RUS| UKR

Накладка ОТ 6


креслення 3.407.1-143.8.48; маса 5,0 кг

Креслення накладки ОТ 6
Варіанти позначення: ОТ-6, ОТ6, ОТ 6