Головна      Технічне обстеження      Уточнення характеристик сталі при технічному обстеженні конструкцій
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сертифікат
 
 
 
 
 
лінія гарячого цинкування
 
 
 
 
 
лінія багатогранних опор
 
 
 
 
 
технічне обстеження
 
 
діагностика механізмів
 
 
механічна обробка
 
 
калькулятор металопрокату
 
 
ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ 
 

УТОЧНЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СТАЛІ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСТЕЖЕННІ КОНСТРУКЦІЙ

 
 
 
 

Вибір та призначення розрахункових характеристик сталі при проектуванні нових конструкцій проводиться на підставі діючих стандартів, які встановлюють величини розрахункових характеристик на підставі статистичної обробки результатів вибіркових випробувань зразків на металургійних заводах. Таким чином, нормативні значення Rny та Rnu є величинами, що характеризують певну імовірнісну гарантію того, що фактичне опір матеріалів буде не нижче нормованого. Так як розподіл випадкових величин меж текучості і тимчасового опору розриву підпорядковується нормальному закону, то при прийнятій нормі забезпеченості фактичні розрахункові характеристики стали існуючих конструкцій в більшості випадків перевищують нормативні. При встановленні розрахункових опорів в СНиП II–23–81* прийнята нормована забезпеченість 0,995 і перевірена на всіх видах прокату, що поставляється за ГОСТ 277720-88* на всіх металургійних заводах.
В умовах експлуатації та реконструкції при технічному обстеженні конструкцій необхідно уточнити характеристики стали для кожної конструкції або конструктивних масивів. Такий підхід, як показують результати масових обстежень дозволяє розкрити значні резерви несучої здатності конструкцій.
Основними властивостями сталі, важливими з точки зору її роботи в будівельних металевих конструкціях є:
-  міцність;
- пластичність;
- схильність до крихкого руйнування;
- втомна міцність;
- зварюваність.  
Значимість тих чи інших властивостей залежить від конкретних умов роботи конструкцій. Так, при експлуатації конструкцій при знижених температурах особливу важливість набуває схильність сталі до крихкого руйнування. Для підкранових балок одними з основних є характеристики втомної міцності.
Властивості сталі можуть бути встановлені на підставі випробувань, проведених за прямою методикою – шляхом дослідження проб і зразків, взятих з конструкцій, і непрямою – шляхом використання неруйнівних методів контролю. Прямі методи контролю дають більш точні результати, проте, мають значною трудомісткістю досліджень. Неруйнівні методи контролю менш точні, але не вимагають ослаблення конструкцій вирізами і отворами. Вони не вимагають складного лабораторного обладнання, прості в застосуванні і дають швидкі результати.
Правильне призначення видів і кількості випробувань залежить від аналізу існуючої документації. Аналізу підлягає наступна документація, що визначає стали: креслення КМ, за якими встановлюються марки сталі, електродів, метизів та інших елементів металоконструкцій; креслення КМД, за якими встановлюються можливі відхилення від проекту КМ; сертифікати, за якими уточнюються властивості і якість сталі і технічні умови на поставку. Велике значення має встановлення періоду виплавки сталі, т. до. дозволяє отримати додаткові відомості про інтервалах очікуваних властивостей.У дореволюційних будівельних металевих конструкціях в основному застосовувалося зварювальне і металеве залізо. Нормувалися значення тимчасового опору і відносного подовження.
Зварювальне залізо відрізняється малою однорідністю. Значення тимчасового опору в перерізі прокату – від 267 до 378 МПа. Міцність заліза в напрямку поперек прокату на 20-30% нижче, ніж уздовж. Волокниста, з яскраво вираженими шлаковими включеннями.
Величина тимчасового опору при нормованому значенні 320 МПа змінюється від 230 до 490 МПа, а відносне подовження від 10 до 30%.
Металеве залізо відрізняється більшою однорідністю і міцністю. Тимчасовий опір 350...450 МПа, а відносне подовження не менше 20%. Структура однорідна, дрібнозерниста, за хімічним складом і механічними властивостями близька до сучасної сталі Ст3кп, але з дещо меншою однорідністю, коефіцієнт варіації за межі плинності досягає 13%.
У 20-ті роки у зв'язку з гострою нестачею металу будівельні конструкції нерідко виконувалися з випадкового матеріалу, механічні властивості якого надзвичайно неоднорідні. Для застосування в конструкціях іноді достатньо було провести випробування на холодний вигин в польових умовах. Досить широко використовувались німецькі сталі, що мали підвищений вміст фосфору. Допускалося застосування томасовских сталей. Відзначалися випадки, коли при випробуванні зразків, вирізаних з конструкцій, значення тимчасового опору склало всього 130 МПа, а в місці розриву виявлялися об'ємні шлакові включення. У той же час на багатьох об'єктах, споруджених в ті роки, випробування показали цілком задовільні результати. У більшості випадків метал конструкцій цих років можна класифікувати як сталь 0 з розрахунковим опором R = 170 МПа.
У 30-х роках розробка та впровадження ОСТов на виробництво сталі сприяли використання в конструкціях більш якісного металу. Основний будівельної сталлю стала СтЗ. Однорідність властивостей значно покращилася і коефіцієнт варіації за межі текучості і тимчасового опору склав 6-9%. Середнє значення межі текучості – 261 МПа, тимчасового опору – 400 МПа, відносне подовження – 26,3 %; вміст фосфору і сірки дещо перевищує сучасні вимоги і досягає 0,06 – 0,08 %; величина ударної в'язкості при t = -20°С в середньому становить 56 Дж/см2.
З 1937 року вуглецеву прокатну сталь постачали за ОСТ 2897. Підвищилася якість сталі і особливо її однорідність. Хімічний склад наблизився до сучасної сталі Ст3кп. Застосування томассовских сталей обмежується другорядними нерасчетными елементами.
Випробування зразків, взятих з конструкцій цехів, збудованих у 30-х роках, показали значення межі текучості від 250 до 310 МПа, а тимчасового опору – не нижче 380 МПа. Поріг холодноламкості за результатами випробувань на ударну в'язкість склав 10 – 20°С. Разом з тим, в конструкціях 30-х років ще знаходила застосування некондиційна сталь зниженої якості. Велика кількість конструкцій виконувалося з німецької сталі з підвищеним вмістом сірки і фосфору. Всі ці фактори необхідно враховувати при оцінці якості. Що з'явилися в цей час вітчизняні сталі підвищеної міцності були використані тільки на унікальних об'єктах і широкого розповсюдження не отримали.
Особливістю стали, випущеної в період 43 – 46-х. років, є широке використання легованого металобрухту воєнних років. Це призвело до підвищення середніх значень характеристик міцності при збільшенні розкиду. Середні статичні значення межі текучості підвищилися до 300 – 310 МПа, а тимчасовий опір – до 440 МПа. Коефіцієнт варіації збільшився до 9 – 10 %.
Починаючи з 60-х років, широке застосування в будівельних конструкціях підучили сталі підвищеної і високої міцності. За результатами статистичних досліджень середні значення межі текучості більшості низьколегованих сталей значно вище нормованих величин, значення нормативних опорів, встановлені у стандартах, мають забезпеченість вище 95%.
Основним видом з'єднань металоконструкцій довоєнного виготовлення є заклепки. Встановлення розрахункових характеристик матеріалу заклепок за результатами випробувань для кожної конструкції вельми трудомістко і не дає істотного розкиду результатів. На підставі проведених досліджень і відповідно до розділу 20 СНиП П–23–81 для всіх заклепок може бути прийнято розрахунковий опір зрізу – 155 МПа, розрахунковий опір розтягуванню – 120 МПа.
Розрахункові характеристики зварних з'єднань слід приймати за нормативними документами, які діяли в момент їх виконання. Численні обстеження зварних конструкцій не виявили пошкоджень зварних з'єднань, пов'язаних з їх недостатньою міцністю, що свідчить про деякі запаси міцності, закладених у нормах.
В конструкціях, виконаних до 50-х років, для зварювання нерідко використовувалися електроди з іонізуючої обмазкою. У цьому випадку, враховуючи знижений якість шва, слід вводити коефіцієнт умов роботи γc = 0,8.
Як вже зазначалося, експериментальні дослідження властивостей сталі виявляють запаси несучої здатності конструкцій, але при невеликих обсягах та наявності документації можуть не проводитися. Обов'язковими є випробування у разі недостатності наявних відомостей про матеріалі конструкцій, а також при виявленні пошкоджень, пов'язаних з якістю металу – расслой, тендітні тріщини і т. п.
При дослідженні та випробуванні металу визначаються наступні показники:
а) хімічний склад з виявленням вуглецю, кремнію, марганцю, сірки і фосфору (для всіх сталей), хрому, нікелю і міді (для низьколегованих сталей), а також азоту (для бессемеровской і томасовской конвертерної вуглецевої сталі і в необхідних випадках – для низьколегованої сталі);
б) межа текучості, тимчасовий опір і відносне подовження при випробуванні на розтяг;
в) ударна в'язкість при температурі -20°С для вуглецевої сталі і -40°С для низьколегованої;
г) ударна в'язкість після механічного старіння;
д) розподіл сірчистих включень способом відбитків з Бауману;
е) мікроструктура.
Для конструкцій 3 і 4 групи по СНиП II–23–81* випробування в), г), д) і е) можна не проводити, а також не проводити дослідження і випробування у випадках, коли ці конструкції будуть експлуатуватися при напругах, що не перевищують 170 МПа, та при температурі вище -30°С (для групи 3) або -40°С (для групи 4), а також коли посилення виконується без застосування зварювання.

Кількість проб і зразків

В умовах експлуатації при технічному обстеженні конструкцій будівель і споруд кількість проб і зразків, взятих з металу конструкцій, має бути мінімальним при забезпеченні достатньої надійності результатів. Крім того, обсяг вирізаного металу також повинен бути мінімальним. Очевидно, що збільшення кількості і об'єму зразків не тільки підвищує трудомісткість досліджень, але і знижує надійність і довговічність конструкцій. Таким чином, для проведення випробувань необхідно визначити кількість і розміри зразків і місця їх відбору.
Властивості та якість сталі залежить від багатьох факторів і, насамперед, від типу і геометричних характеристик профілів і заводу-постачальника металу. З метою ідентифікації матеріалу, метал конструкцій, що підлягає дослідженню, розбивається на партії. До партії металу відносяться елементи однакового виду прокату (за номерами, товщинам і марок сталі), що входять до складу однотипних конструкцій (ферм, підкранових балок, колон тощо) однієї черги будівництва. Розмір партії металу не повинен перевищувати 60 тонн і відноситься не більше ніж до 25 однотипним відправним маркам.
Число проб (зразків) від кожної партії металу повинно бути не менше зазначених у таблиці.
   
Вид випробувань
Кількість елементів, що перевіряються в партії
Кількість проб (зразків)
від елемента
всього від партії
1
Хімічний аналіз
3
1
3
2
Випробування на розтяг
2
1
2
3
Випробування на ударну в'язкість (для кожної температури і після механічного старіння)
2
3
6
4
Відбиток з Бауману
2
1
2

Розміри зразків і проб

Для визначення хімічного складу сталі, з конструкцій відбирається стружка, одержувана свердлінням певних місць конструкцій. Стружка для хімічного аналізу відбирається обробкою всього поперечного перерізу прокату або симетричної половини його. При неможливості взяти стружку по всьому перерізу елемента допускається відбір стружки свердлінням наскрізь в середньої третини ширини елемента або полиці профілю. З кожного елемента конструкцій стружка відбирається не менше, ніж у трьох місцях по довжині і ретельно перемішується. Маса готової проби повинна бути не менше 50 р.
Перед взяттям проби поверхню металу очищається від масла, бруду, фарби, продуктів корозії та інших механічних забруднень і зачищається до металевого блиску. Пробу відбирають без змащення. Поверхня стружки не повинна мати кольорів мінливості.
Для випробування на розтяг з конструкцій вирізаються заготовки, з яких можуть бути виготовлені циліндричні зразки діаметром 3 мм і більше, або плоскі, товщиною 0,5 мм і більше. Обидва типи зразків можуть бути короткими, з початкової розрахункової довжиною
 
і довгі
 
де Ао – площа поперечного перерізу зразка.
Застосування коротких зразків в умовах експлуатації переважніше.
При випробуванні циліндричних зразків в якості основних застосовують зразки діаметром dо = 10 мм. Для випробування листової сталі і фасонного прокату товщиною до 25 мм включно застосовують плоскі зразки із збереженням на них поверхневих шарів прокату, а при непаралельних сторонах полиці – із збереженням поверхневих шарів прокату на одній стороні. При товщині понад 25 мм допускається обробка плоского зразка до товщини 25 мм із збереженням на одній стороні зразка поверхні прокату або виготовлення циліндричних зразків.
При товщині прокату 10 – 25 мм можна проводити випробування як плоских, так і циліндричних зразках.
При вирізці заготовок зразків для механічних випробувань повинні бути забезпечені припуски, що оберігають зразок від наклепу і нагріву. При вирізці зразків механічним способом припуски повинні бути:
- при товщині до 4 мм – не менше 5 мм;
- - // - від 4 до 10 мм – не менше товщини;
- - // - від 10 до 20 мм - // - 10 мм;
- - // - від 20 до 35 мм - // - 15 мм;
- - // - від 35 до 60 мм - // - 20 мм.
При вирізці зразків вогневим способом припуски від лінії різу до краю готового зразка повинні бути не менше 15 мм при товщині прокату до 60 мм і 20 мм при товщині прокату понад 60 мм.
Для визначення ударної в'язкості необхідні зразки, форми і розмір яких регламентовані ГОСТ 9454-78*. Для звичайних будівельних металоконструкцій використовують зразки типу 1 – 10 з концентратором виду U. Для конструкцій підвищеної ступеня надійності (трубопроводи, посудини тиску і т. д.) застосовують зразки типу 11 – 14 з V-подібним концентратором. Для особливо відповідальних конструкцій і при дослідженні причин руйнування використовуються зразки типів 15 – 20 з концентратором виду Т (тріщина).
Відбір проб для виявлення розподілу сірчистих включень методом зняття відбитків з Бауману проводиться у відповідності з ГОСТ 10243-75*. Темплетах вирізаються: з листової та широкосмугового стали – уздовж напрямку прокатки, з сортового і фасонного прокату – поперек напрямку прокатки.
Робоча поверхню шліфа повинна лежати в площині, перпендикулярної напрямку прокатки. Для листового і широкополосного стали шліф повинен мати поверхню 150 х t мм ( t –товщина прокату); для сортового і фасонного прокату поверхню шліфа повинна бути дорівнює поперечному перерізу профілю або половини від кромки профілю до осі симетрії. Випробування повинні бути проведені у відповідності з діючими стандартами, а зразки і проби замаркированы з зазначенням місць відбору.

Місця відбору проб і зразків при технічному обстеженні

При призначенні місць відбору проб необхідно враховувати ступінь навантаженості даного елемента. Визначення властивостей сталі повинно гарантувати їх невигідні межі. У цих цілях найбільший інтерес представляють властивості металу найбільш навантажених елементів конструкцій. Тому попередньо слід визначити елементи, які мають найбільший рівень напруг. Зразки вирізаються з мало напружених зон цих елементів. Наприклад, в елементах ферм з куточків зразки відбираються з виступаючих полиць куточків у вузлах; для поясів розрізних балок – в приопорных перетинах. Виріз повинен бути плавним, без надрізів, в необхідних випадках місця вирізки повинні бути посилені.
В умовах експлуатації вирізка заготовок, як правило, виконується вогневим способом, а посилення ослаблених вирізкою місць – електрозварюванням. Ці способи накладають вимоги доступності місць відбору металу.
Значний вплив на результати випробувань надає текстура прокатних елементів. Для отримання надійних результатів слід визначити напрямок прокатки і здійснювати відбір та виготовлення зразків у напрямках:
– з сортового і фасонного прокату – уздовж напрямку прокатки;
– з листового і широкополочного – поперек напрямку прокатки.
Для листових елементів, напрямок прокатки яких не встановлено, відбір зразків проводиться за напрямом основного силового потоку.

Аналіз результатів випробувань і призначення розрахункових характеристик

Хімічний аналіз проб встановлює процентний вміст елементів сталі. При розгляді результатів аналізу слід звернути увагу на вміст основних шкідливих домішок – сірки і фосфору, відповідно роблять сталь червоно - і хладноломкой. Підвищений вміст шкідливих домішок в залежності від умов експлуатації може виключити подальше використання конструкцій.
Особливу увагу слід звернути на ступінь раскисленности сталі, яка встановлюється орієнтовно за змістом кремнію, основного розкислювача сталі.
Вміст кремнію у відсотках становить:
– для спокійної сталі – 0,12 – 0,35;
– для напівспокійної – 0,05 – 0,17;
– для киплячій – не більше 0,05.
Для уточнення ступеня розкислення, а також при використанні розкислювачів, що не містять кремній, визначається розподіл сірчистих включень способом відбитків з Бауману.
Обробку шліфів і зняття відбитків з Бауману роблять у наступному порядку. На підготовлений шліф накладають на світлі лист звичайної фотопаперу, змочений в 5%-ном розчині сірчаної кислоти. Після витримки 5-10 хв на фотопапері з'являється зображення макроструктури з розташуванням сірчистих включень («сульфідних рядків»). Отриманий відбиток необхідно промити і закріпити.
 
 
Місця вирізки зразків
 
Обробку шліфів і зняття відбитків з Бауману роблять у наступному порядку. На підготовлений шліф накладають на світлі лист звичайної фотопаперу, змочений в 5%-ном розчині сірчаної кислоти. Після витримки 5-10 хв на фотопапері з'являється зображення макроструктури з розташуванням сірчистих включень («сульфідних рядків»). Отриманий відбиток необхідно промити і закріпити.
На відбитку макрошлифа киплячої сталі проступають численні темні смуги – сульфідні рядки, напівспокійної – поодинокі рідкісні сульфідні рядки, спокійною – сульфідні рядки відсутні або наявні рідкісні точкові сульфідні включення.
За результатами хімічного аналізу проб можна оцінити зварюваність сталі, що особливо важливо для сталей довоєнної виплавки. Зварюваність сталі є комплексною характеристикою, що включає міцність з'єднання при різних умовах роботи; опірність утворенню холодних і гарячих тріщин; хладноломкость і т. д.
В експлуатованих зварних конструкціях непрямою оцінкою зварюваності матеріалу є стан зварних з'єднань. Якщо при обстеженні не виявлено тріщин, викликаних самим процесом зварювання, додаткових оцінок зварюваності можна не проводити. В клепаних і інших конструкціях, які не мають зварних з'єднань, оцінка зварюваності необхідна в тому випадку, якщо при їх посиленні передбачається використання зварювання.
Використання спеціальних технологічних проб вимагає вирізки заготовок з конструкцій і досить трудомістких випробувань, тому їх застосування може бути рекомендовано тільки у виняткових випадках. Зазвичай зварюваність сталі експлуатованих конструкцій оцінюють з вуглецевого еквіваленту:
 
де
Сэ - вуглецевий еквівалент;
Ас= 12 - атомний вага вуглецю;
       Ai - атомний вага i-го елемента;
       Ui - процентний вміст i-го елемента.
Сталь вважається добре зварюється при Се ≤ 0,45 %. Звичайна м'яка сталь добре зварюється при кількості вуглецю З ≤ 0,22%, сірки З ≤ 0,055 %, фосфору S ≤ ,050 % і кремнію Si ≤ 0,22 %.
З вуглецевого еквіваленту для елементів, які не мають концентраторів напружень, може бути визначений за емпіричною формулою межа витривалості сталі
 
sвц = 17 + 25 Сэ,
 
Основні характеристики стали встановлюються за результатами механічних випробувань. Так як визначення несучої здатності існуючих конструкцій в даний час ведеться за методикою граничних станів, за результатами випробувань необхідно призначити нормативне Rm і розрахункове R опору сталі.
Якщо для кожної партії металоконструкцій випробувано 10 і більше зразків, то для визначення нормативного опору можуть використовуватися статистичні методи. В якості нормативного опору при цьому приймається значення межі текучості, що має забезпеченість не нижче 95%, що відповідає основним положенням методики розрахунку будівельних конструкцій за граничними станами.
Як показують результати статистичних досліджень щільність розподілу межі текучості стали досить близько відповідає нормальному розподілу.
 
 
де
середнє значення і середнє квадратичне відхилення границі текучості вибірки;
        k –кількість стандартів, які необхідно взяти для одержання заданої забезпеченості.
 
При нескінченно великій вибірці та значення вибіркових характеристик, наближаються до параметрів генеральної сукупності, забезпеченості 95 % відповідає k = 1,65. Для обмеженої вибірки n статистичні характеристики розподілу можуть відрізнятися від параметрів генеральної сукупності і тим більше, чим менше вибірка. Враховуючи це, значення k визначається за формулою
 

де
γ довірча вірогідність оцінки параметрів вибірки;
 
xγ визначається з рівняння

Прі γ = 0,9 → xγ = 1,28;
γ = 0,7 → xγ = 0,52;
γ = 0,5 → xγ = 0.
Довірчу ймовірність γ слід призначати в залежності від ступеня відповідальності конструкцій:
- для відповідальних конструкцій настання граничного стану пов'язано з обваленням γ = 0,9;
- без небезпеки обвалення γ = 0,7;
- для конструкцій з чисто економічної відповідальністю γ = 0,5.
У всіх випадках значення нормативного опору слід приймати не вище мінімального, одержаного при випробуваннях, межі текучості. Для елементів, підданих випробуванням, в якості нормативного опору приймається отримане значення межі текучості.
При обмеженому числі випробувань, не представляється можливим використовувати їх результати безпосередньо для призначення нормативного розрахункового опору. У цьому випадку, за матеріалами випробувань встановлюється марка сталі або її аналог в які діяли в період будівництва ГОСТах і технічних умовах і розрахункові характеристики призначаються виходячи з досвіду експлуатації конструкцій, виконаних з аналогічних сталей.
Розрахунковий опір сталі визначається за формулою
 

 
де
γm коефіцієнт надійності за матеріалом.
Значення γm для існуючих конструкцій регламентуються розділом 20 СНиП II–23–81.
Пластичність сталі оцінюється за величиною відносного подовження. При отриманих значеннях відносного подовження нижче встановлених у нормах для відповідної марки сталі, слід звернути увагу на можливість появи крихких тріщин, особливо в зонах зварних з'єднань і підвищеної концентрації напружень.
Схильність сталі до крихкого руйнування виявляється за результатами випробувань на ударну в'язкість. При задовільних результатах випробувань сталь може бути визнана придатною для подальшої експлуатації, навіть якщо марка стали не відповідає вказівок СНиП II–23–81*.
При незадовільних результатах випробувань проводиться повторна оцінка ударної в'язкості на подвоєному числі зразків. Результати повторних випробувань є остаточними. Якщо повторні випробування дадуть незадовільні результати, ставиться питання про необхідність посилення або заміни конструкцій, остаточне рішення якого залежить від стану конструкцій, інтенсивності впливів і мірою відповідальності.
За результатами хімічного аналізу та механічних випробувань і зіставлення цих результатів з вимогами діючих норм, встановлюється відповідність матеріалу конструкцій умов експлуатації та нових умов при реконструкції. При цьому в необхідних випадках, вводяться обмеження на експлуатацію. Так, для будівель з конструкціями, виконаними з киплячих сталей, не допускаються негативні температури в зимовий період.

Експрес-аналіз та непрямі методи оцінки міцності сталі

Викладені вище методи, як вже було зазначено, мають досить високою трудомісткістю і не завжди можуть бути виконані. В умовах експлуатації та реконструкції слід переходити накосвенные неруйнівні методи. В даний час, такі методи інтенсивно розвиваються, але ще знаходяться на стадії дослідження і апробації.
Заміна традиційного хімічного аналізу лабораторним способом представляється можливим на підставі використання лазерної техніки. Експрес-аналіз, заснований на лазері, полягає в наступному: на вибраному і очищеній ділянці поверхні конструкції променем лазера спалюється метал, пари якого аналізуються спектрографом. Такий метод дозволить значно розширити кількість проб і підвищити, таким чином, надійність досліджень. В даний час ведеться розробка компактного апаратури, придатної до використання в умовах експлуатації.
Для отримання найбільш повної інформації про механічні властивості сталі можна скористатися непрямими методами оцінки міцності без вирізки зразків. Одним з таких методів є оцінка міцності сталі за результатами вимірювання твердості. Під твердістю розуміється опір, яке даний матеріал надає проникненню в нього іншого, більш твердого. На відміну від інших методів механічних випробувань визначення твердості не призводить до руйнування зразків або елементів конструкцій. Існуючі прилади відрізняються простотою і компактністю і дозволяють проводити випробування безпосередньо на конструкціях.
Найбільш поширеними способами оцінки твердості є методи Бринеля і Польді.
За результатами визначення твердості за емпіричними залежностями визначається значення тимчасового опору σв і умовної границі текучості σ0,2.
Для будівельних сталей твердість по Бринелю НВ зазвичай не перевищує 260 і значення характеристик міцності в кН/см2 може бути визначено за формулами
 

 

Основним недоліком методу є визначення твердості і міцності тільки поверхневих ділянок прокату, які через деформування в процесі прокатки мають поліпшені механічні властивості. Точність зазначеного методу не перевищує 5 % і знижується при збільшенні товщини прокату, тому його можна використовувати лише для попередньої оцінки міцності сталі і вибору найбільш слабких елементів для подальшого випробування більш точними методами. Однак, простота і можливість випробування практично всіх елементів роблять цей метод досить корисним при проведенні обстежень.
Інша методика для визначення механічних властивостей сталі базується на визначенні зусилля, необхідного для зрізу різьби з записом діаграми деформування і дозволяє отримати характеристику міцнісних і пластичних властивостей сталі. За результатами статистичної обробки матеріалів масових випробувань отримано рівняння для визначення стандартних характеристик σ0,01, σ0,2, σв. Площа діаграми деформування дає оцінку пластичних властивостей сталі. Аналіз результатів випробувань зразків на розтяг і за запропонованою методикою виявив тісний кореляційний зв'язок. Коефіцієнт кореляції становить 0,8–0,9. До переваг методики слід віднести визначення механічних характеристик практично без руйнування елементів (діаметр отворів не перевищує 5 мм, глибина становить невелику частину товщини прокату), можливість вивчення властивостей металу в малих зонах, наприклад, в кутових швах, швидкість проведення та низьку трудомісткість.
 

 
 

 
 
  ПОШУК ПО САЙТУ
 
 
 
 
   +380506859345
   +380677450590
info@polygonal.com.ua
polygonal.ua   
 
 

 
 
 
Купити опори освітлення
 
стійки світлофорів
 
контактна мережа
 
спеціальні конструкції
 
теплічні комплекси
 
прозорі каркаси
 
гвинтові палі
  ДЕ ПРАЦЮЄМО
 
Україна
Білорусь
• Латвія
• Литва
• Молдова
• Киргизія
Вірменія
• Казахстан
Росія
• Естонія
• Грузія
• Таджикистан
• Азербайджан
• Туркменістан
 
• Узбекистан

 
 

Вас цікавлять багатогранні опори ЛЕП, прожекторні щогли, опори освітлення, стовпи й щогли для потреб мобільного зв'язку або інжинірингові послуги по організації виробництва багатогранних опор і нанесення антикорозійного покриття методом гарячого цинкування? Все це Ви можете замовити прямо зараз, заощадивши багато часу! Кваліфіковані фахівці компанії ТОВ«Полигональ» з радістю допоможуть уникнути необхідності звертатися в різні компанії по проектуванню, виготовленню, монтажу, вести з ними переговори, укладати договори. Все це впливає на терміни реалізації проекту і, як правило, у бік збільшення. Ви можете укласти один договір і в найкоротші терміни реалізувати проект у відповідності з Вашими індивідуальними потребами. Ми спеціалізуємося на індивідуальному підході до проектування опор в кожному конкретному випадку, а наш будівельно-монтажний підрозділ вчасно змонтує конструкції за вказаною адресою на території всієї країни.

Незалежно від того, де Ви плануєте реалізувати свій проект, Ви можете звернутися до нас. Які ж переваги пропонує наша компанія? Найбільш істотний факт - робота з одним виконавцем. Будь-які питання, пов'язані з проектуванням, виготовленням, монтажем Ви доручаєте нам і ми гарантовано і ефективно їх вирішуємо. Ми не пропонуємо найнижчі ціни в Україні, але забезпечуємо середні розцінки на роботи і прийнятні ціни на матеріали.

Інженери компанії ТОВ«Полигональ» допоможуть Вам. Наявність безлічі конструктивних рішень дозволить підібрати оптимальне з необхідними характеристиками і вартістю. Ми пропонуємо опорні конструкції на будь-який смак, враховуючи Ваші індивідуальні потреби. Щоб замовити реалізацію проекту не доведеться нікуди їхати чи йти. Вам необхідно завантажити бланк Технічного завдання у відповідному розділі нашого сайту і заповнити його. Якщо Вас цікавлять багатогранні опори для високовольтних ліній електропередачі, то необхідно вивчити розділ ЕНЕРГЕТИКА; якщо цікавить освітлення доріг, шосе, вулиць, парків і скверів, велосипедних доріжок, стадіонів та спортивних майданчиків, промислових територій, складських і контейнерних терміналів, аеропортів, вокзалів, перонів, заправних станції та багато іншого - відвідайте розділ ОСВІТЛЕННЯ; в розділі КОНТАКТНА МЕРЕЖА Ви знайдете інформацію про стовпи і щогли для потреб контактних мереж електротранспорту; якщо цікавлять стовпи й щогли для потреб мобільного зв'язку, громовідводи, флагштоки, рекламно-інформаційні стенди - відвідайте розділ СПЕЦІАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ; якщо хочете організувати виробництво багатогранних опор на своєму підприємстві або побудувати цех гарячого цинкування відвідайте розділ ПОСЛУГИ. Заповнення певних пунктів технічного завдання може викликати у Вас певні труднощі - пропустіть їх, Ви їх заповните спільно з нашими фахівцями.

Співпраця з нами зніме з Ваших плечей масу проблем, і дозволить вчасно реалізувати той чи інший проект.
 
ПРАВОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Видавцем цього веб-сайту, далі - "сайт", є підприємство ТОВ "Полигональ", далі - "Компанія".
Просимо ознайомитися з умовами використання сайту, так як подальше його використання означає їх прийняття.
Розміщені на сайті дані вносяться виключно в інформаційних цілях, засновані на джерелах, які Суспільство визнає за достовірні та перевірені. Компанія не несе відповідальність за актуальність і точність інформації, опублікованої на сайті. За будь-які ризики, збитки чи шкоду, прямі або непрямі, що виникли в результаті використання даного сайту, які є наслідком неточності чи пропуску даних в інформації, що знаходиться на сайті, відповідальність несе сам користувач.
Компанія залишає за собою право на зміни даних та інформації, що міститься на сайті в будь-який час.
© 2014 ТОВ "Полигональ"
вулиця Гарнізонна
будинок 1
місто Хмельницький
29000
Яндекс.Метрика  
тел. 0506859345
0677450590
e-mail: info@polygonal.com.ua
web: polygonal.com.ua