Головна      Технічне обстеження      Методи технічного обстеження будівель і споруд
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сертифікат
 
 
 
 
 
лінія гарячого цинкування
 
 
 
 
 
лінія багатогранних опор
 
 
 
 
 
технічне обстеження
 
 
діагностика механізмів
 
 
механічна обробка
 
 
калькулятор металопрокату
 
ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ 
 
 
 
 
 

МЕТОДИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Компанія ПОЛИГОНАЛЬ пропонує широкий спектр послуг в області технічного обстеження стану будівель та споруд. На відміну від проектування нових конструкцій, надійність яких забезпечується тільки шляхом розрахунку та контролю якості, для існуючих використовуються дані експлуатаційного стану конструкцій, перевірочних розрахунків, а також випробування в робочому положенні. Крім того, в процесі експлуатації конструкцій виникає необхідність встановлення можливості використання їх за призначенням у конкретних умовах і на певний прогнозований термін, визначений умовами експлуатації або реконструкції. Така можливість може бути встановлено технічним обстеженням будівель і споруд шляхом перевірки надійності та довговічності конструкцій. Останнім часом така регламентує процедура отримала назву "оцінка технічного стану конструкцій".

Технічним обстеженням будівель і споруд є окремим видом будівельної діяльності. Необхідність технічного обстеження викликана фізичним і моральним зносом будівельних конструкцій та зміною умов експлуатації, а також відсутністю в будівельних нормах в явному вигляді врахування фактору часу. Іншими словами, забезпечення працездатності конструкцій на конкретний момент існування вимагає комплексу заходів, що відрізняються ві проектування, виготовлення та монтажу будівельних елементів, пов'язаних із створенням у виробничих будівлях і спорудах нормальних умов життєдіяльності підприємств і насамперед безпеки процесу експлуатації.
Згідно ДБН 362-92 та у відповідності з ГОСТ 27751-88 в залежності від здатності конструкцій виконувати службові функції, передбачені нормативної і проектної документації, після технічного обстеження їх стан може бути класифіковано:

- справний – при виконанні всіх вимог, норм і державних стандартів;

- працездатний – при частковому відступ від вимог проекту і діючих норм, але без порушення вимог граничних станів першої групи, а також при порушенні вимог другої групи, які не обмежують нормальне функціонування виробництва;

- обмежено працездатний – стан, при якому забезпечення технологічного процесу здійснюється при контролі над станом конструкцій; обмеження тривалості експлуатації і обмеження параметрів технологічного процесу.

- аварійний – при наявних порушеннях вимог першої групи граничних станів.

Оцінці технічного стану у принципі піддаються всі конструктивні елементи, так чи інакше пов'язані з людською діяльністю, і в таких галузях, як машинобудування, приладобудування, літакобудування і так далі мають достатньо повно розроблені регламентують процедури. Будівельні конструктивні елементи такої оцінці піддаються порівняно недавно і мають ряд відмінних особливостей, вельми утруднюють розробку таких процедур. До таких особливостей слід віднести: величезна різноманітність конструктивних форм, ускладнюють вироблення єдиних підходів, значну невизначеність розрахункових моделей, пов'язану з імовірнісним характером матеріалів, навантаг і умов експлуатації, в більшості випадків працездатність конструктиву не може бути перевірена прямими методами.

Основним питанням оцінки технічного стану є інтерпретація результатів проведених робіт по виявленню експлуатаційного стану конструкцій. На даному етапі розвитку діагностики будівельних конструкцій, оцінка технічного стану будь-якої конструктивної форми може бути здійснена наступними основними методами:

1. Зіставлення дефектів і пошкоджень конструктивної форми з допустимими величинами, зафіксованими в нормах або проектах.

2. Розрахункова оцінка впливу дефектів та пошкоджень на несучу здатність конструкцій.

Перший метод може бути віднесений до технічної діагностики конструктиву. Відповідно до прийнятої термінології під технічною діагностикою розуміється 100 % контроль "об'єкта". При неможливості 100 % контролю виконується технічний огляд, при цьому вважається, що технічний огляд не може дати реальну картину стану конструкцій, так як нормативні параметри її працездатності можуть не збігатися з реальними. Стосовно до будівельних елементів можна стверджувати, що в чистому вигляді технічна діагностика як 100 % контроль об'єкта практично нездійсненна через значного обсягу будівельних конструкцій, відсутність суцільності матеріалу характерного для машинобудівних конструкцій і відсутність суворих методів перевірки працездатності. Необхідність дати оцінку працездатності із забезпеченням необхідної надійності дозволяє розділити об'єкт оцінки технічного стану на наступні частини:

1. Матеріал конструкцій.

2. З'єднання елементів.

3. Конструкції та їх елементи.

За матеріалом і сполук при відомих обмеженнях технічна діагностика володіє засобами для реалізації. Для більшості конструкцій і їх елементів за вищезазначених причин технічна діагностика може бути застосована як приватний випадок.

Таким чином, перший метод для технічного обстеження конструкцій будівель і споруд слід розглядати як розвиток другого методу, тобто види відхилень заздалегідь відомі, проведена їх розрахункова оцінка і визначені їх гранично-припустимі значення, як правило, у табличній формі. Так, наприклад, здійснюється приймання конструкцій при виготовленні. На жаль, в даний час практично неможливо оцінити вплив того чи іншого відхилення на несучу здатність без урахування конкретних умов експлуатації і перерахунку.

Для розробки нормативних матеріалів першого методу потрібно значну кількість досліджень з узагальненням їх результатів. Таким чином, задача забезпечення процедури оцінки технічного стану полягає в розробці методик, що включають облік, як технічного стану конструкцій, так і умов їх експлуатації. У деяких умовах достатньої дослідженості конструкцій можуть бути використані обидва методу.

Використання другого методу як основного передбачає такі структурні частини процедури оцінки технічного стану:

1. Натурне обстеження будівельних елементів, виявляє їх дійсне стан і умови експлуатації.

2. Перевірочні розрахунки з урахуванням результатів натурних досліджень.

3. Оцінка технічного стану з встановленням можливості і умов експлуатації конструкцій.

4.  Ремонт і підсилення з використанням залишкової несучої здатності конструкцій.

Останній пункт прямо з оцінкою технічного стану не пов'язаний, однак ступінь деталізації робіт по перших трьох пунктах, особливо на аварійних об'єктах, у значною мірою визначається знаннями методів і способів відновлення конструкцій.

Натурні дослідження передбачають збір даних про технічний стан конструкцій і можуть бути розділені на наступні частини:

1. Уточнення характеристик матеріалів. Необхідність такого уточнення визначається імовірнісними розрахунковими характеристиками, прийнятими при проектуванні нових конструкцій, і конкретними характеристиками, реалізованими в даній конструкції. При цьому можливе відхилення як у більшу, так і у меншу сторону. Крім того, характеристики матеріалу змінюються в часі: втома, старіння і т. д.

2. Уточнення навантажень і впливів. Необхідність цього диктується відзнакою навантажень, що реалізуються в процесі експлуатації, від прийнятих при проектуванні.

3.  Технічна діагностика або натурні огляду конструкцій, метою яких є виявлення дефектів і пошкоджень, а також визначення кількісних характеристик конструкцій.


 
 

 
 
  ПОШУК ПО САЙТУ
 
 
 
 
   +380506859345
   +380677450590
info@polygonal.com.ua
polygonal.ua   
 
 

 
 
 
Купити опори освітлення
 
стійки світлофорів
 
контактна мережа
 
спеціальні конструкції
 
теплічні комплекси
 
прозорі каркаси
 
гвинтові палі
  ДЕ ПРАЦЮЄМО
 
Україна
Білорусь
• Латвія
• Литва
• Молдова
• Киргизія
Вірменія
• Казахстан
Росія
• Естонія
• Грузія
• Таджикистан
• Азербайджан
• Туркменістан
 
• Узбекистан

 
 

Вас цікавлять багатогранні опори ЛЕП, прожекторні щогли, опори освітлення, стовпи й щогли для потреб мобільного зв'язку або інжинірингові послуги по організації виробництва багатогранних опор і нанесення антикорозійного покриття методом гарячого цинкування? Все це Ви можете замовити прямо зараз, заощадивши багато часу! Кваліфіковані фахівці компанії ТОВ«Полигональ» з радістю допоможуть уникнути необхідності звертатися в різні компанії по проектуванню, виготовленню, монтажу, вести з ними переговори, укладати договори. Все це впливає на терміни реалізації проекту і, як правило, у бік збільшення. Ви можете укласти один договір і в найкоротші терміни реалізувати проект у відповідності з Вашими індивідуальними потребами. Ми спеціалізуємося на індивідуальному підході до проектування опор в кожному конкретному випадку, а наш будівельно-монтажний підрозділ вчасно змонтує конструкції за вказаною адресою на території всієї країни.

Незалежно від того, де Ви плануєте реалізувати свій проект, Ви можете звернутися до нас. Які ж переваги пропонує наша компанія? Найбільш істотний факт - робота з одним виконавцем. Будь-які питання, пов'язані з проектуванням, виготовленням, монтажем Ви доручаєте нам і ми гарантовано і ефективно їх вирішуємо. Ми не пропонуємо найнижчі ціни в Україні, але забезпечуємо середні розцінки на роботи і прийнятні ціни на матеріали.

Інженери компанії ТОВ«Полигональ» допоможуть Вам. Наявність безлічі конструктивних рішень дозволить підібрати оптимальне з необхідними характеристиками і вартістю. Ми пропонуємо опорні конструкції на будь-який смак, враховуючи Ваші індивідуальні потреби. Щоб замовити реалізацію проекту не доведеться нікуди їхати чи йти. Вам необхідно завантажити бланк Технічного завдання у відповідному розділі нашого сайту і заповнити його. Якщо Вас цікавлять багатогранні опори для високовольтних ліній електропередачі, то необхідно вивчити розділ ЕНЕРГЕТИКА; якщо цікавить освітлення доріг, шосе, вулиць, парків і скверів, велосипедних доріжок, стадіонів та спортивних майданчиків, промислових територій, складських і контейнерних терміналів, аеропортів, вокзалів, перонів, заправних станції та багато іншого - відвідайте розділ ОСВІТЛЕННЯ; в розділі КОНТАКТНА МЕРЕЖА Ви знайдете інформацію про стовпи і щогли для потреб контактних мереж електротранспорту; якщо цікавлять стовпи й щогли для потреб мобільного зв'язку, громовідводи, флагштоки, рекламно-інформаційні стенди - відвідайте розділ СПЕЦІАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ; якщо хочете організувати виробництво багатогранних опор на своєму підприємстві або побудувати цех гарячого цинкування відвідайте розділ ПОСЛУГИ. Заповнення певних пунктів технічного завдання може викликати у Вас певні труднощі - пропустіть їх, Ви їх заповните спільно з нашими фахівцями.

Співпраця з нами зніме з Ваших плечей масу проблем, і дозволить вчасно реалізувати той чи інший проект.
 
ПРАВОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Видавцем цього веб-сайту, далі - "сайт", є підприємство ТОВ "Полигональ", далі - "Компанія".
Просимо ознайомитися з умовами використання сайту, так як подальше його використання означає їх прийняття.
Розміщені на сайті дані вносяться виключно в інформаційних цілях, засновані на джерелах, які Суспільство визнає за достовірні та перевірені. Компанія не несе відповідальність за актуальність і точність інформації, опублікованої на сайті. За будь-які ризики, збитки чи шкоду, прямі або непрямі, що виникли в результаті використання даного сайту, які є наслідком неточності чи пропуску даних в інформації, що знаходиться на сайті, відповідальність несе сам користувач.
Компанія залишає за собою право на зміни даних та інформації, що міститься на сайті в будь-який час.
© 2014 ТОВ "Полигональ"
вулиця Гарнізонна
будинок 1
місто Хмельницький
29000
Яндекс.Метрика  
тел. 0506859345
0677450590
e-mail: info@polygonal.com.ua
web: polygonal.com.ua