Головна      Технічне обстеження
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сертифікат
 
 
 
 
 
лінія гарячого цинкування
 
 
 
 
 
лінія багатогранних опор
 
 
 
 
 
технічне обстеження
 
 
діагностика механізмів
 
 
механічна обробка
 
 
калькулятор металопрокату
 
ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Техническое обследование зданий и сооружений
 №
Зміст
1
2
3
4
5
6
Методи оцінки та усунення пошкоджень і тріщин в конструкціях експлуатованих будівель
7
 
Компанія ПОЛИГОНАЛЬ здійснює проведення технічного обстеження стану конструкцій будівель і споруд. Обстеження технічного стану будівель визначає точне поточний технічний стан конструкцій будівлі або споруди, виявлення дефектів і прогнозування їх поведінки в майбутньому.

У яких же випадках необхідно проведення технічного обстеження?

Наприклад, Вам потрібно проект реконструкції будівлі, а перед початком проектування реконструкції треба провести технічне обстеження будівлі для реконструкції, щоб дати проектувальником повну інформацію про об'єкті.
Або ж потрібно перепланування приміщень в будівлі, перед проектуванням якої також треба обов'язково провести технічне обстеження об'єктів (при переплануванні, можливо,зміниться навантаження на стіни, розташування внутрішніх стін між приміщеннями.
Також необхідно проведення технічного обстеження недобудови, квартири, житлового будинку, будівлі загального призначення, якщо об'єкт купується у власність. При цьому видається висновок про технічний стан об'єкта.
Якщо планується завершення будівництва об'єкта, роботи на якому не велися рік і більше, то Вам знадобиться попередньо виконати технічне обстеження будівельних конструкцій.
Часто технічне обстеження споруд проводять і для укладення угод купівлі-продажу нерухомості, так як воно допомагає правильно оцінити вартість об'єкта.

Наші фахівці виконують роботи з технічного обстеження будівель і споруд будь-якої складності.
Наша компанія володіє відмінно підготовленим персоналом, здатним грамотно провести технічне обстеження споруд будь-якого ступеня складності. За результатами обстеження будівельних конструкцій будівель і споруд оформляється звіт, що містить крім аналізу технічного стану споруди рекомендації щодо його поліпшення, якщо це необхідно.
 • Технічне обстеження конструкцій, стану будівель і споруд;
 • Обстеження технічного стану фундаментів;
 • Обстеження технічного стану несучих і огороджувальних конструкцій, вузлів і деталей;
 • Обстеження інженерних комунікацій;
 • Розробка рекомендацій і висновків за матеріалами технічних звітів обстежень
 • Виконання необхідних перевірочних розрахунків несучої здатності конструктивних елементів і теплотехнічних розрахунків огороджувальних конструкцій.
Як проводиться технічне обстеження будівель і споруд?

Перший етап - попереднє обстеження будівель і споруд. Основним завданням попереднього обстеження є збір вихідної інформації, визначення загального стану будівельних конструкцій, визначення складу та обсягу робіт для детального обстеження.
До складу робіт за попередньою обстеження входять загальний огляд будівлі; збір загальних відомостей про будівлі (час будівництва, строки експлуатації); загальна хареристика об'ємно-планувального і конструктивного рішень і систем інженерного обладнання; виявлення особливостей технології виробництва для виробничих будівель з точки зору їх впливу на будівельні конструкції, визначення фізичних параметрів мікроклімату або виробничого середовища, температурно-вологісного режиму приміщення, наявності агресивних до будівельних конструкцій технологічних виділень, збір відомостей про антикорозійних заходах; ознайомлення з архівними матеріалами вишукувань; вивчення матеріалів раніше проведених на цьому об'єкті обстежень виробничого середовища та стану будівельних конструкцій.

Другий етап - детальне обстеження будівель і споруд. Детальне обстеження включає: візуальне обстеження конструкцій (з фотофіксацією видимих дефектів); обмірювальні роботи; інструментальні обстеження (вимірювання прогинів і деформацій; визначення хареристик матеріалу несучих конструкцій; осідання фундаментів і деформації грунтів підстав). На цьому етапі виконується також лабораторний аналіз проб матеріалів, взятих на об'єкті.

Третій етап - повірочний розрахунок та камеральна обробка даних обстеження. Одним з найважливіших етапів експертизи несучої здатності та експлуатаційної надійності конструкцій будівель є перевірочні розрахунки. Розрахунки виконуються з урахуванням результатів обстеження: виявлених дефектів, відхилень від розмірів, корозійного зносу, реальних міцнісних властивостей матеріалу, дійсних розрахункових схем і навантажень, температурних впливів, осад грунтів і т. д. Перевірочні розрахунки конструкцій , які є невід'ємною частиною експертних висновків, виконуються як вручну, так і з використанням сертифікованих програмних продуктів .

Яка вартість та терміни проведення обстеження технічного стану будівель і споруд?

Вартість проведення робіт визначаються наступними факторами:
  • місце розташування об'єкта
  • будівельний обсяг об'єкта
  • площа об'єкту
  • стан об'єкту
  • мета обстеження
  • наявність документації (проект, паспорт, звіт про раніше проводилися обстеженнях, інформація про аварії в будівлі)
  • точністю технічного завдання
  • наявність доступу до конструкцій
  Що Ви отримуєте в результаті проведеного технічного обстеження стану споруди?

  В результаті проведеного діагностичних робіт Ви отримуєте наш висновок технічного обстеження, в якому у формі звіту викладено:

  висновки за результатами проведеного обстеження про технічний стан будівель і можливість експлуатації в поточному стані, можливості збільшення навантаження або зміни розрахункової схеми після реконструкції або перепланування;
  короткий опис існуючої будівлі, його об'ємно-планувального і конструктивного рішень;
  фотофіксація дефектів, виявлених у ході технічної експертизи;
  результати технічної діагностики окремих конструкцій (стін, фундаментів, покрівлі) з докладним описом конструкцій, дефектів, рекомендаціями щодо подальшої експлуатації або посилення конструкції (все згідно з чинним нормам);
  розгорнутий висновок з рекомендаціями щодо посилення окремих конструкцій та подальшої експлуатації всього будинку (приміщення), а також прогнозними характеристиками конструкцій будівлі та подальшого використання їх після реконструкції, перепланування або посилення;
  результати лабораторних випробувань і досліджень;
  графічна частина з кресленнями, у тому числі обмірювальні креслення;
  розрахункова частина з повірочними розрахунками окремих конструкцій (при необхідності);
  додатки з нашими сертифікатами та ліцензіями;
  додатки, надані замовником (плани БТІ, матеріали проекту тощо).

  Організація та виконання обстежень, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд

  Власник будівлі і споруди зобов'язаний забезпечити проведення обстеження шляхом залучення на договірних засадах для виконання цієї роботи спеціалізованої організації. Для організації оцінки технічного стану будівлі власник видає наказ (розпорядження) по підприємству з визначенням об'єктів, що підлягають обстеженню; видів та термінів обстежень; осіб, відповідальних за укладання договору та організаційно-технічне забезпечення робіт; джерела фінансування . Методи та обсяги окремих видів робіт та досліджень деталізуються у технічному завданні, що додається до договору. У договорі обумовлюються також зобов'язання сторін щодо виконання підготовчих та допоміжних робіт. Результати обстежень і оцінки технічного стану будівлі та споруди подаються у вигляді технічного звіту спеціалізованої організації, який надається власнику будівлі і споруди та використовується ним для заповнення Паспорта технічного стану будівлі і споруди та прийняття неодмінних заходів для його безпечної експлуатації.

  Власник будівлі і споруди при організації та проведенні обстежень несе відповідальність за:
  - дотримання термінів та видів обстежень;
  - своєчасне укладання договорів та повне фінансування робіт з обстеження будівель і споруд;
  - повноту та достовірність представленої технічної документації;
  - своєчасне та якісне виконання рекомендацій, виданих приобследовании будівлі і споруди спеціалізованою організацією.
  Спеціалізована організація, що виконує обстеження будівель і споруд, несе відповідальність за:
  - якість та достовірність матеріалів обстежень та оцінки технічного стану будівель і споруд, які обстежуються, обгрунтованість висновків та рекомендацій. Читати далі ...

  Основні положення з діагностики технічного стану будівельних конструкцій та основ будівель і споруд

  Діагностика технічного стану будівель і споруд здійснюється шляхом поєднання взаимосогласующих і взаємодоповнюючих дослідницьких, розрахункових та аналітичних процедур, перелік та повнота яких у кожному конкретному випадку уточнюється спеціалізованою організацією, що проводить обстеження.  При розробці програми візуальних та інструментальних обстежень встановлюється такий обсяг і порядок дослідні процедур, при якому за мінімального обсягу дослідні роботи (особливо інструментальних обстежень та лабораторних визначень) можна отримати максимально повну інформацію про несправності, дефекти та пошкодження конструкції.
  При візуальному огляді слід керуватися тим правилом, що найбільш імовірні ділянки пошкоджень конструкцій у виробничих будівлях і спорудах спостерігаються:
  - в основному - у зонах складування важких вантажів; біля дуже навантажених колон, стін, фундаментів, опор; у місцях зволожених грунтів; у місцях можливих вібраційних чи ударних навантажень;
  - для фундаментів - у зонах зволожених грунтів особливо агресивними рідинами; у зонах дії вібрацій, ударних навантажень, привантажень; при спорудженні важких прибудов; при влаштуванні близько розташованих котлованів; при неорганізованому водовідливі та водопонижении;
  - для колон - у найбільш напружених зонах стику з фундаментом, біля консолей, у стиках збірних колон по висоті, поблизу підлоги, де можливе попадання агресивної рідини або механічне пошкодження транспортом і вантажно-розвантажувальними засобами, у вузлах стикування з ригелями перекриттів та покриттів;
  - для ригелів та плит перекриттів - у зоні дії максимальних згинальних моментів, поперечних сил, передачі зосереджених зусиль, дії вібраційних та ударних навантажень, агресивних рідин, газів, пилу, в місцях стикування;
  - для покриттів - у місцях підвищеного зволоження та пошкоджень з боку приміщень та накопичень технологічного пилу, на ділянках з підвищеною щільністю або насиченого вологою утеплювача; Читати далі ...

  Порядок ведення, зберігання та використання паспорта технічного стану будівлі та споруди

  Паспортизації підлягають будівлі і споруди всіх підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності.
  Результатом паспортизації буде створення єдиної системи обліку та моніторингового контролю за станом об'єктів з метою своєчасного виявлення передаварійних та аварійних ситуацій, а також припинення експлуатації аварійно небезпечних будівель і споруд.
  Форму Паспорта технічного стану будівлі та споруди заповнює її власник (керівник організації) на основі даних повного обстеження та визначення технічного стану будівлі та споруди з участю представника спеціалізованої організації, що проводила обстеження.
  Обстеження здійснюється спеціалізованою організацією на договірних засадах на кошти власника об'єкта або інші.
  Достовірність даних, що занесені до Паспорта, підтверджується підписами власника об'єкта (керівника організації), представника спеціалізованої організації, що проводила обстеження, та представника територіального органу Держнаглядохоронпраці.
  Паспорт шнуруется та скріплюється печаткою організації - власника об'єкта.
  Паспорт складається у двох примірниках: один з них зберігається у власника будівлі (споруди), а другий - в організації, що проводила паспортизацію.  Якщо обстеження визначило, що стан об'єкта або його окремих конструкцій відповідає III або IV категорії технічного стану, то копія Паспорта в десятиденний термін після закінчення обстеження надсилається представником спеціалізованої організації до реєстру аварійно небезпечних будівель і споруд у Науково-дослідний інститут будівельного виробництва рекомендованим листом з повідомленням про отримання. Читати далі ...

  Організація робіт по контролю і нагляду за збереженням будівель і споруд

  Виробничі будівлі і споруди в процесі експлуатації згідно з Положенням про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд повинні перебувати під систематичним спостереженням інженерно-технічних працівників, відповідальних за збереження цих об'єктів.
  Для забезпечення якісного систематичного спостереження за технічним станом будівель і споруд та їх окремих елементів власник або уповноваженим їх орган на підприємствах, установах, організацій незалежно від форм власності, видів їх діяльності повинен створити службу з спостереження за експлуатацією будівель і споруд та призначити відповідальних за правильну експлуатацію, збереження і своєчасність ремонту будівель чи споруд. Служба спостереження входить до структури підприємства, установи, організації, як одна з основних виробничо-технічних служб і в залежності від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний структурний підрозділ, або її функції можуть покладатися на відділ капітального будівництва, будівельну групу, а також на відповідні експлуатаційні служби: відділ головного енергетика, транспортний відділ та ін
  При аварії працівники служби спостереження за експлуатацією будівель і споруд зобов'язані в першу чергу:
  – вжити всіх необхідних заходів з порятунку постраждалих та надання їм допомоги;
  – ввести в дію план ліквідації аварій (аварійних ситуацій) якщо такий є на підприємстві;
  – вжити заходів щодо запобігання подальшого поширення руйнувань, пожежі, викиду шкідливих речовин тощо;
  – встановити межу небезпечної зони та обмежити доступ до неї людей.
  Всі виробничі будівлі і споруди підприємства або його частини (прогін, поверх) наказом керівника підприємства закріплюються за цехами, відділами та іншими підрозділами підприємства (організації), які займають зазначені площі. Керівники відповідних підрозділів (цехів, відділів і ін) є особами, відповідальними за правильну експлуатацію, збереження та своєчасний ремонт закріплених за підрозділами будівель, споруд або окремих приміщень, конструкцій. Читати далі ...

  Методи технічного обстеження будівель і споруд

  На відміну від проектування нових конструкцій, надійність яких забезпечується тільки шляхом розрахунку та контролю якості, для існуючих використовуються дані експлуатаційного стану конструкцій, перевірочних розрахунків, а також випробування в робочому положенні. Крім того, в процесі експлуатації конструкцій виникає необхідність встановлення можливості використання їх за призначенням у конкретних умовах і на певний прогнозований термін, визначений умовами експлуатації або реконструкції. Така можливість може бути встановлено технічним обстеженням будівель і споруд шляхом перевірки надійності та довговічності конструкцій. Останнім часом така регламентує процедура отримала назву "оцінка технічного стану конструкцій".

  Технічним обстеженням будівель і споруд є окремим видом будівельної діяльності. Необхідність технічного обстеження викликана фізичним і моральним зносом будівельних конструкцій та зміною умов експлуатації, а також відсутністю в будівельних нормах в явному вигляді врахування фактору часу. Іншими словами, забезпечення працездатності конструкцій на конкретний момент існування вимагає комплексу заходів, що відрізняються від проектування, виготовлення та монтажу будівельних елементів, пов'язаних із створенням у виробничих будівлях і спорудах нормальних умов життєдіяльності підприємств і насамперед безпеки процесу експлуатації.
  Згідно ДБН 362-92 і відповідно з ГОСТ 27751-88 в залежності від здатності конструкцій виконувати службові функції, передбачені нормативної і проектної документації, після технічного обстеження їх стан може бутикласифіковано:

  - справний – при виконанні всіх вимог, норм і державних стандартів;

  - працездатне – при частковому відступ від вимог проекту і діючих норм, але без порушення вимог граничних станів першої групи, а також при порушенні вимог другої групи, які не обмежують нормальне функціонування виробництва;

  - обмежено працездатний – стан, при якому забезпечення технологічного процесу здійснюється при контролі над станом конструкцій; обмеження тривалості експлуатації і обмеження параметрів технологічного процесу.

  - аварійне – при наявних порушеннях вимог першої групи граничних станів. Читати далі ...

  Методи оцінки та усунення пошкоджень і тріщин в конструкціях експлуатованих будівель

  Своєчасне виявлення та усунення дефектів і пошкоджень будівельних конструкцій є актуальною проблемою, оскільки поява і розвиток тріщин свідчить про їх незадовільному стані і може погіршити умови експлуатації будівлі в цілому. Визначення причин появи та характеру розвитку тріщин дозволяє правильно вибрати методи їх усунення та забезпечити надійну роботу конструкцій.
  У відповідності зі СНиП 2.03.01-84 "Бетонні і залізобетонні конструкції" ширина розкриття тріщин у залізобетонних конструкціях нормується виходячи з типу армування і умов експлуатації. Так, для конструкцій, що знаходяться в закритому приміщенні, максимально допустима величина становить 0,4 мм, для резервуарів і конструкцій в грунті і на відкритому повітрі - 0,1-0,2 мм.
  В стандартах, що містять загальні технічні вимоги, правила приймання збірних бетонних і залізобетонних виробів заводського виготовлення вказується на необхідність виявлення і вимірювання ширини розкриття тріщин при заводському контролі.
  У процесі приймання в експлуатацію будівель і споруд в конструкціях можуть бути виявлені помітні на око тріщини усадочного, осадового і температурного характері, які підлягають вимірюванню в відповідності з Інструкцією по інструментальному контролю при прийманні в експлуатацію закінчених будівництвом і капітально відремонтованих житлових будівель.
  У деяких випадках виникає необхідність спостереження за осіданням будівлі або споруди і розвитком тріщин на окремих ділянках, що дає можливість своєчасно вжити відповідні заходи. Читати далі ...

  Уточнення характеристик сталі при технічному обстеженні конструкцій

  Вибір та призначення розрахункових характеристик сталі при проектуванні нових конструкцій проводиться на підставі діючих стандартів, які встановлюють величини розрахункових характеристик на підставі статистичної обробки результатів вибіркових випробувань зразків на металургійних заводах. Таким чином, нормативні значення Rny і Rnu є величинами, що характеризують певну імовірнісну гарантію того, що фактичне опір матеріалів буде не нижче нормованого. Так як розподіл випадкових величин меж текучості і тимчасового опору розриву підпорядковується нормальному закону, то при прийнятій нормі забезпеченості фактичні розрахункові характеристики стали існуючих конструкцій в більшості випадків перевищують нормативні. При встановленні розрахункових опорів в СНиП II–23–81* прийнята нормована забезпеченість 0,995 і перевірена на всіх видах прокату, що поставляється за ГОСТ 277720-88* на всіх металургійних заводах.
  В умовах експлуатації та реконструкції при технічному обстеженні конструкцій необхідно уточнити характеристики стали для кожної конструкції або конструктивних масивів. Такий підхід, як показують результати масових обстежень дозволяє розкрити значні резерви несучої здатності конструкцій.
  Основними властивостями сталі, важливими з точки зору її роботи в будівельних металевих конструкціях є:
  - міцність;
  - пластичність;
  - схильність до крихкого руйнування;
  - втомна міцність;
  - зварюваність.
  Значимість тих чи інших властивостей залежить від конкретних умов роботи конструкцій. Так, при експлуатації конструкцій при знижених температурах особливу важливість набуває схильність сталі до крихкого руйнування. Для підкранових балок одними з основних є характеристики втомної міцності.
   

   
   

   
   
   
    ПОШУК ПО САЙТУ
   
   
   
   
     +380506859345
     +380677450590
  info@polygonal.com.ua
  polygonal.ua   
   
   

   
   
   
  Купити опори освітлення
   
  стійки світлофорів
   
  контактна мережа
   
  спеціальні конструкції
   
  теплічні комплекси
   
  прозорі каркаси
   
  гвинтові палі
    ДЕ ПРАЦЮЄМО
   
  Україна
  Білорусь
  • Латвія
  • Литва
  • Молдова
  • Киргизія
  Вірменія
  • Казахстан
  Росія
  • Естонія
  • Грузія
  • Таджикистан
  • Азербайджан
  • Туркменістан
   
  • Узбекистан

   
   

  Вас цікавлять багатогранні опори ЛЕП, прожекторні щогли, опори освітлення, стовпи й щогли для потреб мобільного зв'язку або інжинірингові послуги по організації виробництва багатогранних опор і нанесення антикорозійного покриття методом гарячого цинкування? Все це Ви можете замовити прямо зараз, заощадивши багато часу! Кваліфіковані фахівці компанії ТОВ«Полигональ» з радістю допоможуть уникнути необхідності звертатися в різні компанії по проектуванню, виготовленню, монтажу, вести з ними переговори, укладати договори. Все це впливає на терміни реалізації проекту і, як правило, у бік збільшення. Ви можете укласти один договір і в найкоротші терміни реалізувати проект у відповідності з Вашими індивідуальними потребами. Ми спеціалізуємося на індивідуальному підході до проектування опор в кожному конкретному випадку, а наш будівельно-монтажний підрозділ вчасно змонтує конструкції за вказаною адресою на території всієї країни.

  Незалежно від того, де Ви плануєте реалізувати свій проект, Ви можете звернутися до нас. Які ж переваги пропонує наша компанія? Найбільш істотний факт - робота з одним виконавцем. Будь-які питання, пов'язані з проектуванням, виготовленням, монтажем Ви доручаєте нам і ми гарантовано і ефективно їх вирішуємо. Ми не пропонуємо найнижчі ціни в Україні, але забезпечуємо середні розцінки на роботи і прийнятні ціни на матеріали.

  Інженери компанії ТОВ«Полигональ» допоможуть Вам. Наявність безлічі конструктивних рішень дозволить підібрати оптимальне з необхідними характеристиками і вартістю. Ми пропонуємо опорні конструкції на будь-який смак, враховуючи Ваші індивідуальні потреби. Щоб замовити реалізацію проекту не доведеться нікуди їхати чи йти. Вам необхідно завантажити бланк Технічного завдання у відповідному розділі нашого сайту і заповнити його. Якщо Вас цікавлять багатогранні опори для високовольтних ліній електропередачі, то необхідно вивчити розділ ЕНЕРГЕТИКА; якщо цікавить освітлення доріг, шосе, вулиць, парків і скверів, велосипедних доріжок, стадіонів та спортивних майданчиків, промислових територій, складських і контейнерних терміналів, аеропортів, вокзалів, перонів, заправних станції та багато іншого - відвідайте розділ ОСВІТЛЕННЯ; в розділі КОНТАКТНА МЕРЕЖА Ви знайдете інформацію про стовпи і щогли для потреб контактних мереж електротранспорту; якщо цікавлять стовпи й щогли для потреб мобільного зв'язку, громовідводи, флагштоки, рекламно-інформаційні стенди - відвідайте розділ СПЕЦІАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ; якщо хочете організувати виробництво багатогранних опор на своєму підприємстві або побудувати цех гарячого цинкування відвідайте розділ ПОСЛУГИ. Заповнення певних пунктів технічного завдання може викликати у Вас певні труднощі - пропустіть їх, Ви їх заповните спільно з нашими фахівцями.

  Співпраця з нами зніме з Ваших плечей масу проблем, і дозволить вчасно реалізувати той чи інший проект.
   
  ПРАВОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
  Видавцем цього веб-сайту, далі - "сайт", є підприємство ТОВ "Полигональ", далі - "Компанія".
  Просимо ознайомитися з умовами використання сайту, так як подальше його використання означає їх прийняття.
  Розміщені на сайті дані вносяться виключно в інформаційних цілях, засновані на джерелах, які Суспільство визнає за достовірні та перевірені. Компанія не несе відповідальність за актуальність і точність інформації, опублікованої на сайті. За будь-які ризики, збитки чи шкоду, прямі або непрямі, що виникли в результаті використання даного сайту, які є наслідком неточності чи пропуску даних в інформації, що знаходиться на сайті, відповідальність несе сам користувач.
  Компанія залишає за собою право на зміни даних та інформації, що міститься на сайті в будь-який час.
  © 2014 ТОВ "Полигональ"
  вулиця Гарнізонна
  будинок 1
  місто Хмельницький
  29000
  Яндекс.Метрика  
  тел. 0506859345
  0677450590
  e-mail: info@polygonal.com.ua
  web: polygonal.com.ua