RUS| UKR

Багатогранні портали ВРП спеціальніКомпанія ПОЛИГОНАЛЬ здійснює проектування і виготовлення металевих конструкцій відкритих розподільних пристроїв - сталеві багатогранні портали ВРП.

Сталеві багатогранні портали ВРП, призначені для підвіски ошиновки у відкритих розподільчих пристроях.

Умови експлуатації та технологічне призначення порталу визначається при замовленні і прописується в Технічному завданні.

Ми спеціалізуємося на індивідуальному підході, здійснюючи проектування металевих конструкцій багатогранних порталів ВРП, в кожному конкретному випадку.

Проектування та виготовлення металевих конструкцій багатогранних порталів ВРП здійснюється у відповідності з діючими в Україні нормами і правилами.

Стійки сталевих багатогранних порталів мають фланцеве з'єднання з фундаментом. Фундамент виконується у вигляді труби з фланцем.

Будівництво відкритих розподільних пристроїв з застосуванням металевих конструкцій багатогранних порталів ВРП має ряд переваг завдяки цілому ряду об'єктивних причин.
Найбільш явні переваги багатогранних порталів ВРП - це можливість установки в обмежених умовах (мале землевідведення) і довговічність.
Значне збільшення терміну служби багатогранних порталів обумовлено застосуванням замкнутого багатогранного профілю,захищеного від корозії гарячим цинкуванням з внутрішньої і зовнішньої сторони.
Монтаж порталів ВРП
Сьогодні ще широко поширене застосування типових порталів ВРП, розроблених ще в 70-80-ті роки минулого століття. Типові гратчасті сталеві портали ВРП відрізняються великою вагою, потребують великих витрат на зборку і установку і займають велику площу, що не дозволяє їх застосовувати в обмежених умовах. Крім того портали запроектовані зварними із застосуванням напусткових зварних швів, а у відповідності з ГОСТ 9.307-89 не допускається цинкувати вироби зі зварними з'єднаннями внахлестку. Це виключає можливість виконання антикорозійного захисту типових порталів гарячим цинкуванням. Конструкція типових порталів ВРП не враховує зміни норм по проектуванню, появи нових технологій і підвищених вимог до надійності енергозабезпечення у відповідності з ПУЕ сьомого видання. Збиток від аварій на існуючих ВРП, побудованих з використанням порталів недостатньо досконалої конструкції, становить у ряді випадків істотні суми.

Зазначені недоліки можуть бути подолані шляхом застосування опорних конструкцій нового покоління на базі сталевих багатогранних стійок. Сталеві багатогранні портали ВРП відрізняє висока надійність і довговічність у порівнянні із залізобетонними і гратчастими стійками, підвищена стійкість при ожеледно-вітрових і корозійних впливах, підвищена швидкість установки та вандалостійкість.
Ми виконуємо проектування фундаментів багатогранних порталів ВРП.
Фундаменти проектуються на основі та з урахуванням:
  • результатів інженерно-геологічних вишукувань для будівництва;
  • відомостей про сейсмічності району будівництва;
  • даних, що характеризують призначення, конструктивні і технологічні особливості порталів і фундаментів та умов їх експлуатації;
  • діючих на багатогранні портали і фундаменти навантажень;
  • розмірів земельних ділянок для розміщення порталу ВРП;
  • техніко-економічного порівняння можливих варіантів проектних рішень для прийняття варіанту, що забезпечує найбільш ефективне використання порталів і фундаментів.
Металеві конструкції багатогранних порталів ВРП одержали широке поширення при будівництві завдяки цілому ряду об'єктивних причин.

3D проектування порталу ВРП

3D проектування порталу ВРП

Розрахунок несучої здатності порталу ВРП

Розрахунок несучої здатності порталу ВРП