Головна      Технічне обстеження      Організація робіт з нагляду і контролю за збереженням будівель і споруд
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сертифікат
 
 
 
 
 
лінія гарячого цинкування
 
 
 
 
 
лінія багатогранних опор
 
 
 
 
 
технічне обстеження
 
 
діагностика механізмів
 
 
механічна обробка
 
 
калькулятор металопрокату
 
ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ 
 
 
 
 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯМ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

техническое обследование зданий и сооруженийКомпанія ПОЛИГОНАЛЬ проводить технічне обстеження будівель і споруд.
Виробничі будівлі і споруди в процесі експлуатації згідно з Положенням про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд повинні перебувати під систематичним спостереженням інженерно-технічних працівників, відповідальних за збереження цих об'єктів.
Для забезпечення якісного систематичного спостереження за технічним станом будівель і споруд та їх окремих елементів власник або уповноваженим їх орган на підприємствах, установах, організацій незалежно від форм власності, видів їх діяльності повинен створити службу з спостереження за експлуатацією будівель і споруд та призначити відповідальних за правильну експлуатацію, збереження і своєчасність ремонту будівель чи споруд. Служба спостереження входить до структури підприємства, установи, організації, як одна з основних виробничо-технічних служб і в залежності від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний структурний підрозділ, або її функції можуть покладатися на відділ капітального будівництва, будівельну групу, а також на відповідні експлуатаційні служби: відділ головного енергетика, транспортний відділ та ін.
При аварії працівники служби спостереження за експлуатацією будівель та споруд зобов'язані в першу чергу:
– вжити всіх необхідних заходів з порятунку постраждалих та надання їм допомоги;
– ввести в дію план ліквідації аварій (аварійних ситуацій) якщо такий є на підприємстві;
– вжити заходів щодо запобігання подальшого поширення руйнувань, пожежі, викиду шкідливих речовин тощо;
– встановити межу небезпечної зони та обмежити доступ до неї людей.
Всі виробничі будівлі і споруди підприємства або його частини (прогін, поверх) наказом керівника підприємства закріплюються за цехами, відділами та іншими підрозділами підприємства (організації), які займають зазначені площі. Керівники відповідних підрозділів (цехів, відділів і ін) є особами, відповідальними за правильну експлуатацію, збереження та своєчасний ремонт закріплених за підрозділами будівель, споруд або окремих приміщень, конструкцій.
При виявленні відхилень у стані конструкцій або будівлі, що перевищують нормативні значення, керівник структурного підрозділу зобов'язаний повідомити про них у службу спостереження за експлуатацією будівель і споруд та організувати систематичний контроль за станом конструкцій і розвитком дефектів і пошкоджень, а у разі, якщо окремі конструкції або будівля в цілому знаходяться в аварійному стані, зобов'язаний призупинити експлуатацію частини будівлі підвідомчого підрозділу, забезпечити евакуацію людей з небезпечної зони та вжити заходів щодо забезпечення стійкості пошкоджених конструкцій до реалізації заходів по відновленню працездатності об'єкта.
При загальному огляді обстежується вся будівля або споруда в цілому, включаючи всі конструкції будівлі або споруди, в тому числі інженерне обладнання.
При частковому огляді обстеженню піддаються окремі будівлі або споруди комплексу або окремі конструкції, види обладнання (наприклад, ферми або балки будівлі).
Крім систематичного спостереження за експлуатацією будівель і споруд, всі виробничі будівлі і споруди піддаються періодичним технічним оглядам. Огляди можуть бути за обсягом – загальні і капітальні, по періодичності – систематичні (чергові) та періодичні (позачергові).
При загальному огляді обстежується вся будівля або споруда в цілому, включаючи всі конструкції будівлі або споруди, в тому числі інженерне обладнання, різні види зовнішнього благоустрою, або весь комплекс будівель і споруд.
При частковому огляді обстеженню піддаються окремі будівлі (споруди) комплексу або окремі конструкції, види обладнання (наприклад, ферми або балки будівлі).
Як правило, чергові загальні технічні огляди будівель проводяться два рази на рік – навесні і восени.
При весняному технічному огляді, виробленому після танення снігів, уточнюються обсяги робіт з технічного ремонту будівель і споруд, що виконується в літній період і виявляються обсяги робіт з капітального ремонту для включення їх у план наступного року.
При весняному технічному огляді необхідно:
– ретельно перевірити стан несучих і огороджувальних конструкцій і виявити можливі пошкодження в результаті атмосферних та інших впливів;
– встановити дефектні місця, що потребують тривалого спостереження;
– перевірити механізми та елементи вікон, ліхтарів, воріт, дверей та інших пристроїв;
– перевірити стан і впорядкувати водостоки, відмостки і зливоприймальники.
Осінній огляд проводиться з метою перевірки підготовки будівель і споруд до зими. До цього часу мають бути закінчені всі літні роботи з поточного ремонту.
При осінньому технічному огляді необхідно:
– ретельно перевірити несучі та огороджувальні конструкції будівель і споруд та вжити заходів щодо усунення різного роду щілин і зазорів;
– перевірити підготовленість покриттів будівель і видалення снігу і потрібних для цього засобів (снеготаялки, робочий інвентар), а також стан жолобів і водостоків;
– перевірити справність та готовність до роботи в зимових умовах відкриваються елементів вікон, ліхтарів, воріт, дверей та інших пристроїв.
Поточний огляд основних конструкцій будівель з важким крановим обладнанням або будівель і споруд, що експлуатуються у дуже агресивному середовищі, проводиться один раз в десять днів. Будівлі і споруди, які експлуатуються в агресивному середовищі, підлягають обстеженню спеціалізованими організаціями не рідше одного разу на рік з обґрунтованими записами в паспорті технічного стану конструкцій та заходів, щодо проведення необхідних робіт з утримання будівельних конструкцій у вихідному експлуатаційному якості.
Крім чергових оглядів, можуть бути позачергові огляди будівель і споруд після стихійного лиха (пожежі, ураганних вітрів, великих злив чи снігопадів, після коливання поверхні землі в районах з підвищеною сейсмічністю і т. д.) або аварій.
Особливо жорсткий режим усіх видів оглядів повинен встановлюватися для виробничих будівель і споруд, що зведені на підроблюваних підземними гірничими виробками територіях, на просадних грунтах, а також експлуатуються при постійній вібрації.
При проведенні кожного поточного огляду необхідно проводити побіжний огляд всіх конструкцій і перевірити детально не менше 10 % несучих вузлів конструкцій за візуальною методикою, із застосуванням в необхідних випадках вимірювальних інструментів, стан яких відображається в технічному журналі експлуатації. До огляду та огляду цих вузлів залучаються фахівці монтажних організацій або спеціалізовані організації, що мають відповідну ліцензію та дозвіл органів Держнаглядохоронпраці.
 
Проектна, технічна та виконавча документація, необхідна для нагляду і контролю за технічним станом будівель і споруд
 
Вихідною документацією, необхідною для введення будівлі або споруди в експлуатацію є:
– акт державної технічної приймальної комісії про прийняття об'єкта в експлуатацію;
– перелік проектних, наукових та інших організацій, які брали участь у проектуванні об'єкта;
– перелік організацій, які брали участь у виробництві будівельно-монтажних робіт, з зазначенням видів виконаних робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, відповідальних за їх виконання;
– комплект робочих креслень, по яких здійснювалось будівництво об'єкта, з внесенням до них у процесі будівництва змін;
– затверджена проектно-кошторисну документацію і довідку про основні техніко-економічні показники об'єкта;
– геодезична схема фактичного розташування інженерних мереж;
– документи про відведення земельних ділянок і дозвіл органів державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельно-монтажних робіт;
– документи на геодезичну разбивочную основу будівництва, а також документи на геодезичні роботи в процесі будівництва;
– документи про геологію і гідрології будівельного майданчика, про результати випробування грунту та аналізу грунтових вод;
– паспорти на устаткування та механізми;
– документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій і виробів, застосованих при виробництві будівельно-монтажних робіт;
– акти на приховані роботи і акти про проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;
– акти про випробування внутрішніх і зовнішніх електроустановок і електромереж;
– акти про випробування обладнання телефонізації, радіофікації, телебачення, сигналізації і автоматизації;
– акти про випробування змонтованого устаткування, акти про випробування технологічних трубопроводів, внутрішніх систем холодного і гарячого водопостачання, каналізації, газопостачання, опалення і вентиляції; зовнішніх мереж водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання та дренажних пристроїв; акти про ущільнення (герметизації) вводів і випусків інженерних комунікацій в місцях їх проходження крізь стіни підвалів;
 
Терміни огляду будівельних конструкцій
 
Періодичність поточних оглядів (не рідше)
Умови експлуатації та інтенсивність впливу
Обсяг конструкцій
1
2
3
Два рази
в місяць
Особливо важкий режим роботи
Всі підкранові конструкції і 10 % елементів, вузлів і з'єднань по кожному виду конструкцій іншого типу
Особливу увагу звернути на пошук пошкоджень у вигляді тріщин і ослаблення болтів і заклепок
Сильноагресивна середа
20 % елементів, вузлів і з'єднань по кожному виду конструкцій
Основну увагу звернути на стан лакофарбових покриттів
Один раз в місяць
Важкий режим роботи
20 % елементів, вузлів і з'єднань по кожному виду конструкцій
Основну увагу звернути на стан підкранових колій
Середньоагресивна середа
20 % елементів, вузлів і з'єднань по кожному виду конструкцій
Основну увагу звернути на стан лакофарбових покриттів
Інтенсивний рух наземного транспорту
Всі колони (в робочій зоні), 10 % інших елементів, вузлів і з'єднань конструкцій
Сильний нагрів
Всі конструкції в зоні нагріву та 10 % інших
Основну увагу звернути на викривлення елементів і стан лакофарбових покриттів
Один раз в три месяца
10 % елементів, вузлів і з'єднань по кожному виду конструкцій
Примітка: Конструкції споруд (галереї, бункерні естакади, градирні тощо) оглядаються не рідше одного разу на три місяці

– акти про випробування пристроїв пожежобезпеки, вибухобезпеки, блискавкозахисту;
– акти радіаційного обстеження об'єкта;
– акти про виконання протисейсмічній заходів, передбачених проектом для будівництва в сейсмічних районах;
– акти про виконання заходів при будівництві на території з просадними грунтами, підземними підробітками, карстами;
– журнали виконання робіт, авторського нагляду, матеріали перевірок органами державного нагляду в процесі будівництва;
– акти про приймання будівель, споруд і приміщень, змонтованого устаткування, які складені робочими комісіями (згідно з додатком 2, форми 1,2 і 3 ДБН А 3.1.-3-94);
– довідку про відповідність введених у дію потужностей потужностям, які передбачені проектом;
– довідки міських експлуатаційних організацій про те, що зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого водопостачання, каналізації, теплопостачання, електропостачання та зв'язку забезпечать нормальну експлуатацію об'єкта і прийняті ними на обслуговування;
– зведені матеріали робочої комісії про готовність об'єкта в цілому до прийняття в експлуатацію державною приймальною комісією;
– технічний паспорт на будівлю і споруду.

 
 

 
 
  ПОШУК ПО САЙТУ
 
 
 
 
   +380506859345
   +380677450590
info@polygonal.com.ua
polygonal.ua   
 
 

 
 
 
Купити опори освітлення
 
стійки світлофорів
 
контактна мережа
 
спеціальні конструкції
 
теплічні комплекси
 
прозорі каркаси
 
гвинтові палі
  ДЕ ПРАЦЮЄМО
 
Україна
Білорусь
• Латвія
• Литва
• Молдова
• Киргизія
Вірменія
• Казахстан
Росія
• Естонія
• Грузія
• Таджикистан
• Азербайджан
• Туркменістан
 
• Узбекистан

 
 

Вас цікавлять багатогранні опори ЛЕП, прожекторні щогли, опори освітлення, стовпи й щогли для потреб мобільного зв'язку або інжинірингові послуги по організації виробництва багатогранних опор і нанесення антикорозійного покриття методом гарячого цинкування? Все це Ви можете замовити прямо зараз, заощадивши багато часу! Кваліфіковані фахівці компанії ТОВ«Полигональ» з радістю допоможуть уникнути необхідності звертатися в різні компанії по проектуванню, виготовленню, монтажу, вести з ними переговори, укладати договори. Все це впливає на терміни реалізації проекту і, як правило, у бік збільшення. Ви можете укласти один договір і в найкоротші терміни реалізувати проект у відповідності з Вашими індивідуальними потребами. Ми спеціалізуємося на індивідуальному підході до проектування опор в кожному конкретному випадку, а наш будівельно-монтажний підрозділ вчасно змонтує конструкції за вказаною адресою на території всієї країни.

Незалежно від того, де Ви плануєте реалізувати свій проект, Ви можете звернутися до нас. Які ж переваги пропонує наша компанія? Найбільш істотний факт - робота з одним виконавцем. Будь-які питання, пов'язані з проектуванням, виготовленням, монтажем Ви доручаєте нам і ми гарантовано і ефективно їх вирішуємо. Ми не пропонуємо найнижчі ціни в Україні, але забезпечуємо середні розцінки на роботи і прийнятні ціни на матеріали.

Інженери компанії ТОВ«Полигональ» допоможуть Вам. Наявність безлічі конструктивних рішень дозволить підібрати оптимальне з необхідними характеристиками і вартістю. Ми пропонуємо опорні конструкції на будь-який смак, враховуючи Ваші індивідуальні потреби. Щоб замовити реалізацію проекту не доведеться нікуди їхати чи йти. Вам необхідно завантажити бланк Технічного завдання у відповідному розділі нашого сайту і заповнити його. Якщо Вас цікавлять багатогранні опори для високовольтних ліній електропередачі, то необхідно вивчити розділ ЕНЕРГЕТИКА; якщо цікавить освітлення доріг, шосе, вулиць, парків і скверів, велосипедних доріжок, стадіонів та спортивних майданчиків, промислових територій, складських і контейнерних терміналів, аеропортів, вокзалів, перонів, заправних станції та багато іншого - відвідайте розділ ОСВІТЛЕННЯ; в розділі КОНТАКТНА МЕРЕЖА Ви знайдете інформацію про стовпи і щогли для потреб контактних мереж електротранспорту; якщо цікавлять стовпи й щогли для потреб мобільного зв'язку, громовідводи, флагштоки, рекламно-інформаційні стенди - відвідайте розділ СПЕЦІАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ; якщо хочете організувати виробництво багатогранних опор на своєму підприємстві або побудувати цех гарячого цинкування відвідайте розділ ПОСЛУГИ. Заповнення певних пунктів технічного завдання може викликати у Вас певні труднощі - пропустіть їх, Ви їх заповните спільно з нашими фахівцями.

Співпраця з нами зніме з Ваших плечей масу проблем, і дозволить вчасно реалізувати той чи інший проект.
 
ПРАВОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Видавцем цього веб-сайту, далі - "сайт", є підприємство ТОВ "Полигональ", далі - "Компанія".
Просимо ознайомитися з умовами використання сайту, так як подальше його використання означає їх прийняття.
Розміщені на сайті дані вносяться виключно в інформаційних цілях, засновані на джерелах, які Суспільство визнає за достовірні та перевірені. Компанія не несе відповідальність за актуальність і точність інформації, опублікованої на сайті. За будь-які ризики, збитки чи шкоду, прямі або непрямі, що виникли в результаті використання даного сайту, які є наслідком неточності чи пропуску даних в інформації, що знаходиться на сайті, відповідальність несе сам користувач.
Компанія залишає за собою право на зміни даних та інформації, що міститься на сайті в будь-який час.
© 2014 ТОВ "Полигональ"
вулиця Гарнізонна
будинок 1
місто Хмельницький
29000
Яндекс.Метрика  
тел. 0506859345
0677450590
e-mail: info@polygonal.com.ua
web: polygonal.com.ua