Головна      Розробка креслень КМ      Правила оформлення креслень КМ і КМД
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сертифікат
 
 
 
 
 
лінія гарячого цинкування
 
 
 
 
 
лінія багатогранних опор
 
 
 
 
 
технічне обстеження
 
 
діагностика механізмів
 
 
механічна обробка
 
 
калькулятор металопрокату
 
ПРОЕКТНІ РОБОТИ 
 
 
 
 
 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ МАРКИ КМ І КМД

 

У даній статті наводяться деяка інформація щодо оформлення робочих креслень елементів металоконструкцій, які допустимі при розробці креслень марок КМД і КМ. Розглянемо ці рекомендації.

Формати і основні написи

Розміри форматів креслярських листів, які застосовуються при виконанні креслень КМ і КМД, повинні відповідати ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Формати.
Форми, розміри і порядок заповнення основних написів і додаткових граф до них, а також розміри рамок на кресленнях та текстових документах повинні відповідати ГОСТ 21.101-97 СПДБ (ДСТУ Б А. 2.4-4:2009 СПДБ) за формою 3, 4, 5 і 6. Для робочих креслень відправних марок елементів конструкцій застосовують основний напис за формою 4. Така основна напис зображена на наступному малюнку.

 

Лінії креслення

Найменування, накреслення, товщина і основне призначення ліній, які застосовуються при виконанні креслень КМ і КМД повинні відповідати ГОСТ 2.303-68 ЄСКД. Лінії.

Шрифти

Написи на кресленнях повинні відповідати ГОСТ 2.304-81 ЄСКД. Шрифти креслярські. Рекомендовані розміри шрифтів.
- 2,5; 3,5 – для текстових вказівок і пояснювальних написів при зображеннях елементів і деталей;
- 3,5; 5 – для назв зображень, заголовків у текстових вказівках і відомостях;
- 5 – для позначень марок у відомостях і специфікаціях;
- 7; 10 – для написання номерів аркушів і марки над зображенням конструкції.

Масштаби

Масштаби зображень і їх позначення повинні відповідати ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштаби. Вибір масштабів слід проводити з урахуванням складності зображень і застосовувати можливо менший масштаб, що забезпечує чіткість креслення та копій з нього.
Рекомендовані масштаби для креслень КМ:
- загальний вигляд, плани, розрізи– 1:50, 1:100, 1:200, 1:400;
- загальні схематичні креслення – 1:400, 1:500;
- схема розташування елементів– 1:100, 1:200, 1:400;
- поперечні розрізи та види– 1:50, 1:75, 1:100, 1:200;
- елементи конструкцій– 1:15, 1:20, 1:50, 1:100;
- вузли– 1:10, 1:15, 1:20, 1:25.
Рекомендовані масштаби для креслень КМД:
- монтажні плани, схеми– 1:100, 1:200, 1:400;
- перерізу сплошностінчатих і гратчастих елементів конструкцій– 1:10, 1:15, 1:20, 1:25.

Геометричні схеми просторових гратчастих металевих конструкцій зображують у одному для всіх трьох вимірів (довжина, висота, ширина) масштабі. Довгі сплошностенчатые конструкції (балки, колони) зображують без дотримання масштабу по довжині, зберігаючи при цьому взаємне розташування деталей і отворів. Гратчасті конструкції (ферми, зв'язку тощо) зображують, як правило, в двох масштабах, більше скорочують схему осей елементів, ніж їх поперечні розміри і зберігаючи один масштаб зображення в межах вузлів і дрібних деталей (фасонок, прокладок тощо). Для однотипних металевих конструкцій, зображених на одному аркуші, повинен застосовуватись один і той же масштаб.
Масштаби не повинні вказуватися на кресленнях. Виняток становлять креслення КМД, в цьому випадку масштаб вказується в основний написи.

Зображення

Види (фасади), плани, розрізи, перерізи, виносні елементи (вузли, блоки) зображують за ГОСТ 2.305-68 ЕСКД «Зображення – види, розрізи, перерізи» і з урахуванням додаткових вимог за ГОСТ 21.101-97 СПДБ (ДСТУ Б А. 2.4-4:2009 СПДБ) і ГОСТ 21. 501-93 СПДБ (ДСТУ Б А. 2.4-7:2009 СПДБ).
При виконанні робочих деталювальних креслень відправних марок, креслень деталей і вузлів окремих елементів конструкцій – ферм, колон, балок, а також вузлів примикання елементів конструкцій один одному, розташування видів приймається по ГОСТ 2.410-68 ЄСКД. Правила виконання креслень металевих конструкцій. Таке розташування видів дано на рисунку.

Вид зверху розташовується в проекційної зв'язку над головним видом,
вид знизу – під головним видом,
вид праворуч – праворуч від головного виду,
вид зліва – ліворуч від головного виду.
Над кожним видом, крім головного, роблять напис за типом «А», а напрям погляду вказують стрілкою, позначеної відповідною буквою.
Відправні елементи потрібно зображувати так, щоб основна проекція (головний вид) відповідала робочого положення і давала найбільш повне уявлення про їх формах та розмірах, а саме: горизонтальні елементи в горизонтальному положенні, вертикальні – у вертикальному, похилі – у похилому.
При зображенні сталевих конструкцій показують суцільними лініями всі видимі деталі, розташовані на найближчій за напрямом погляду межі, а невидимі – тільки ті, які розташовуються впритул до видимим. Видимі деталі, розташовані в глибині за передньою гранню, і невидимі, відокремлені від видимих повітряним прошарком, що на кресленні не показують.
При виконанні розрізів та перерізів, елементи, що потрапляють в січну площину, не штрихуются.

Правила проставляння розмірів

Нанесення розмірів на кресленнях проводиться за ГОСТ 2.307-68 ЕСКД «Нанесення розмірів і граничних відхилень» з урахуванням додаткових вимог.
Загальна кількість розмірів на кресленні повинна бути мінімальною, але достатньою для виготовлення і контролю, як окремих деталей, так і конструктивного елемента в цілому. Кількість розмірів і їх розташування на кресленні повинні забезпечувати зручність читання креслення і ув'язування з іншими елементами.
Всі розміри на кресленнях металевих конструкцій проставляються в міліметрах.
Розмірні лінії повинні бути паралельні відрізку, розмір якого вказується. Відстань між паралельними розмірними лініями має бути 7-10 мм, а відстань від розмірної лінії до паралельних їм ліній контуру повинна бути близько 15 мм, коли розмірна лінія нижче або правіше контурній, та 7-10 мм, коли розмірна лінія вище або лівіше контурної. На перетині розмірної і виносної лінії або з лінією контуру ставляться зарубки у вигляді тонких суцільних ліній довжиною 1-3 мм, що проводяться з нахилом вправо під кутом 45° до розмірної лінії, при цьому розмірні лінії повинні виступати за крайні виносні на 1-3 мм.
При нанесенні розміру діаметра або радіусу кола або дуги, а також кутового розміру розмірну лінію обмежують стрілками.
Переважаючі на кресленні діаметри отворів та обрізи у деталей обумовлюють у технічних вимогах та на кресленні не проставляють.
При простановке розмірів по висоті або ширині перерізу прокатних профілів (кутників, двотаврів, швелерів) розмірна ланцюг не замикається. При цьому розміри прив'язуються до тієї площини або межі, відмітка або прив'язка якою повинна бути дотримана в спорудженні. Ризики прокатних і гнутих куточків прив'язують до обушку.


В зварних балках вказується повна висота опорної частини, тобто той розмір, який повинен бути строго витриманий. Такі розміри поміщають в рамку і вказують розмір допуску. Вказується також товщина полиць і висота стінки, але не вказується розмір між нижньою поверхнею нижнього пояса і низом опорного ребра, за рахунок яких компенсується неточності при складанні.


При зображенні нерівнополичного куточка необхідно вказувати його положення, проставляючи ширину одній з полиць.
Скоси на кресленні вказують лінійними розмірами.

 

При відсутності на кресленні геометричної схеми допускається направлення похилих ліній зв'язків в елементах і вузлах елементів конструкцій позначати трикутником, сторони якого мають бути паралельні відповідним лініям. Трикутник розташовують в безпосередній близькості від цих елементів.

 
В проектних креслень металевих конструкцій допускається умовне позначення і розміри профілю матеріалу вказувати, як зображено на рисунку.

Позначення деталей

Деталі на кресленнях позначаються цифрами, поміщеними в гуртках, діаметр кружка 8-10 мм. Гурток для позначення деталей з'єднується із зображенням деталі тонкою хвилястою лінією зі стрілкою у контуру або крапкою на кінці всередині контуру.
Взаємно-дзеркальні деталі позначаються індексом «Т» і «Н» (навпаки). При цьому індекс «Т» пишеться близько номера вгорі праворуч, а індекс «Н» пишеться внизу праворуч.

 
Нумерацію слід починати з основних деталей. При цьому рекомендується дотримуватися групування деталей за профілями і товщинам. У гратчастих конструкціях спочатку нумеруються деталі поясів, розкосів і стійок, а потім фасонок і інших дрібних деталей. У сплошностінчатих конструкціях спочатку нумеруються деталі поясів, стінки, а потім опорні ребра, ребра жорсткості і інші деталі.

          
Класифікація ферм: а - з паралельними поясами, б - полігональна, в - трикутна,
г - сегментна, д - шпренгельна

Ферми порівняно з суцільними балками економічні по витраті металу, їм легко надають будь-які обриси, необхідні за умовами технології, роботи під навантаженням або архітектури, вони відносно прості у виготовленні, їх застосовують при різноманітних навантаженнях; в залежності від призначення їм надають найрізноманітнішу конструктивну форму - від легких конструкцій пруткових до важких ферм, стрижні яких можуть компонуватися з декількох елементів великих профілів або аркушів.
Легкі ферми, як правило, одноплощинні, стрижні яких складаються з прокатних або гнутих профілів; важкі ферми, як правило, двухплоскостные - їх стрижні складаються з потужних листових або прокатних профілів.

Типи перерізів стрижнів легких ферм

Найбільш раціональною формою перерізу елементів легких ферм є трубчастий перетин, ферми з труб економічні по масі, добре пручаються корозії, але деяке ускладнення вузлів і дефіцитність труб обмежують їх застосування.
Вузли різних ферм можуть мати різноманітні конструкції в залежності від проектного завдання і умов її проектування. Приклади конструювання та оформлення креслень окремих вузлів типових кроквяних ферм для покриттів виробничих будівель наведено на рисунку.


 


Конструювання монтажного стику ферм з парних кутиків

Балки

Балками називають конструктивні елементи суцільного перерізу, що працюють на вигин, довжина балок значно перевищує розміри перерізу. Завдяки простоті і малої вартості виготовлення, зручною конструктивній формі, невеликої будівельної висоті балки знаходять широке застосування в будівельних конструкціях. Балки використовують як несучі елементи в дахах і перекриттях будівель і споруд, робочих майданчиків, естакад, галерей, мостів тощо. Раціональним є балки довжиною до 15...20 м, але в мостах прольоти балок можуть досягати кілька сотень метрів.
Ділянка між опорами називають балки прольотом, в залежності від числа опор балки називають однопрогоновими і многопролетными, якщо ділянка балки триває за межами опори, то його називають консоллю, а балку - консольної.
 


За типом перерізу балки можуть бути прокатними або складовими. Металеві балки найчастіше проектують двотаврового перерізу. Це пов'язано із зручністю виконання монтажних з'єднань. Легкі балки часто виготовляють з швелерів (прокатних або гнутих).
В залежності від прольоту і навантаження балки виготовляють з профільної сталі, або складеного перерізу з листової сталі. Використання балок складеного перерізу доцільно, коли не можливо використання прокатних або гнутих профілів через обмеженість сортаменту.

Приклади балок складеного перерізу

Серед балок складеного перерізу більш економічні зварні балки, ніж клепані або болтові. Вони складаються з полиць (поясів) та стінки (які виконуються з листової ста-лі), сполучених між собою в єдине розтин. Найбільш поширеною є двотаврова форма симетричного перерізу, утворена з трьох аркушів шляхом зварювання. Використовуються такі балки, якщо неможливо використовувати прокатні балки у зв'язку з великим прольотом і навантаженням.
Балочна клітина – система, яка складається з одного типу, або декількох типів перехресних балок. Можливі три типи з'єднання балок в системі балочної клітки:


З'єднання балок в системі балочної клітки.

 

поверхова – другорядні балки встановлюють на верхній пояс нижче розміщених конструкцій. Таке з'єднання зручне під час монтажу, але потребує більшої конструктивної висоті перекриття;
в одному рівні – балки настилу приєднують до головним збоку через ребра жорсткості так, що верхні полиці головної балки і балки настилу знаходяться на одному рівні;
знижений – допоміжні балки приєднують до головним збоку так, що верхні полиці головної балки і балки настилу знаходяться на одному рівні, а верхні полиці допоміжних балок розташовуються нижче верхніх полиць головної балки. Таке конструктивне рішення часто використовується в балкових клітинах ускладненого типу для зменшення будівельної (конструктивної) висоти перекриття h стр..

Колони

Колони представляють собою вертикально розташовані стрижневі елементи, за якими навантаження від верхніх конструкцій передається на фундаменти. У них розрізняють: верхню частину – оголовок, на який спираються вищерозміщені конструкції; стрижень – основну частину колони, яка передає навантаження зверху вниз, і базу (черевик) – нижню частину колони, яка передає навантаження від стрижня на фундамент. Якщо колона працює на сприйняття навантаження від однієї поздовжньої сили, прикладеної по центру тяжкості перетину, то вона називається центрально-стиснутої. Якщо поздовжня сила не збігається з центром ваги перерізу або до стрижня додані якісь поперечні навантаження, то крім стиснення виникає вигин, і колона називається позацентрово-стиснутої.
Перетин стрижня колони може бути суцільним або наскрізним (гратчастим), що складається з окремих гілок, сполучених розкосами або планками.
Розглянемо конструктивні особливості центрально-стиснутих колон. Суцільні і наскрізні колони зі стрижнем постійного перерізу найбільш поширені при центральному стиску. Суцільні колони застосовують при великих навантаженнях і невеликих висотах, наскрізні, навпаки - при менших навантаженнях і великих висотах.
Перерізу суцільних колон приймають двох типів: відкритого типу - найчастіше у вигляді широкополочного двотавра (прокатного або зварного), а також хрестового перетину з прокатних профілів або листів; замкнутого типу у вигляді круглих і квадратних труб, зварених автоматичної зварюванням з аркуша або прокатних профілів. На наступному малюнку представлені типи перерізів суцільних колон.

відкриті перерізу
 
 
замкнуті перерізи
 
Типи перерізів суцільних колон

 
Колони замкнутого перетину мають кращий зовнішній вигляд і рівну стійкість в усіх напрямках. Але їх внутрішні поверхні важко захистити від корозії. Тому при підвищеній агресивності зовнішнього середовища внутрішню частину таких колон необхідно герметизувати.
Типи перерізів стрижнів наскрізних колон наведено на наступному малюнку, які складені з прокатних профілів (двотаврів, швелерів, куточків).

З'єднання гілок у наскрізних колон виконується за допомогою планок і за допомогою розкосів (решітки). З'єднання гілок колони розкосами надає стрижня більшу жорсткість, тому такі колони застосовуються при значних навантаженнях.
Загальний вигляд планок та решітки наскрізних колон


 

 
 
  ПОШУК ПО САЙТУ
 
 
 
 
   +380506859345
   +380677450590
info@polygonal.com.ua
polygonal.ua   
 
 

 
 
 
Купити опори освітлення
 
стійки світлофорів
 
контактна мережа
 
спеціальні конструкції
 
теплічні комплекси
 
прозорі каркаси
 
гвинтові палі
  ДЕ ПРАЦЮЄМО
 
Україна
Білорусь
• Латвія
• Литва
• Молдова
• Киргизія
Вірменія
• Казахстан
Росія
• Естонія
• Грузія
• Таджикистан
• Азербайджан
• Туркменістан
 
• Узбекистан

 
 

Вас цікавлять багатогранні опори ЛЕП, прожекторні щогли, опори освітлення, стовпи й щогли для потреб мобільного зв'язку або інжинірингові послуги по організації виробництва багатогранних опор і нанесення антикорозійного покриття методом гарячого цинкування? Все це Ви можете замовити прямо зараз, заощадивши багато часу! Кваліфіковані фахівці компанії ТОВ«Полигональ» з радістю допоможуть уникнути необхідності звертатися в різні компанії по проектуванню, виготовленню, монтажу, вести з ними переговори, укладати договори. Все це впливає на терміни реалізації проекту і, як правило, у бік збільшення. Ви можете укласти один договір і в найкоротші терміни реалізувати проект у відповідності з Вашими індивідуальними потребами. Ми спеціалізуємося на індивідуальному підході до проектування опор в кожному конкретному випадку, а наш будівельно-монтажний підрозділ вчасно змонтує конструкції за вказаною адресою на території всієї країни.

Незалежно від того, де Ви плануєте реалізувати свій проект, Ви можете звернутися до нас. Які ж переваги пропонує наша компанія? Найбільш істотний факт - робота з одним виконавцем. Будь-які питання, пов'язані з проектуванням, виготовленням, монтажем Ви доручаєте нам і ми гарантовано і ефективно їх вирішуємо. Ми не пропонуємо найнижчі ціни в Україні, але забезпечуємо середні розцінки на роботи і прийнятні ціни на матеріали.

Інженери компанії ТОВ«Полигональ» допоможуть Вам. Наявність безлічі конструктивних рішень дозволить підібрати оптимальне з необхідними характеристиками і вартістю. Ми пропонуємо опорні конструкції на будь-який смак, враховуючи Ваші індивідуальні потреби. Щоб замовити реалізацію проекту не доведеться нікуди їхати чи йти. Вам необхідно завантажити бланк Технічного завдання у відповідному розділі нашого сайту і заповнити його. Якщо Вас цікавлять багатогранні опори для високовольтних ліній електропередачі, то необхідно вивчити розділ ЕНЕРГЕТИКА; якщо цікавить освітлення доріг, шосе, вулиць, парків і скверів, велосипедних доріжок, стадіонів та спортивних майданчиків, промислових територій, складських і контейнерних терміналів, аеропортів, вокзалів, перонів, заправних станції та багато іншого - відвідайте розділ ОСВІТЛЕННЯ; в розділі КОНТАКТНА МЕРЕЖА Ви знайдете інформацію про стовпи і щогли для потреб контактних мереж електротранспорту; якщо цікавлять стовпи й щогли для потреб мобільного зв'язку, громовідводи, флагштоки, рекламно-інформаційні стенди - відвідайте розділ СПЕЦІАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ; якщо хочете організувати виробництво багатогранних опор на своєму підприємстві або побудувати цех гарячого цинкування відвідайте розділ ПОСЛУГИ. Заповнення певних пунктів технічного завдання може викликати у Вас певні труднощі - пропустіть їх, Ви їх заповните спільно з нашими фахівцями.

Співпраця з нами зніме з Ваших плечей масу проблем, і дозволить вчасно реалізувати той чи інший проект.
 
ПРАВОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Видавцем цього веб-сайту, далі - "сайт", є підприємство ТОВ "Полигональ", далі - "Компанія".
Просимо ознайомитися з умовами використання сайту, так як подальше його використання означає їх прийняття.
Розміщені на сайті дані вносяться виключно в інформаційних цілях, засновані на джерелах, які Суспільство визнає за достовірні та перевірені. Компанія не несе відповідальність за актуальність і точність інформації, опублікованої на сайті. За будь-які ризики, збитки чи шкоду, прямі або непрямі, що виникли в результаті використання даного сайту, які є наслідком неточності чи пропуску даних в інформації, що знаходиться на сайті, відповідальність несе сам користувач.
Компанія залишає за собою право на зміни даних та інформації, що міститься на сайті в будь-який час.
© 2014 ТОВ "Полигональ"
вулиця Гарнізонна
будинок 1
місто Хмельницький
29000
Яндекс.Метрика  
тел. 0506859345
0677450590
e-mail: info@polygonal.com.ua
web: polygonal.com.ua