RUS| UKR

Сталеві багатогранні опори ПЛ 220 кВЗміст


Застосування багатогранних опор ПЛ 220 кВ

Компанія ПОЛИГОНАЛЬ проектує та виготавляє сталеві багатогранні опори повітряних ліній електропередачі розраховані на використання в ЛЕП напругою 220кВ.
Застосування при будівництві ПЛ 220 кВ виключно гратчастих сталевих опор діючої уніфікації у ряді випадків викликає труднощі їх установки, особливо в міських та обмежених умовах. Більш доцільним в міських і обмежених умовах є застосування на ПЛ 220 кВ анкерно-кутових опор нового покаління на базі сталевих багатогранних стійок.
Багатогранні сталеві опори мають меншу вагу порівняно з металевими решітчастими опорами, можуть бути виконані компактними секціями заданої довжини, не схильні до руйнувань або пошкоджень при транспортуванні, дозволяють знизити обсяг транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт.
Сталеві багатогранні опори ПЛ220 кВ можуть застосовуватися в I-IV районах по вітру та ожеледиці у ненаселеній і населеної місцевості. Сталеві гнуті опори ПЛ220 кВ призначені для застосування в слабоагресивних і середньоагресивних середовищах.

Типи багатогранних опор ПЛ 220 кВ

Для ПЛ 220 кВ, як правило, розробляються чотири типи одноланцюгових анкерно-кутових опор: кінцева опора, анкерна опора, кутова анкерна на кут повороту ПЛ до 600 і кутова анкерна опора на кут повороту ПЛ до 200.
Одноланцюгові анкерно-кутові опори розробляються з однієї стійки. Конструкція опор передбачає можливість їх встановлення на фундамент за допомогою фланців, розташованих на нижніх секціях опор.
Розробка одноланцюгових проміжних опор ПЛ 220 кВ на базі сталевих багатогранних стійок може проводиться в одному з трьох варіантів.
Один варіант розробляється з традиційним розташуванням проводів: один провід нагорі опори і два дроти на 6,0 м нижче. Цю опору рекомендується застосовувати в звичайних умовах місцевості - поля, степу та ін. Другий варіант проміжної опори розробляється з одностороннім розташуванням проводів для застосування в місцевостях типу - лісові масиви та ін, а також обмежених умовах. Третій варіант проміжної опори розробляється з багатогранними траверсами для застосування в міських умовах з можливістю обслуговування опор ПЛ з телескопічних вишок. Опори встановлюються на фундамент у вигляді сталевої труби, що сполучається з нижньою секцією опори з допомогою фланців.
На опорах передбачається підвіска проводів АС300/39 і АС400/51. Як грозозахисного троса передбачається канат ТК11.

Розрахунок багатогранних опор ПЛ

Опори розраховуються по методу граничних станів, основні положення якого спрямовані на забезпечення безвідмовної роботи конструкцій з урахуванням мінливості властивостей матеріалів, навантажень і впливів, геометричних характеристик конструкцій, умов їх роботи.
Граничні стани, за якими проводиться розрахунок опор ПЛ, їх фундаментів і підстав, поділяються на дві групи. Перша група включає граничні стани, які ведуть до втрати несучої здатності елементів або до повної непридатності їх до експлуатації, тобто до їх руйнування будь-якого характеру. До цієї групи відносяться стану при найбільших зовнішніх навантаженнях і при нижчій температурі, тобто при умовах, які можуть призвести до найбільших изгибающим або обертовим моментів на опори, найбільшим стискаючим або розтягуючих зусиллям на опори і фундаменти. Друга група включає граничні стани, при яких виникають недопустимі деформації, переміщення або відхилення елементів, що порушують нормальну експлуатацію, до цієї групи відносяться стану при найбільших прогинах опор.
Метод розрахунку за граничними станами має на меті не допускати, з певною ймовірністю, настання граничних станів першої і другої груп при експлуатації, а також першої групи при виробництві робіт по спорудженню ПЛ.
Рекомендації по монтажу сталевих багатогранних опор див. тут. Сталеві конструкції підлягають перевірці на місці установки.
Заземлення сталевих опор ПЛ 220 кВ виконується у відповідності з вимогами ПУЕ.
При монтажі опор, проводів і тросів повинні дотримуватися загальні правила техніки безпеки у будівництві.
Металеві конструкції багатогранних опор ЛЕП одержали широке поширення при будівництві ПЛ завдяки цілому ряду об'єктивних причин. Багатогранні опори можна порівняти з існуючими конструктивними рішеннями типових опор ПЛ 220 кВ.

Анкерна опора

Анкерна опора

Проміжна опора

Проміжна опора

Проміжна опора

Проміжна опора

Проміжна опора

Проміжна опора