RUS| UKR

Пункт перехідний опорний кабельно-повітряний ПО-КВЗміст


Пункт перехідний опорний кабельно-повітряний ПО-КВ призначений для переходу повітряної лінії в кабельну при будівництві й реконструкції повітряних ліній електропередачі напругою 35 -110 кВ і застосовується для виносу повітряної лінії із плями промислової забудови, будівництва переходів через автомобільні й залізничні, інші інженерно-технічні спорудження. Використання перехідних кабельно-повітряних опор ЛЕП найбільше актуально в районах з високою щільністю забудови й обмеженою площею землевідводу, де спорудження відкритого перехідного пункту неможливо. Командою інженерів компанії Полігональ розроблений ряд уніфікованих рішень перехідних опор ЛЕП кабельно-повітряних пунктів в одноланцюговому й дволанцюговому виконанні для повітряних ліній електропередачі напругою 35-110 кВ. Виготовлення здійснюється по ТУ В 25.1-39573934-002:2018. Типові розв'язки враховують вимоги до проектування ПЛ і КЛ, регламентовані главою 2.3 "Кабельні лінії напруга до 330 кВ" і главою 2.5 "Повітряні лінії електропередачі напругою вище 1 кВ до 750 кВ" ПУЕ Україна 2017. Замовлення встаткування ПО-КВ визначається по опитному аркушу.

Область застосування

Пункт перехідний опорний кабельно-повітряний ПО-КВ призначений для застосування в 1-6 районах по ожеледі, 1-5 районах по вітровому тискові, 1-6 районах по тискові вітру при ожеледі, 1-6 районах по тискові вітру на проведення й троси покриті ожеледдю згідно ПУЕ України 2017. Кабельні опори перехідні застосовуватися в районах з розрахунковою температурою зовнішнього повітря від плюс 40°С до мінус 40°С, із сейсмічністю до 6 балів, у районах з помірною і інтенсивною пляскою проводів, у районах зі ступенем забруднення атмосфери I-IV відповідно до ГОСТ 9920-89.

Конструктивні рішення

Пункт перехідний опорний кабельно-повітряний ПО-КВ являє собою сталеву багатогранну опору з однією стійкою. Компонування опор розроблене із традиційним розташуванням проводів, аналогічно типовим уніфікованим сталевим ґратчастим опорам. Стійка опори в поперечному перерізі має форму правильного шістнадцятикутника й складається з декількох секцій. Секції багатогранної стійки з'єднуються між собою за допомогою телескопічного стику в модифікації без тросів. У модифікації з одним тросом тросостійка (верхня секція) з'єднується через фланець. Секції ПО-КВ мають вузли кріплення траверс для проводів, а також вузли кріплення траверс кабельних муфт. Матеріал конструкцій прийнятий: - стійок, траверс і тросостійок - сталь С245 категорії 4 по ДСТУ 8539:2015; - фланців - сталь С345 категорії 5 по ДСТУ 8539:2015; - інші деталі - С245 категорії 4 по ДСТУ 8539:2015, Ст3пс5 по ДСТУ 4484:2005 ( ГОСТ 535-2005). Для виготовлення конструкцій опори прийняті сортаменти сталевого прокату, що задовольняють вимогам стандартів: - профілі сталеві гнуті замкнені зварені прямокутні за ДСТ 30245-2003; - прокат сортовий сталевий гарячекатаний круглий по ДСТУ 4738:2007 ( ГОСТ 2590-2006) (EN 10060:2003, NEQ); - прокат листовой гарячекатаний по ДСТУ 8540:2015 ( ГОСТ 19903-90); - кутики сталеві гарячекатані рівнополочні по ДСТУ 2251-93 ( ГОСТ 8509-93); - болти із шестигранною головкою класу точності В за ДСТ 7798-70; - гайки шестигранні класу точності В ГОСТ 5915-70; - шайби за ДСТ 11371-78; - шайби пружинні за ДСТ 6402-70. Для кріплення сталевих конструкцій застосовувати болти із класом міцності 5.8, гайки класом міцності 5. Для фланцевих з'єднань застосовувати болти із класом міцності 8.8 (сталь 35Х), гайки класом міцності 8. Шайби ставити під гайку, крім фланцевих з'єднань. Для фланцевих з'єднань шайби ставити під головку й гайку болта. Закріплення гайок від самовідгвинчування робити за допомогою пружинних шайб, крім фланцевих з'єднань. Закріплення гайок від самовідгвинчування фланцевих з'єднань робити за допомогою контргайки.
Розрахунки виконані відповідно до вимог ПУЕ Україна 2017, ДБН В.1.2-2-2006, і ДБН В.2.6-198-2014. Статичний розрахунок виконаний у ПВК SCAD Office (ліцензія №15528). По деформативности в горизонтальній і вертикальної площинах ПО-КВ задовольняє вимогам нормальної експлуатації.
З'єднання ПО-КВ із фундаментом передбачене через фланець.
Фундамент розробляється при конкретному проектуванні залежно від геологічних даних майданчика будівництва.
Усі елементи сталевої перехідної повітряно-кабельної опори ПО-КВ оцинковані способом гарячого оцинкування й мають товщину покриття δ = 80-120 мкм відповідно до ДСТУ Б В.2.6-193:2013.

Електрична частина

Конструкція ПО-КВ задовольняє вимогам ПУЕ Україна 2017 по захисту ПЛ від грозових перенапруг тросами. Для приєднання проводів і грозозахисних тросів до опори в конструкції передбачені типові вузли кріплення: для фазних проводів – на кінцях траверс; для грозозахисного троса – до тіла опори. Передбачена можливість кріплення дволанцюгової натяжної підвіски проводів. У конструкції ПО-КВ передбачені стандартні вузли для приєднання заземлюючого затискача до опори для заземлення грозозахисного троса. Натяжні гірлянди ізоляторів і лінійна арматури в комплектацію ПО-КВ не входять. Для здійснення з'єднання неізольованого проводу ПЛ і кабелю КЛ застосовуються кінцеві кабельні муфти. У конструкції ПО-КВ передбачені рами для кріплення кінцевих кабельних муфт. Довжина шляху витоку зовнішньої ізоляції кінцевих кабельних муфт відповідає ступеню забруднення атмосфери (за ДСТ 9920-89) майданчику будівництва. Провод ПЛ приєднується до кінцевої кабельної муфти за допомогою спеціалізованого апаратного затискача заводського виготовлення. Приєднання проводу до затискача - обпресуванням, затискача до муфти – болтове. Для захисту кінцевих кабельних муфт від імпульсних перенапруг використовуються обмежники перенапруг нелінійні (ОПН) опорного виконання, що розташовуються на траверсі. З'єднання ОПН із кабельною муфтою здійснюється за допомогою шини відповідного матеріалу й перетину. Заземлюючий провідник ОПН приєднується до траверси поблизу майданчика для кріплення кінцевої кабельної муфти з дотриманням необхідних ізоляційних відстаней між заземленими частинами (заземлюючий провідник) і струмоведучими частинами, що перебувають під напругою (спуск проводу до кінцевої кабельної муфти). Кінцеві кабельні муфти, ОПН у комплектацію ПО-КВ не входять. Кабель закріплюється між виходом з кінцевої кабельної муфти до спуска під землю на спеціалізованих кабельних сходах. Кабельні сходи складається із профілів, на яких передбачені отвори для кріплення заводських виробів – кабельних хомутів. При різних діаметрах кабелю відстань між кріпильними елементами хомута різна. Застосування в конструкції кабельних сходів уніфікованих вузлів кріплення дозволяє без внесення змін у конструкцію ПО-КВ використовувати хомути для кабелів усіх діаметрів. Кабельні хомути складаються з немагнітного матеріалу, стійки до впливів навколишнього середовища, термічним і динамічним впливам і призначені для кріплення кабелю. Відстань між точками кріплення кабелю (кабельними хомутами) не більш установлених нормативними документами на кабелі й технічні вимоги виробника. Радіуси вигину кабелю не менш значень, установлених технічними вимогами виробника. У місці виходу з муфти кабелю для його фіксації застосовуються додаткові кабельні кріплення. При збільшених інтервалах між точками кріплення кабелю в конструкції ПО-КВ передбачене застосування спеціалізованих вузлів кріплення, що полягають із консолей і профілів, а також поворотної пластини, що змінює кут повороту кабельного хомута щодо вертикалі, відповідно до вигину кабелю, що залежать від його діаметра. Для механічного захисту кабельних спусків застосовується захисний кожух з листового металу до висоти 3 м над рівнем землі. Кабельні хомути в комплектацію ПО-КВ не входять. Для з'єднання екранів кабелю із заземлюючим пристроєм ПО-КВ застосовуються кінцеві коробки. При прямому заземленні екранів кабелю з боку ПО-КВ застосовується трифазна кінцева коробка заземлення екранів. У даній коробці екрани приєднуються до загальної шини й заземлюються одним провідником. При разземлені екранів кабелю з боку ПО-КВ застосовується трифазна кінцева коробка з ОПН. У даній коробці екран кожної фази через ОПН приєднується до заземлювальної шини, вивід якої з'єднується провідником із заземлюючим пристроєм ПО-КВ. Екран кабелю кожної фази заводиться в кінцеву коробку за допомогою проводу сполучного з поліетиленовою ізоляцією ППС. Перетин проводу дорівнює перетину екрана кабелю. Провод ППС приєднується до вузла виводу екрана з кінцевої кабельної муфти шляхом болтового з'єднання кабельного наконечника із пластиною виводу екрана. Провод ППС заводиться в кінцеву коробку знизу з метою виключення влучення вологи усередину коробки й приєднується до загальної шини або до ОПН залежно від типу коробки. Металевий корпус коробки за умовами безпеки потрібно заземлити. Заземлення здійснюється окремим провідником, що приєднуються до заземлюючого пристрою ПО-КВ. Трифазна кінцева кабельна коробка кріпиться на тілі опори. Кінцеві коробки в комплектацію ПО-КВ не входять. 

Сумісність і уніфікованість технічних рішень

У якості електротехнічного встаткування ПО-КВ може використовуватися встаткування різних виробників. Правильним вибором типів застосовуваного встаткування досягається їхня сумісність, зручність експлуатації й надійна робота. У конструкції ПО-КВ передбачені уніфіковані вузли кріплення різних елементів (проводів різних перетинів до муфти за допомогою уніфікованого апаратного затискача; кінцевих кабельних муфт до майданчиків; кабельних кріплень для кабелів різних діаметрів на кабельних сходах), що дозволяють використовувати широкий діапазон електротехнічного встаткування. Усі вузли ПО-КВ дозволяють без внесення додаткових змін у конструкцію використовувати встаткування, що підходить під необхідні умови проектування. Геометричні розміри секцій багатогранних стійок дозволяють перевозити ПО-КВ різними видами транспорту, тому що відповідають габаритам залізничних піввагонів і платформ, напівпричепів і причепів автотранспорту. Розрахунковий період експлуатації опори становить - 50 років. Даний термін служби опори забезпечується якісним виготовленням конструкцій, правильним вибором марки сталі, антикорозійним захистом, дотриманням вказівок проекту по застосуванню, точним складанням, дотриманням вимог по експлуатації й обслуговуванню. Сталева опора повинна зазнавати візуального огляду з періодичністю передбаченою існуючими нормами. При огляді слід виявляти ділянки з ушкодженим цинковим покриттям. Виявлені ділянки з ушкодженим покриттям повинні бути відновлені способами, що забезпечують надійний захист від агресивного впливу середовища. При експлуатації опори особлива увага повинна бути приділене безпеки робіт на висоті. Якщо опора встановлена не на рівній місцевості, то необхідно вжити заходів по запобіганню розмиву ґрунту потоками води при сильних дощах (відвід води й т.п.). Необхідно регулярно перевіряти пропускну здатність відводу конденсату від опорного вузла опори. Висока рослинність навколо основи опори на відстані 1 м від контуру повинна бути вилучена.