Головна      Бібліотека      Юридичні послуги
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сертифікат
 
 
 
 
 
лінія гарячого цинкування
 
 
 
 
 
лінія багатогранних опор
 
 
 
 
 
технічне обстеження
 
 
діагностика механізмів
 
 
механічна обробка
 
 
калькулятор металопрокату
 
ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ 
 
 
 
 
Компанія Polygonal пропонує широкий спектр юридичних послуг.

Нерухомість

Угоди з нерухомістю є найбільш поширеними угодами в економічній сфері. Інвестиції в нерухомість будь-якого характеру є рентабельними та надійними, оскільки вони забезпечені реальними активами – об'єктами, що існують в натурі.

Однак слід пам’ятати, що за відносною, на перший погляд, простотою ховається велика кількість так би мовити “підводних каменів” у вигляді строків, процедур, необхідних переліків документів тощо.

Основними напрямками, за якими ми надаємо юридичну допомогу, є:

• Перевірка документів при купівлі квартир у новобудовах

• Легалізація самочинного будівництва

• Отримання права власності на об’єкти нерухомості, в тому числі на об’єкти незакінчені будівництвом

• Укладення правочинів з нерухомістю

• Отримання дозвільних правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомості

• Юридичне супроводження будівництва та реконструкції об’єктів нерухомого майна з відповідним отриманням усіх необхідних дозволів

• Переведення жилих приміщень у нежилі

• Участь у конкурсах з приватизації об’єктів нерухомості

• Представництво інтересів у судах та інших державних органах

Земельне законодавство

Земельні правовідносини є важливою складовою повсякденної діяльності юридичних та фізичних осіб. В процесі господарської діяльності постійно виникає необхідність використовувати земельні ділянки. Поширеними сьогодні є випадки, коли юридична особа має у власності будівлі, господарські споруди, інші об’єкти нерухомого майна, що розташовані на певній земельній ділянці, яка належить територіальній громаді, тобто є комунальною власністю. У зв’язку з відсутністю чіткого законодавчого регулювання земельних правовідносин, при здійсненні господарської діяльності у суб'єктів господарювання найбільше виникає питань, пов'язаних із землею.

Ми надаємо нашим клієнтам цілий комплекс послуг у сфері земельного законодавства, який включає:

• Отримання кадастрового номеру, приватизація земельної ділянки

• Представництво інтересів із земельних спорів у судах, інших державних органах

• Оформлення договору оренди земельної ділянки

• Оформлення права на земельну ділянку при набутті об’єкту нерухомості

• Зміна цільового призначення земельної ділянки

• Земельний сервітут

• Добровільна відмова від земельної ділянки

• Припинення прав на землю при відчуженні об’єктів нерухомості

• Відведення земельної ділянки

• Укладання правочинів із земельними ділянками

• Участь у конкурсах з придбання земельних ділянок

Банківське законодавство

Банківська сфера є досить специфічною, і через недосконалість законодавства насичена великою кількістю ризиків. Саме тому кваліфікована юридична допомога є необхідною в даній галузі.

Ми надаємо юридичну допомогу за такими напрямками:

• Визнання кредитних договорів недійсними, вивід поручителей

• Відміна пені, штрафів, неустойки

• Стягнення депозитів

• Правова допомога при відкритті поточних рахунків, підписанні кредитних договорів

• Правовий супровід переговорів з питань узгодження схем фінансування господарської діяльності

•  Іпотечне кредитування

Антиколекторські послуги

• захист позичальників, поручителів від колекторів.

• консультації з питань, що виникають при простроченні оплати кредиту, збільшення процентної ставки по кредиту.

• правова експертиза договорів (кредитного, договору поручительства).

• участь у переговорах з банком, колектором, кредитором.

• представлення інтересів в суді щодо захисту інтересів позичальника, поручителя.

• зменшення розмірів штрафів, пені.

• отримання відстрочки по платежах, розстрочка чи реструктуризація заборгованості за кредитом.

• представлення інтересів позичальника, поручителя у виконавчому провадженні, участь у переговорах з представниками виконавчої служби, оскарження незаконних дій виконавчої служби.

• захист неправомірного обернення стягнення на майно, в тому числі закладеного.

• оскарження результатів проведення торгів по реалізації майна.

• проведення листування з банком, колекторами з питань невиплати кредитів.

Ведення справ у судах, міжнародний арбітраж

При веденні господарської діяльності між суб’єктами господарювання та органами державної влади можуть виникати конфлікти, пов’язані з різними поглядами сторін на проблему. У такому випадку, якщо досягнення порозуміння неможливе в ході консультацій та переговорів, одним із шляхів вирішення такого конфлікту є передача спору до розгляду компетентним органом. Також спори виникають між громадянами.

Саме на цьому етапі потрібна компетентна юридична допомога.

Ми надаємо юридичну допомогу за такими напрямками:

• Аналіз та планування судового розгляду справи

• Захист прав власності

• Захист прав інтелектуальної власності

• Ведення спорів з договірних відносин

• Ведення спорів з позадоговірних відносин

• Ведення спорів щодо захисту прав споживачів

• Ведення податкових спорів

• Ведення трудових спорів

• Ведення спорів стосовно страхування та перестрахування

• Надання послуг щодо ведення справ у судових та арбітражних органах/третейських судах

• Ведення справ у Європейському суді з прав людини

Корпоративне право

Наразі про корпоративне право можна говорити як про окрему галузь права, що охоплює велику кількість іноді суперечливих одна одній правових норм, розібратися в яких, не маючи спеціальних знань та досвіду, досить важко.

Корпоративне право – це відносно нова та складна галузь права, що регулює фінансово-господарську діяльність юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та цілей діяльності.

Ми надаємо нашим клієнтам цілий комплекс послуг з корпоративного права, що включає наступні види послуг:

• Реєстрація юридичних осіб

• Внесення змін до установчих документів юридичної особи

• Створення філій та відкриття представництв юридичних осіб

• Реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності

• Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) підприємств

• Ліквідація підприємств (в тому числі банкрутство боржника, що ліквідується)

• Юридичній супровід діяльності корпоративних клієнтів

• Консультації щодо здійснення господарських операцій з активами підприємства

• Надання комплексу послуг щодо оцінки необоротних активів, юридичне супроводження процесу передачі майна підприємства

• Юридичний аудит підприємств

• Укладення правочинів

• Захист комерційної таємниці

• Розв’язання корпоративних конфліктів

• Представництво інтересів у судах та інших державних органах

Податкове законодавство

Оподаткування є досить актуальним аспектом діяльності будь-якого суб’єкта господарювання, тим більше, що дана сфера завжди знаходиться під пильною увагою контролюючих органів. Тому юридичні особи змушені постійно балансувати між інтересами держави та своїми власними інтересами.

Отже, для збереження рівноваги, професійна юридична допомога безумовно є необхідною.

Ми надаємо нашим клієнтам юридичну допомогу з наступних питань:

• Податковий аудит

• Оподаткування прибутку підприємств

• Податок на додану вартість

• Акцизи та збори

• Податкове планування

• Оптимізація та мінімізація оподаткування

• Консультації у сфері стягнення податкової заборгованості

• Оподаткування фінансових операцій

• Оподаткування експортно-імпортних операцій

• Оподаткування інвестиційної діяльності

• Перевірки контролюючих органів

• Представництво інтересів у судах та інших державних органах при податкових спорах

Контрактне право

Діяльність кожного суб'єкта господарювання базується на низці господарсько-правових угод, контрактів тощо. Юридична виваженість, чітка відповідність потребам клієнта та нормам діючого законодавства є запорукою успіху.

Ми надаємо юридичну допомогу за такими напрямками:

• Підготовка проектів усіх видів договорів/контрактів відповідно до вимог чинного законодавства

• Складання проектів документів, що відображають інтереси клієнтів стосовно майбутніх контрактів (протокол про наміри, попередній договір, протокол розбіжностей тощо)

• Правовий аналіз укладених контрактів та проектів контрактів

• Підготовка матеріалів для проведення клієнтом переговорів з питань укладання контрактів

• Правовий супровід процедури підписання контракту

• Забезпечення нотаріального посвідчення та державної реєстрації відповідних договорів

Митне та транспортне законодавство

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності існує вірогідність виникнення різного роду ускладнень та негативних обставин, обумовлених як внутрішніми, так і зовнішніми особливостями.

Митне та транспортне законодавство досить тісно пов’язані між собою і мають багато юридичних нюансів. Особливо помітним це стає у відносинах з митними органами, що перенасичені всілякими процедурами, узгодженнями, декларуваннями тощо.

Ми надаємо юридичну допомогу за такими напрямками:

• Консультації з питань переміщення через митний кордон

• Розроблення шляхів мінімізації ризиків, пов'язаних з митним оформленням

• Митні збори

• Консультації з приводу декларування товарів, вантажів при перетинанні митного кордону

• Консультації з морського права

• Консультації з повітряного права

• Консультації з питань законодавства, що регулює автомобільні перевезення

• Консультації з питань законодавства, що регулює залізничні перевезення

• Оподаткування підприємств транспортної галузі

• Розробка та укладання договорів (фрахту, перевезення, експедирування, схову, зберігання тощо)

• Представництво інтересів у судах, інших органах державної влади, міжнародних судових/арбітражних органах

Трудове законодавство

При переході до ринкової економіки, реформуванні економічної, соціальної, правової та інших сфер життя проблема регулювання трудових відносин є відкритою та актуальною.

На жаль, на даному етапі поведінка роботодавців або робітників не завжди є коректною та відповідає нормам діючого трудового законодавства. Крім того, саме українське трудове законодавство є досить складним інститутом, що досить тісно переплітається з нормами соціального забезпечення та корпоративним законодавством. Саме тому кваліфікована юридична допомога є об’єктивно просто необхідною.

Ми надаємо юридичну допомогу за такими напрямками:

• Розробка та укладання трудових договорів/контрактів

• Розробка, укладання та реєстрація колективних договорів

• Отримання дозволів на працевлаштування нерезидентів

• Консультації з питань застосування трудового законодавства

• Консультації з питань соціального та пенсійного забезпечення

• Трудові спори (прийом на роботу, звільнення, переведення на іншу роботу, відшкодування збитків, завданих працівником, відшкодування збитків, понесених внаслідок нещасноговипадку на виробництві тощо)

• Представництво інтересів у судах та інших державних органах

Зовнішньоекономічна діяльність

Вихід на світовий зовнішній ринок – закономірність розвитку ринкової економіки. Діяльність підприємств на світовому ринку пов’язана з міжнародною виробничою та науково-технічною кооперацією, експортом та імпортом товарів і послуг. Вона також включає вивіз капіталу в формі інвестування в іноземні підприємства і залучення іноземних інвестицій. У законодавчих актах України зовнішньоекономічна діяльність визначається як діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. Необхідною умовою розвитку національної економіки, поглиблення співпраці з іншими державами, створення сприятливого середовища для залучення іноземних інвестицій є належне правове забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності, яка становить важливий напрям господарської діяльності.

Ми надаємо юридичну допомогу за такими напрямками:

• Консультації з правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності

• Укладання зовнішньоекономічних договорів

• Застосування права іноземних держав на території України

• Правила Інкотермс

• Юридичний аналіз та оформлення експортно-імпортних операцій

Право інтелектуальної власності

Одним з найважливіших напрямків інтеграції України до Європейського Союзу та світового співтовариства в цілому є створення національної системи захисту прав інтелектуальної власності.

Результат творчої діяльності стає вигідним товаром як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку, і попит на цей вид товару постійно зростає. Коло об’єктів інтелектуальної власності також постійно розширюється.

Однак слід пам'ятати, що отримання результату творчої діяльності ще не є достатнім, треба його ще раціонально використовувати та відповідно захищати від неправомірного використання іншими.

Саме тому в цій галузі необхідна кваліфікована юридична допомога.

Ми надаємо юридичну допомогу за такими напрямками:

• Реєстрація торгівельних марок

• Отримання патентів на винахід, корисні моделі, промислові зразки

• Реєстрація об’єктів авторського права

• Складання договорів на використання об’єктів інтелектуальної власності

• Використання об’єктів прав інтелектуальної власності в рекламній діяльності

• Захист авторських прав та суміжних прав; прав на торгівельні марки, найменування, знаки обслуговування, місця походження; прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки; прав на комерційну таємницю тощо

• Представництво інтересів у судах та інших державних органах

 

 
  ПОШУК ПО САЙТУ
 
 
 
 
   +380506859345
   +380677450590
info@polygonal.com.ua
polygonal.ua   
 
 

 
 
 
Купити опори освітлення
 
стійки світлофорів
 
контактна мережа
 
спеціальні конструкції
 
теплічні комплекси
 
прозорі каркаси
 
гвинтові палі
  ДЕ ПРАЦЮЄМО
 
Україна
Білорусь
• Латвія
• Литва
• Молдова
• Киргизія
Вірменія
• Казахстан
Росія
• Естонія
• Грузія
• Таджикистан
• Азербайджан
• Туркменістан
 
• Узбекистан

 
 

Вас цікавлять багатогранні опори ЛЕП, прожекторні щогли, опори освітлення, стовпи й щогли для потреб мобільного зв'язку або інжинірингові послуги по організації виробництва багатогранних опор і нанесення антикорозійного покриття методом гарячого цинкування? Все це Ви можете замовити прямо зараз, заощадивши багато часу! Кваліфіковані фахівці компанії ТОВ«Полигональ» з радістю допоможуть уникнути необхідності звертатися в різні компанії по проектуванню, виготовленню, монтажу, вести з ними переговори, укладати договори. Все це впливає на терміни реалізації проекту і, як правило, у бік збільшення. Ви можете укласти один договір і в найкоротші терміни реалізувати проект у відповідності з Вашими індивідуальними потребами. Ми спеціалізуємося на індивідуальному підході до проектування опор в кожному конкретному випадку, а наш будівельно-монтажний підрозділ вчасно змонтує конструкції за вказаною адресою на території всієї країни.

Незалежно від того, де Ви плануєте реалізувати свій проект, Ви можете звернутися до нас. Які ж переваги пропонує наша компанія? Найбільш істотний факт - робота з одним виконавцем. Будь-які питання, пов'язані з проектуванням, виготовленням, монтажем Ви доручаєте нам і ми гарантовано і ефективно їх вирішуємо. Ми не пропонуємо найнижчі ціни в Україні, але забезпечуємо середні розцінки на роботи і прийнятні ціни на матеріали.

Інженери компанії ТОВ«Полигональ» допоможуть Вам. Наявність безлічі конструктивних рішень дозволить підібрати оптимальне з необхідними характеристиками і вартістю. Ми пропонуємо опорні конструкції на будь-який смак, враховуючи Ваші індивідуальні потреби. Щоб замовити реалізацію проекту не доведеться нікуди їхати чи йти. Вам необхідно завантажити бланк Технічного завдання у відповідному розділі нашого сайту і заповнити його. Якщо Вас цікавлять багатогранні опори для високовольтних ліній електропередачі, то необхідно вивчити розділ ЕНЕРГЕТИКА; якщо цікавить освітлення доріг, шосе, вулиць, парків і скверів, велосипедних доріжок, стадіонів та спортивних майданчиків, промислових територій, складських і контейнерних терміналів, аеропортів, вокзалів, перонів, заправних станції та багато іншого - відвідайте розділ ОСВІТЛЕННЯ; в розділі КОНТАКТНА МЕРЕЖА Ви знайдете інформацію про стовпи і щогли для потреб контактних мереж електротранспорту; якщо цікавлять стовпи й щогли для потреб мобільного зв'язку, громовідводи, флагштоки, рекламно-інформаційні стенди - відвідайте розділ СПЕЦІАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ; якщо хочете організувати виробництво багатогранних опор на своєму підприємстві або побудувати цех гарячого цинкування відвідайте розділ ПОСЛУГИ. Заповнення певних пунктів технічного завдання може викликати у Вас певні труднощі - пропустіть їх, Ви їх заповните спільно з нашими фахівцями.

Співпраця з нами зніме з Ваших плечей масу проблем, і дозволить вчасно реалізувати той чи інший проект.
 
ПРАВОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Видавцем цього веб-сайту, далі - "сайт", є підприємство ТОВ "Полигональ", далі - "Компанія".
Просимо ознайомитися з умовами використання сайту, так як подальше його використання означає їх прийняття.
Розміщені на сайті дані вносяться виключно в інформаційних цілях, засновані на джерелах, які Суспільство визнає за достовірні та перевірені. Компанія не несе відповідальність за актуальність і точність інформації, опублікованої на сайті. За будь-які ризики, збитки чи шкоду, прямі або непрямі, що виникли в результаті використання даного сайту, які є наслідком неточності чи пропуску даних в інформації, що знаходиться на сайті, відповідальність несе сам користувач.
Компанія залишає за собою право на зміни даних та інформації, що міститься на сайті в будь-який час.
© 2014 ТОВ "Полигональ"
вулиця Гарнізонна
будинок 1
місто Хмельницький
29000
Яндекс.Метрика  
тел. 0506859345
0677450590
e-mail: info@polygonal.com.ua
web: polygonal.com.ua