Головна      Розробка креслень КМ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сертифікат
 
 
 
 
 
лінія гарячого цинкування
 
 
 
 
 
лінія багатогранних опор
 
 
 
 
 
технічне обстеження
 
 
діагностика механізмів
 
 
механічна обробка
 
 
калькулятор металопрокату
 
ПРОЕКТНІ РОБОТИ 
 
 


 
 
 

РОЗРОБКА КМ КРЕСЛЕННЯ


 
 
Розробляємо креслення марки КМ металевих конструкцій для різних об'єктів промислового і цивільного будівництва. Підставою для розробки креслень марки КМ є проектне завдання, яке складається замовником і узгоджується розробником. Бланк Технічного завдання можна завантажити у підрозділі Проектування, розташованому в кожному розділі металоконструкцій. Середній рівень досвіду роботи наших інженерів-проектувальників становить більше десяти років, проектні роботи які виконуються під керівництвом відповідального виконавця, що пройшов підвищення кваліфікації і має кваліфікаційний сертифікат.

Розшифровка КМ - конструкції металеві. Провідними напрямками нашої компанії по розробці креслень марки КМ є:

- КМ металоконструкцій опор ЛЕП, вишок стільникового зв'язку, щогл для встановлення прожекторів, опор під антени і інші висотні інженерні конструкції баштового типу;

- КМ конструкцій під технологічне обладнання естакад, галерей, трубопроводів і газоходів;

- КМ металевих конструкцій під будівництво ангарів, складів і цехів;

- КМ сталевих конструкцій промислового і цивільного призначення;

- КМ конструкцій різних інженерних споруд;

- КМ металоконструкцій водонапірних башт і ємностей різного призначення малої, середньої та великої місткості.

Креслення КМ промислового і цивільного будівництва

Розробка креслень марки КМ фахівцями нашої компанії відбувається із застосуванням сучасної, а відповідно потужної комп'ютерної техніки, із застосуванням мережевих інженерних спеціалізованих програмних продуктів. Робочі місця інженерів-проектувальників обладнані спареними широкоформатними моніторами високого дозволу і відгуку, що дозволяє виконувати одночасно кожному інженеру-проектувальнику різні складні завдання по візуалізації, розрахунку і розробки металоконструкцій, а також виводити на друк креслення марки КМ. Наявність мережевих інженерних програм дає можливість кільком інженерам-проектувальникам працювати одночасно над однією 3D-моделлю підвищеної складності та будь-якого обсягу, що дозволяє в стислі терміни з мінімальною кількістю можливих помилок і друкарських помилок розробляти креслення марки КМ найвищої якості. Таким чином, будівельні креслення КМ розробляються методом побудови 3D-моделі з використанням інноваційних комп'ютерних технологій.

Ми не тільки створюємо креслення стадії КМ за доступною ціною – ми забезпечуємо оптимальне співвідношення вартості КМ і якості всієї роботи. При цьому всі розробки вже давно вийшли за рамки поняття розробки креслень марки КМ і КМД. Крім креслень ми даємо інформацію, яку з легкістю сприймають як керуючий код верстати з ЧПУ по виготовленню металоконструкцій, яку можуть застосовувати технологи як при виконанні розкрою, так і при розрахунку норм витрат і т. п.

Наші інженери-проектувальники та інженери-конструктори відомі далеко за межами нашої країни, адже ми проводимо супровід кожного свого об'єкта до закінчення реалізації проекту, аж до монтажу металоконструкцій, а часто і до пусконалагоджувальних робіт і пуску виробництва. Наші фахівці брали участь у будівництві об'єктів енергетичної, коксохімічної, металургійної та інших галузей, як по Україні, так і в країнах ближнього зарубіжжя. Ми працюємо в Україні, Росії, Білорусі, Естонії, Латвії, Литві, Молдові, Грузії, Вірменії, Азербайджані, Казахстані, Киргизії, Туркменістані, Таджикистані, Узбекистані.

Стадії проектування і робоча документація

 
Згідно з міждержавним стандартом ГОСТ 21.502-2007 СПДБ "Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій" та національного стандарту України ДСТУ Б А. 2.4-43:2009 СПДБ "Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій" проектну і робочу документацію металевих конструкцій розробляють по одному з варіантів:

- в одну стадію – робочий проект»;

- у дві стадії – «проект» (затверджувана частина) і «робоча документація».

Стадії проектування об'єктів залежать від ступеня складності і встановлюються у договорі підряду та завданні на проектування. Робочі креслення, необхідні для якісного виконання будівельних і монтажних робіт на будмайданчику, складаються з двох основних частин: робочих креслень марки КМ і робочих робочих креслень марки КМД. Розробка КМ виконується проектними організаціями і вважається підставою для розробки КМД, складання кошторису і повинні містити всі дані, які необхідні для виконання подібних робіт.

Креслення КМД розробляються конструкторськими відділами заводів-виробників металоконструкцій, а також відділами КМД проектних організацій, трестами і управліннями, провідними монтаж металоконструкцій і повинні мати всі необхідні дані для виробництва і монтажу конструкцій. Відступи від креслень КМ, зазвичай, не припустимі. Організація, яка розробляє КМД, несе всю відповідальність за відповідність їх проекту КМ.

Креслення КМ і КМД виконують з урахуванням вимог стандартів Системи проектної документації для будівництва (СПДБ), стандартів Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД) та інших галузевих стандартів.

Склад основного комплекту робочих креслень марки КМ

В основний комплект робочих креслень металевих конструкцій марки КМ входять:

– загальні характеристики по робочих кресленнях КМ;

– дані про навантаження і всіх впливах на конструкції;

– дані про навантаження на фундаменти;

– креслення загальних видів конструкцій будівель і споруд (якщо це необхідно);

– схеми розміщення елементів конструкцій;

– креслення елементів конструкцій;

– креслення вузлів конструкцій;

– специфікація металопрокату.

Розробка креслень марки КМ вартість

Розробка креслень марки КМ включає наступні основні етапи:

– складання та узгодження Технічного завдання на проектування;

– розробка ескізного варіанта як передпроектного рішення у тендерних документах з 3D-візуалізацією в спеціалізованому програмному продукті, що дозволяє інженеру-проектувальнику представити замовнику завершеного вигляду проектованого об'єкта, перед разработкойчертежей марки КМ металоконструкцій і вузлів, для повної оцінки його відповідності задуманому загальному вигляду і розмірам;

– розрахунок і підбір поперечних перерізів елементів конструкцій при допомогою спеціалізованого програмного продукту з розрахунку металоконструкцій;

– розробка креслень марки КМ конструкцій і їхніх вузлів;

Сталеві конструкції будівель і споруд необхідно проектувати згідно з вимогами ДБН Ст. 2.6-163:2010 «Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу» та ДБН Ст. 1.2-2:2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування».

Розрахунок конструкцій слід виконувати як по допустимим напругам, так і за двома групами граничних станів. Перша група включає в себе граничні стани, які можуть призвести до втрати несучої здатності елементів або до їх повної непридатності до експлуатації. Друга група включає граничні стани, при яких можливі неприпустимі деформації, переміщення або відхилення елементів об'єкту, що призводять до порушення нормальної експлуатацію.

Розрахунок конструкцій включає в себе наступні етапи:

– Визначення навантажень і різних впливів.

– Розрахунок навантажень від загальної ваги конструкцій.

– Розрахунок вітрових навантажень.

– Розрахунок снігових навантажень.

– Розрахунок навантажень від впливу при ожеледиці вітрі.

– Розрахунок навантажень при сейсмічному впливі і т. д.

– Статичний розрахунок зусиль в елементах (при статичній і динамічній роботі споруди).

– Перевірка напружень в елементах (перевірка елементів конструкції, по міцності).

– Перевірка гнучкості елементів (перевірка загальної та місцевої стійкості елементів конструкції).

– Розрахунок вузлів (перевірка несучої здатності окремих болтових з'єднань).

– Динамічний розрахунок частот і форм коливань (при динамічній роботі споруди).

Визначення навантажень та впливів

Збір навантажень і впливів для різних будівель і споруд виконується згідно з ДБН Ст. 1.2-2:2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування». Навантаження і впливи на будівельні конструкції, а так само підстави будівель і споруд, що відрізняються від традиційних (опори ПЛ високої напруги, портали ОРУ, тощо), а також мають спеціальне походження (сейсмічні, хвильові, від транспортних засобів тощо) слід розраховувати за спеціальним технічним умовам і нормам (ПУЕ тощо), доповнюючим та уточнюючим положення ДБН Ст. 1.2-2:2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування».

Статичний розрахунок

Статичний розрахунок (визначення внутрішніх зусиль у вузлах елементів і переміщень точок конструкції) виконується методами будівельної механіки та опору матеріалів.

Перевірка елементів за міцністю

Розрахунок елементів за міцністю слід виконувати згідно з ДБН Ст. 2.6-163:2010 «Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу» як елементів, схильних в загальному випадку дії нормальних і поперечних сил, крутних та згинальних моментів.

Перевірка загальної та місцевої стійкості елементів

Дана перевірка (перевірка деформативності) виконується відповідно до ДБН Ст. 2.6-163:2010 «Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу». Значення переміщень елементів конструкції не повинні перевищувати значення граничних переміщень у відповідності з нормативними документами, що характеризують проектований об'єкт. При виготовленні, транспортуванні, монтажі і подальшої експлуатації багатогранних елементів опори (секцій стійки і траверс) потрібно забезпечити просторову незмінюваність, міцність, стійкість, а так само і жорсткість опор як в цілому, так і їх окремих елементів.

Розрахунок вузлів конструкції

Під розрахунком вузлів розуміється визначення товщини пластин, кількості болтів, довжин і катетів зварних швів і т. п.

Методи розрахунків будівельних конструкцій

Розрахунок будівельних металоконструкцій при проектуванні

При проектуванні будівельних конструкцій до цього часу застосовувалися два основні методи розрахунку. З кінця дев'ятнадцятого до п'ятдесятих-шістдесятих років двадцятого століття використовувався метод допускаються напруг. Залишаючи осторонь деформаційні розрахунки, суть методу полягає в наступному:
σ [σ]
 
де      
σ - максимальне зусилля в конструкції або її елементі на всіх стадіях реалізації, що визначається методами будівельної механіки від дії зовнішніх впливів; при цьому поняття "навантаження" чіткого визначення не мала;
 
[σ] - максимальне напруження, яке здатний витримати матеріал і визначається за формулою:
 
[σ]=σт/kз
 
де      
σт - якась середня величина, що приймається для сталі дорівнює 2100 кг/см2; при цьому сталь не диференціювалася за характеристиками міцності. При проектуванні в розрахунок приймалися способи виготовлення сталі і деякі інші характеристики як якісні параметри;
 
kз - коефіцієнт запасу міцності, який приймається в залежності від ступеня відповідальності споруди і для переважної більшості конструкцій дорівнює 1,36. Як правило, [σ] приймалося рівним 1600 кг/см2 практично для будь-яких конструкцій, крім особливо відповідальних.
 
Дана методика стала кроком вперед у порівнянні з невпорядкованими розрахунками конструкцій внаслідок своєї простоти і достатньої ефективності при проектуванні металевих конструкцій, умови експлуатації яких не приймалися до уваги.
 
З розвитком будівельних конструкцій така методика, уравнивающая конструкції від дуже важких умов до легкого режиму одним коефіцієнтом, стала гальмом подальшого розвитку, як конструктивних форм, так і матеріалів будівельних конструкцій. Читати далі ...
 

Загальні правила оформлення робочих креслень марки КМ і КМД

У даній статті наводяться деяка інформація щодо оформлення робочих креслень елементів металоконструкцій, які допустимі при розробці креслень марок КМ і КМД. Розглянемо ці рекомендації.

Формати і основні написи

Розміри форматів креслярських листів, які застосовуються при виконанні креслень КМ і КМД, повинні відповідати ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Формати.
Форми, розміри і порядок заповнення основних написів і додаткових граф до них, а також розміри рамок на кресленнях та текстових документах повинні відповідати ГОСТ 21.101-97 СПДБ (ДСТУ Б А. 2.4-4:2009 СПДБ) за формою 3, 4, 5 і 6. Для робочих креслень відправних марок елементів конструкцій застосовують основний напис за формою 4. Така основна напис зображена на наступному малюнку.

 

Лінії креслення

Найменування, накреслення, товщина і основне призначення ліній, які застосовуються при виконанні креслень КМ і КМД повинні відповідати ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Лінії.

Шрифти

Написи на кресленнях повинні відповідати ГОСТ 2.304-81 ЄСКД. Шрифти креслярські. Рекомендовані розміри шрифтів.
- 2,5; 3,5 – для текстових вказівок і пояснювальних написів при зображеннях елементів і деталей;
- 3,5; 5 – для назв зображень, заголовків у текстових вказівках і відомостях;
- 5 – для позначень марок у відомостях і специфікаціях;
- 7; 10 – для написання номерів аркушів і марки над зображенням конструкції. Читати далі...

Стадії проектування і робоча документація

Поряд з іншими будівельними матеріалами в будівництві досить широко застосовуються конструкції з металу. Металеві конструкції володіють такими перевагами, як висока несуча здатність, висока надійність роботи проектованих споруд, легкість і транспортабельність (наприклад, порівняно конструкцій із залізобетону), індустріальність, що досягається виготовленням конструкцій на спеціалізованих заводах і високомеханізований їх монтаж на місці зведення споруди. Недостаткамиметаллических конструкцій є схильність до впливу корозії, що вимагає спеціальних заходів щодо їх захисту, а також мала вогнестійкість – при температурі вище 400°С починається повзучість матеріалу. Здебільшого сталеві конструкції застосовуються для створення каркаса промислових і цивільних будівель, конструкцій для автодорожніх і залізничних мостів, щогли і башти різного призначення, опори ліній електропередач, резервуари для зберігання нафти і газгольдери, трубопроводи і багато іншого. Читати далі...

 


 
 
  ПОШУК ПО САЙТУ
 
 
 
 
   +380506859345
   +380677450590
info@polygonal.com.ua
polygonal.ua   
 
 

 
 
 
Купити опори освітлення
 
стійки світлофорів
 
контактна мережа
 
спеціальні конструкції
 
теплічні комплекси
 
прозорі каркаси
 
гвинтові палі
  ДЕ ПРАЦЮЄМО
 
Україна
Білорусь
• Латвія
• Литва
• Молдова
• Киргизія
Вірменія
• Казахстан
Росія
• Естонія
• Грузія
• Таджикистан
• Азербайджан
• Туркменістан
 
• Узбекистан

 
 

Вас цікавлять багатогранні опори ЛЕП, прожекторні щогли, опори освітлення, стовпи й щогли для потреб мобільного зв'язку або інжинірингові послуги по організації виробництва багатогранних опор і нанесення антикорозійного покриття методом гарячого цинкування? Все це Ви можете замовити прямо зараз, заощадивши багато часу! Кваліфіковані фахівці компанії ТОВ«Полигональ» з радістю допоможуть уникнути необхідності звертатися в різні компанії по проектуванню, виготовленню, монтажу, вести з ними переговори, укладати договори. Все це впливає на терміни реалізації проекту і, як правило, у бік збільшення. Ви можете укласти один договір і в найкоротші терміни реалізувати проект у відповідності з Вашими індивідуальними потребами. Ми спеціалізуємося на індивідуальному підході до проектування опор в кожному конкретному випадку, а наш будівельно-монтажний підрозділ вчасно змонтує конструкції за вказаною адресою на території всієї країни.

Незалежно від того, де Ви плануєте реалізувати свій проект, Ви можете звернутися до нас. Які ж переваги пропонує наша компанія? Найбільш істотний факт - робота з одним виконавцем. Будь-які питання, пов'язані з проектуванням, виготовленням, монтажем Ви доручаєте нам і ми гарантовано і ефективно їх вирішуємо. Ми не пропонуємо найнижчі ціни в Україні, але забезпечуємо середні розцінки на роботи і прийнятні ціни на матеріали.

Інженери компанії ТОВ«Полигональ» допоможуть Вам. Наявність безлічі конструктивних рішень дозволить підібрати оптимальне з необхідними характеристиками і вартістю. Ми пропонуємо опорні конструкції на будь-який смак, враховуючи Ваші індивідуальні потреби. Щоб замовити реалізацію проекту не доведеться нікуди їхати чи йти. Вам необхідно завантажити бланк Технічного завдання у відповідному розділі нашого сайту і заповнити його. Якщо Вас цікавлять багатогранні опори для високовольтних ліній електропередачі, то необхідно вивчити розділ ЕНЕРГЕТИКА; якщо цікавить освітлення доріг, шосе, вулиць, парків і скверів, велосипедних доріжок, стадіонів та спортивних майданчиків, промислових територій, складських і контейнерних терміналів, аеропортів, вокзалів, перонів, заправних станції та багато іншого - відвідайте розділ ОСВІТЛЕННЯ; в розділі КОНТАКТНА МЕРЕЖА Ви знайдете інформацію про стовпи і щогли для потреб контактних мереж електротранспорту; якщо цікавлять стовпи й щогли для потреб мобільного зв'язку, громовідводи, флагштоки, рекламно-інформаційні стенди - відвідайте розділ СПЕЦІАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ; якщо хочете організувати виробництво багатогранних опор на своєму підприємстві або побудувати цех гарячого цинкування відвідайте розділ ПОСЛУГИ. Заповнення певних пунктів технічного завдання може викликати у Вас певні труднощі - пропустіть їх, Ви їх заповните спільно з нашими фахівцями.

Співпраця з нами зніме з Ваших плечей масу проблем, і дозволить вчасно реалізувати той чи інший проект.
 
ПРАВОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Видавцем цього веб-сайту, далі - "сайт", є підприємство ТОВ "Полигональ", далі - "Компанія".
Просимо ознайомитися з умовами використання сайту, так як подальше його використання означає їх прийняття.
Розміщені на сайті дані вносяться виключно в інформаційних цілях, засновані на джерелах, які Суспільство визнає за достовірні та перевірені. Компанія не несе відповідальність за актуальність і точність інформації, опублікованої на сайті. За будь-які ризики, збитки чи шкоду, прямі або непрямі, що виникли в результаті використання даного сайту, які є наслідком неточності чи пропуску даних в інформації, що знаходиться на сайті, відповідальність несе сам користувач.
Компанія залишає за собою право на зміни даних та інформації, що міститься на сайті в будь-який час.
© 2014 ТОВ "Полигональ"
вулиця Гарнізонна
будинок 1
місто Хмельницький
29000
Яндекс.Метрика  
тел. 0506859345
0677450590
e-mail: info@polygonal.com.ua
web: polygonal.com.ua