої.

Склеювання з'являються при одночасному цинкуванні декількох виробів. Після вилучення їх з ванни цинкування і після затвердіння розплавленого цинку, відбувається склеювання покриттів та після відділення виробів один від одного може відбуватися відрив покриття.

Склеювання легко розпізнати. У поперечному розрізі видно відшарування шару железо-цинкового сплаву одного виробу і прилипання його до зовнішнього шару цинкового покриття іншої деталі.

Склеювання легко відрізнити від інших видів дефектів.
При одночасному цинкуванні декількох деталей, потрібно звернути увагу на те, щоб вони не стикалися один з одним при витягу їх з ванни.

Відбитки

Відбиток це місце, на якому вдавлюється поверхня цинку під механічним впливом.

Форма і розмір відбитків залежить від виробу або від виду предмета, що вдарив.

Відбитки виникають тоді, коли інструменти впливають ще на в'язкий шар залізо-цинкового сплаву. Крім того інструменти, після виймання виробу з ванни, залишають відбитки на ще не повністю застиглому цинковому покритті.

Відбитки легко розпізнати візуально. У поперечному розрізі видно локально пошкоджений цинковий шар.

Відбитки не можна переплутати з іншими дефектами.

Щоб запобігти появі відбитків не можна доторкатися інструментами або іншими предметами до ще незастиглого цинкового покриття.

Сіре покриття

Сірі цинкові покриття - це покриття, що мають одноманітний тьмяний або іноді світло-сірий колір. Оцинковані вироби можуть бути повністю сірого кольору, але буває, що сірий колір з'являється тільки в певних місцях покриття виробу. Сіре покриття складається з шарів залізо-цинкового сплаву, що містить найдрібніші частки цинку. В таких покриттях відсутній безперервний рівний зовнішній шар цинку.

Головним чином вони з'являються на цинковому покритті з критичним змістом кремнію.

Сіре покриття з'являється відразу після вилучення виробу з розплаву за рахунок утворення залізо-цинкового сплаву. Також, цинкове покриття може перетворитися в сіре в тому випадку, якщо охолодження витягнутого з ванни виробу буде проходити дуже повільно. Насамперед, це можливо тільки при реактивних сталевих конструкціях з вмістом кремнію та у товстостінних  виробах.

При цинкуванні сталі, що містить кремній (більше 0,3% кремнію), утворюються різноманітні швидко зростаючі шари залізо-цинкового сплаву. В таких випадках утворюється товсте сіре цинкове покриття.

Різний вміст кремнію в металі складових частин металоконструкцій може служити причиною появи на деяких частинах сірого цинкового покриття, хоча вся конструкція при цьому і зберігає блискучий вигляд.

Поступове охолодження або повторний підігрів можуть служити причиною появи окремих областей (плям і крапок) з сірим покриттям.

Сірі цинкові покриття легко відрізнити від інших дефектів. В поперечному зрізі видно покриття, яке складається тільки з шару залізо-цинкового сплаву.

Сірі покриття не можна переплутати з іншими дефектами.

У товстостінних виробах і в сталевих конструкціях з критичним змістом кремнію сірі покриття важко запобігти. Завдяки швидкому охолодженню оцинкованого виробу, після того як його виймуть з ванни цинкування, появу сірого покриття може бути попереджено.

Відшарування

Відшарування являють собою пошкодження на цинковому покритті, на яких саме цинкове покриття, включаючи також залізо-цинковий сплав, відокремлюється від нижньої основи. Вони виникають, головним чином, на оцинкованій поверхні з  товстим шаром залізо-цинкового сплаву, на виробі з дуже рівною поверхнею або по контуру самого виробу.

Відшарування утворюються у результаті ударів чи внаслідок пружної або пластичної необоротної деформації оброблюваної деталі. При цьому шар залізо-цинкового сплаву може надірватися і відокремитися від нижньої основи, якщо між ними утворюється напруга зсуву достатньої величини. Локальна пружна деформація сталевої конструкції під тріщинами в шарі залізо-цинкового сплаву також сприяє відділенню цинкового покриття.

Відшарування легко розпізнати. На зразку можна побачити надірваний і відокремлюваний від нижньої основи шар залізо-цинкового сплаву, який не розпадається за рахунок цинкового сплаву, що лежить зверху. Внаслідок викривлення можна помітити пружну деформацію в нижній основі, під тріщиною, в шарі залізо-цинкового сплаву.

Відшарування можна переплутати зі сколами.

Легкі подряпини по контуру виробу не завжди можна запобігти, якщо виріб під час транспортування або при подальщій обробці різко піддається напруженню або пружній деформації. Відшарування можна покривати цинквмісними лакофарбовими складами.

Лущення (відшарування верхнього цинкового шару покриття)

Лущення являють собою пошкодження на цинковому покритті, на якому зовнішній шар цинку відокремлюється від шару залізо-цинкового сплаву, що знаходиться під ним.

Причина відшаровування цинкового шару полягає в тому, що реакція між цинком і сталлю триває ще й при температурі нижче точки плавлення цинку. При цьому цинк дифундує з зовнішнього шару покриття в шар залізо-цинкового сплаву, при цьому на межі між двома шарами виникають пори (ефект Киркендалла), які ведуть до того, що шар цинку відокремлюється і відпадає.

Відшаровування можуть зустрічатися також тоді, коли після гарячого цинкування виріб занадто повільно охолоджується. Це часто зустрічається, коли гарячі оцинковані вироби складають один на одного. Відшарування зовнішнього шару цинку виникає, якщо оцинкована конструкція тривалий час використовується при температурі близько 200° С. На окремих сталевих конструкціях може виявлятися з різною силою. Невеликий вміст свинцю у цинку сприяє виникненню цього дефекту.

Лущення легко розпізнати візуально. У поперечному розрізі можна побачити відшарування зовнішнього шару цинку від шару залізо-цинкового сплаву. У шарі, що відшарувався, можна помітити ще залізо-цинковий сплав.

Лущення можна переплутати з відшаруванням.

Для того, щоб уникнути лущення, оцинкований виріб після гарячого оцинкування треба охолодити до температури нижче 200° С. Крім того, оцинковані вироби не можна використовувати при високій температурі.

Біла іржа

На оцинкованих виробах утворюються великі шари білого або світло-сірого кольору, що складаються головним чином з оксидів і гідроксидів цинку. При великому утворенні білої іржі сірий гідроксид заліза може відкладатися в білої іржі якщо шар залізо-цинкового сплаву кородує.

Біла іржа з'являється в результаті корозії цинкового покриття при зберіганні оцинкованого вироби у вологій атмосфері, особливо при впливі  вологи, що конденсується. Утворення білої іржі значно збільшується із-за вмісту парів кислоти та солі у волозі.

Білу іржу легко розпізнати. При відкладенні гідроксидів заліза можна побачити коричневе забарвлення.

Білу іржу не можна переплутати з іншими видами дефектів.

Уникнути утворення білої іржі можна при правильному зберіганні оцинкованих виробів ( в сухому і добре провітреному місці). У разі необхідності оцинкований виріб можна злегка змастити, проте ці заходи не дають повного захисту від утворення білої корозії. При експлуатації оцинкованих виробів потрібно звертати увагу на те, щоб вироби не взаємодіяли з солями, які руйнують шар цинку.

Точкова корозія

Точкова корозія оцинкованого покриття може проникати до поверхні сталі і має золотисто-каштановий колір.

Точкова корозія виникає в тому випадку, коли агресивні гігроскопічні тверді матеріали, наприклад сіль, потрапляють на цинкове покриття і довгий час залишаються там. Під впливом вологості повітря виникають висококонцентровані агресивні сполуки, які роз'їдають і руйнують цинкове покриття. Точкова корозія з'являється, головним чином, у тільки що оцинкованих деталей, перш ніж вони встигнуть створити захисний шар карбонат цинку.

Точкову корозію легко розпізнати. У поперечному розрізі можна побачити цинкове покриття уражене корозією до нижньої основи.

Точкову корозію не можна переплутати з іншими дефектами.

Для того, щоб уникнути появи точкової корозії, треба звернути увагу на те, щоб оцинковані деталі не стикалися з твердими агресивними субстанціями, які під впливом вологості повітря викликають корозію.

Коричневе забарвлення

Коричневе забарвлення з'являється на оцинкованих виробах внаслідок виникнення корозії, після вилежування їх в атмосферних умовах. Корозія може поширюватися на великі площі, так і локально у вигляді ліній по границях кристалів цинку.

При виникненні корозії на оцинкованих виробах виникає захисний шар вуглекислого цинку,  який погано проводить струм. Якщо в процесі корозії вже роз'їдається шар залізо-цинкового сплаву, виникають іони заліза, які проникають через пори на зовнішню верхню поверхню і при взаємодії з киснем утворюється коричневе забарвлення (гідроксид заліза).

Коричневе забарвлення легко визначити, але часто його плутають з сторонньою іржею. У поперечному розрізі можна побачити цинкове покриття, пошкоджений корозією внаслідок проникнення корозійного середовища через шар залізо-цинкового сплаву до сталевої поверхні.

Коричневе забарвлення часто можна прийняти за сторонню іржу.

Утворення коричневого забарвлення залежить від місцевої вентиляції (умов зберігання), а не від процесу оцинкування. Завдяки наявності залізо-цинкового сплаву сталь захищена від корозії.

Забруднення покриттів сторонньою іржею

Стороння іржа на оцинкованих виробах - червоно-коричневого кольору.

Іржа з неоцинкованних стальних і залізних виробів може легко змиватися або переноситися, наприклад дощем, на поверхню прилеглих до них оцинкованих виробів. Крім того, іржа може переноситися вітром з поверхні неоцинкованих виробів на оцинковані. Внаслідок цього на оцинкованих виробах утворюється червоно-коричневе забарвлення або відкладення гідроксиду заліза.

Сторонню іржу легко розпізнати за її інтенсивним коричневим забарвленням.

Сторонню іржу можна приняти за інший дефект - коричневе забарвлення.

Бульбашки на цинковому покритті

Бульбашки на цинковому покритті являють собою дефект, який утворюється в результаті наявності водню, що виникає із-за корозії у водному середовищі. Вони мають форму плоских здуттів або бульбашок, що лопнули. Цей дефект виникає на межі між шаром залізо-цинкового сплаву і зовнішнім цинковим шаром.

Бульбашки утворюються тоді, коли вони під час корозії цинкового покриття проривають зовнішній шар, так що корозія в цих місцях, тобто вздовж межі зовнішнього цинкового шару, проникає до шару залізо-цинкового сплаву. З'єднання заліза і цинку діють при подальшій корозії як катоди, на яких утворений водень ізолюється і перетворюється в молекулярний водень. Внаслідок цього зовнішній цинковий шар починає здуватися.

Бульбашки на цинковому покритті легко розпізнати. У поперечному розрізі видно корозію і бульбашки, що утворилися, в шарі залізо-цинкового сплаву.

Бульбашки, що виникають у водному середовищі, на цинковій поверхні переплутати з іншими дефектами не можна.

Бульбашки, що виникають під час травлення можна переплутати з бульбашками, що утворюються на цинковому покритті, проте тут відсутні корозійні утворення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Опори освітлення

Дізнайтесь більше
"Опори освітлення"

Антенні опори

Дізнайтесь більше
"Вишки зв'язку"

Балансування роторів

Дізнайтесь більше
"Балансування роторів"