Головна      Розробка креслень КМ      Методи розрахунків будівельних конструкцій при проектуванні
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сертифікат
 
 
 
 
 
лінія гарячого цинкування
 
 
 
 
 
лінія багатогранних опор
 
 
 
 
 
технічне обстеження
 
 
діагностика механізмів
 
 
механічна обробка
 
 
калькулятор металопрокату
 
ПРОЕКТНІ РОБОТИ 
 
 
 
 
 

МЕТОДИ РОЗРАХУНКІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ


 

Розрахунок будівельних металоконструкцій при проектуванні

При проектуванні будівельних конструкцій до цього часу застосовувалися два основні методи розрахунку. З кінця дев'ятнадцятого до п'ятдесятих-шістдесятих років двадцятого століття використовувався метод допускаються напруг. Залишаючи осторонь деформаційні розрахунки, суть методу полягає в наступному:
σ [σ]
 
де      
σ - максимальне зусилля в конструкції або її елементі на всіх стадіях реалізації, що визначається методами будівельної механіки від дії зовнішніх впливів; при цьому поняття "навантаження" чіткого визначення не мала;
 
[σ] - максимальне напруження, яке здатний витримати матеріал і визначається за формулою:
 
[σ]=σт/kз
 
де      
σт - якась середня величина, що приймається для сталі дорівнює 2100 кг/см2; при цьому сталь не диференціювалася за характеристиками міцності. При проектуванні в розрахунок приймалися способи виготовлення сталі і деякі інші характеристики як якісні параметри;
 
kз - коефіцієнт запасу міцності, який приймається в залежності від ступеня відповідальності споруди і для переважної більшості конструкцій дорівнює 1,36. Як правило, [σ] приймалося рівним 1600 кг/см2 практично для будь-яких конструкцій, крім особливо відповідальних.
 
Дана методика стала кроком вперед у порівнянні з невпорядкованими розрахунками конструкцій внаслідок своєї простоти і достатньої ефективності при проектуванні металевих конструкцій, умови експлуатації яких не приймалися до уваги.

З розвитком будівельних конструкцій така методика, уравнивающая конструкції від дуже важких умов до легкого режиму одним коефіцієнтом, стала гальмом подальшого розвитку, як конструктивних форм, так і матеріалів будівельних конструкцій. На зміну їй у 50-х. роках прийшов метод граничних станів сутність, якої в першому граничному стані визначається нерівністю:
 
N Ф
 
де      
N - розрахункове зусилля в конструкції або її елементі від суми впливу розрахункових навантажень у найбільш невигідною комбінації;

Ф - несуча здатність, тобто максимальне зусилля, яке здатне витримати конструкція або її елемент.
 
Основоположним в методиці розрахунку за граничними станами є поняття про нормативних і розрахункових величинах. При обчисленні N основним є визначення розрахункової навантаження F:
 
F = Fn×ϒf
 
де
Fn - нормативна навантаження, зафіксована в нормах і носить імовірнісний характер, без урахування конкретних умов експлуатації;
Fn відображає уявлення про можливі класах явищ і є гарантованою величиною з тією чи іншою ймовірністю не перевищення;
 
ϒf - коефіцієнт надійності за навантаженням, що відбиває можливі несприятливі відхилення, зумовлені імовірнісним характером нормативного навантаження.
 
При обчисленні Ф вводиться нормативне опір Rn, визначається за результатами випробувань зразків металу на металургійних заводах. В процесі випробувань знаходяться межа текучості σт і тимчасовий опір розриву σв; відповідною статистичною обробкою визначаються значення Ryn за σт і Run по σв. Розрахункові опору обчислюються:
 
R = Rn×/ ϒm
 
де
ϒm - коефіцієнт безпеки по матеріалу, що враховує невизначеність властивостей матеріалу і геометричних характеристик прокату.
 
У розгорнутому вигляді формулу можна записати як
 
N( Σ Fni ϒfi ψi / ϒn, Λ, Ω ) R n / ϒm Ф( Ω, Λ )ϒc
 
де
N( ) - функція переходу від зовнішніх впливів і геометрії конструкції до внутрішнім зусиллям, зазвичай для цього використовуються спрощені методи розрахунку в лінійній постановці;
 
Λ - характеристики, які описують загальну геометрію конструкцій за значенням, зазначеним у робочих кресленнях;
 
Ω - номінальні геометричні характеристики перерізів, які визначаються на підставі розрахунку або беруться з сортаменту;
 
ψ - коефіцієнт сполучення навантажень при наявності двох і більше тимчасових навантажень;
 
Ф( ) - функція переходу від геометричних характеристик несучої здатності;
для більшості розрахунків на міцність і стійкість Ф ( Ω, Λ ) = Ω;
більш складні залежності при перевірках стійкості положення, загальної стійкості конструкції та деяких інших;
 
ϒc - коефіцієнт умов роботи, що враховує ступінь важливості конструкції або її елемента, умовності розрахункової схеми і інші особливості роботи.

 

Розрахунок експлуатованих конструкцій

Застосування попередньої формули для існуючих металевих конструкцій за умови, що конструкції були запроектовані без невиправданих запасів, практично означає невиконання нерівності, так як в процесі експлуатації Ω – знижується внаслідок фізичного зносу, Λ – отримує різні відхилення від проекту, міцнісні характеристики знижуються і т. д. Крім того, при реконструкції можливе погіршення умов експлуатації конструкцій будівель і споруд (підвищення експлуатаційних навантажень, зміна агресивності середовища та ін). Слід також відзначити зміну норм з плином часу, найчастіше в бік посилення вимог до напруженого стану конструкцій. У той же час досвід експлуатації дозволяє говорити про безаварійної експлуатації конструкцій протягом 50...100 років. По всій видимості формула, для умов експлуатації повинна бути записана у вигляді
 
Nэ Фэ Ф
 
де
Nэ - максимальне зусилля в конкретній конструкції або її елементі, обумовлене умовами експлуатації і відрізняється від проектного в більшу або меншу сторону;
 
Фэ - фактична несуча здатність конструкції на даний період експлуатації.
 
Реалізація формули дозволяє перейти від напівймовірність методів при проектуванні нових конструкцій до детерміністическі-стохастичних моделей, що враховують конкретний стан конструкції (дефекти, пошкодження, геометрія конструкцій), розрахункові характеристики матеріалів, експлуатаційні навантаження. Досвід перевірочних розрахунків показує, що представляється можливим зменшити, іноді значно, величини навантажень, порівняно з розрахунковою навантаженням, підвищити розрахунковий опір, застосувати розрахункову схему конструкцій, що відповідає фактичній роботі і сприяє уточненню розрахункових зусиль. Найбільші резерви можуть бути виявлені при розгляді конструкцій, запроектованих за методом допустимих напружень, так як кз в поєднанні з заниженими межею текучості для сталей в умовах важкого і легкого режиму робіт створювали різні запаси міцності.
Облік фактичної технології виробничих процесів дозволяє знизити кранові навантаження до 40 %. Дослідження атмосферних впливів, з урахуванням умов конкретної конфігурації і розташування об'єктів у більшості випадків дає можливість знизити вітрове і снігове навантаження на 5...25 %. Розрахункова схема може бути уточнена шляхом включення в роботу поперечних рам поздовжніх елементів каркаса (диска покрівлі, горизонтальною поздовжньою зв'язку шатра, гальмових конструкцій і т. д.), поперечних елементів (торцевий фахверк), включення в роботу ліхтарів, облік поворотів фундаментів і т. д.

З урахуванням вищесказаного формулу можна записати в розгорнутому вигляді
 
Ne(Σ Feni ϒefi ψei / ϒn, Λe, Ωe ) Rm / ϒm Ф( Ωe, Λe ) ϒc
 
де      
Nе( ) - функція переходу від зовнішніх впливів і геометрії конструкції до внутрішнім зусиллям при перевірочних розрахунках;

Λе, Ωе - геометричні характеристики конструкцій, які визначаються на підставі натурних обстежень;
 
Fen - уточнена нормативна навантаження;
 
ϒef - коефіцієнт надійності за уточненою навантаженні;
 
ψe - уточнений коефіцієнт сполучення навантажень;
 
Rm - розрахунковий опір сталі за межею плинності, встановлене на підставі уточнення характеристик матеріалу.
 
Збереження методики розрахунку по граничним станам для існуючих конструкцій вимагає застосування фундаментальних понять нормативних і розрахункових величин. Для існуючих конструкцій змінюється зміст нормативних величин і розрахункових коефіцієнтів.

Навантаження і впливи. На відміну від проектування нових конструкцій, уточнення навантажень для існуючих визначається інформацією про технологічному процесі (технологічні карти, план розстановки обладнання, характеристики обладнання тощо), про стан будівлі та споруди в умовах конкретної забудови, індивідуальними особливостями зовнішніх і внутрішніх впливів і т. д. Визначена таким чином навантаження Fen може бути прирівняна до нормативної. Коефіцієнти надійності по навантаженню, мають визначатися аналізом інформації про навантаженнях. При цьому можуть бути застосовані імовірнісні інформаційні моделі. Однак, для використання різних імовірнісних моделей потрібна значна кількість статистичних даних. В даний час для конкретних споруд такі дані відсутні. Тому на даному етапі, при вирішенні конкретних завдань коефіцієнт ϒef може бути визначений аналізом характеру навантажень і можливостей несприятливих відхилень.

Характеристики матеріалів. Уточнення властивостей металу існуючих конструкцій та їх з'єднань проводиться для вирішення наступних завдань:
1. Призначення розрахункових значень опорів Rm .
2.  Перевірка службових властивостей сталі – холодостійкості, опору втомного руйнування та ін.
3. Отримання інформації про технологічні властивості сталі – зварюваності, можливості обробки різанням та ін
Фактичні характеристики властивостей сталі визначаються на підставі дослідження металу існуючих конструкцій прямими або непрямими методами. Шляхом обробки даних статистичними методами, визначеними в нормах, отримують нормативні значення. Призначення розрахункових характеристик може проводитися за формулами СНиП II-23-81* введенням коэффициентаϒm.
Геометричні характеристики можна розділити на дві групи:
1. Геометричні характеристики перерізів елементів конструкцій. Фактичні геометричні характеристики перерізів визначаються шляхом натурних обмірів існуючих конструкцій. Вводяться у розрахунок характеристики Ωе повинні визначатися на основі статистичної обробки експериментальних даних для заданого рівня достовірності.
2. Геометричні схеми конструкцій або споруди в цілому. Геометричні схеми споруди визначаються геодезичними методами і, в залежності від конструктивної форми, в розрахунок вводяться середні значення або максимальні відхилення (Λе).
Особливою проблемою розрахунку існуючих конструкцій є облік дефектів і пошкоджень. В залежності від виду пошкодження облік може вестися шляхом зміни геометричних характеристик Ωе і геометричних схем (Λе) для пошкоджень, мають кількісні характеристики і для яких є способи введення в розрахунок зусиль, або перевірочні формули.
Способи визначення зусиль (Nе). При оцінці напружено-деформованого стану існуючих конструкцій слід застосовувати більш точні способи розрахунку, що дозволяють виявити резерви несучої здатності конструкцій. До таких способів слід віднести МСЕ, з урахуванням фізичної та геометричної нелінійності. При цьому повинна бути використана уточнена розрахункова схема з урахуванням просторовості, нелінійних ефектів і т. д.
Коефіцієнт умов роботи. При проектуванні нових конструкцій ϒc враховує невідповідність розрахункових схем і реальної роботи конструкцій. Для існуючих конструкцій необхідно враховувати невідповідність прийнятої при проектуванні розрахункової схеми реальним станам геометричних елементів, сполучень і т. д. Частина цих питань знімається при застосуванні уточнених методів розрахунку конструкцій. Однак повністю це не вирішує зазначену проблему. Достатньо повних статистичних даних для її вирішення немає, і в даний момент може бути рекомендовані величини, наведені в СНиП, а також, в деяких випадках, експертне призначення величини ϒc.
 
 
 
  ПОШУК ПО САЙТУ
 
 
 
 
   +380506859345
   +380677450590
info@polygonal.com.ua
polygonal.ua   
 
 

 
 
 
Купити опори освітлення
 
стійки світлофорів
 
контактна мережа
 
спеціальні конструкції
 
теплічні комплекси
 
прозорі каркаси
 
гвинтові палі
  ДЕ ПРАЦЮЄМО
 
Україна
Білорусь
• Латвія
• Литва
• Молдова
• Киргизія
Вірменія
• Казахстан
Росія
• Естонія
• Грузія
• Таджикистан
• Азербайджан
• Туркменістан
 
• Узбекистан

 
 

Вас цікавлять багатогранні опори ЛЕП, прожекторні щогли, опори освітлення, стовпи й щогли для потреб мобільного зв'язку або інжинірингові послуги по організації виробництва багатогранних опор і нанесення антикорозійного покриття методом гарячого цинкування? Все це Ви можете замовити прямо зараз, заощадивши багато часу! Кваліфіковані фахівці компанії ТОВ«Полигональ» з радістю допоможуть уникнути необхідності звертатися в різні компанії по проектуванню, виготовленню, монтажу, вести з ними переговори, укладати договори. Все це впливає на терміни реалізації проекту і, як правило, у бік збільшення. Ви можете укласти один договір і в найкоротші терміни реалізувати проект у відповідності з Вашими індивідуальними потребами. Ми спеціалізуємося на індивідуальному підході до проектування опор в кожному конкретному випадку, а наш будівельно-монтажний підрозділ вчасно змонтує конструкції за вказаною адресою на території всієї країни.

Незалежно від того, де Ви плануєте реалізувати свій проект, Ви можете звернутися до нас. Які ж переваги пропонує наша компанія? Найбільш істотний факт - робота з одним виконавцем. Будь-які питання, пов'язані з проектуванням, виготовленням, монтажем Ви доручаєте нам і ми гарантовано і ефективно їх вирішуємо. Ми не пропонуємо найнижчі ціни в Україні, але забезпечуємо середні розцінки на роботи і прийнятні ціни на матеріали.

Інженери компанії ТОВ«Полигональ» допоможуть Вам. Наявність безлічі конструктивних рішень дозволить підібрати оптимальне з необхідними характеристиками і вартістю. Ми пропонуємо опорні конструкції на будь-який смак, враховуючи Ваші індивідуальні потреби. Щоб замовити реалізацію проекту не доведеться нікуди їхати чи йти. Вам необхідно завантажити бланк Технічного завдання у відповідному розділі нашого сайту і заповнити його. Якщо Вас цікавлять багатогранні опори для високовольтних ліній електропередачі, то необхідно вивчити розділ ЕНЕРГЕТИКА; якщо цікавить освітлення доріг, шосе, вулиць, парків і скверів, велосипедних доріжок, стадіонів та спортивних майданчиків, промислових територій, складських і контейнерних терміналів, аеропортів, вокзалів, перонів, заправних станції та багато іншого - відвідайте розділ ОСВІТЛЕННЯ; в розділі КОНТАКТНА МЕРЕЖА Ви знайдете інформацію про стовпи і щогли для потреб контактних мереж електротранспорту; якщо цікавлять стовпи й щогли для потреб мобільного зв'язку, громовідводи, флагштоки, рекламно-інформаційні стенди - відвідайте розділ СПЕЦІАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ; якщо хочете організувати виробництво багатогранних опор на своєму підприємстві або побудувати цех гарячого цинкування відвідайте розділ ПОСЛУГИ. Заповнення певних пунктів технічного завдання може викликати у Вас певні труднощі - пропустіть їх, Ви їх заповните спільно з нашими фахівцями.

Співпраця з нами зніме з Ваших плечей масу проблем, і дозволить вчасно реалізувати той чи інший проект.
 
ПРАВОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Видавцем цього веб-сайту, далі - "сайт", є підприємство ТОВ "Полигональ", далі - "Компанія".
Просимо ознайомитися з умовами використання сайту, так як подальше його використання означає їх прийняття.
Розміщені на сайті дані вносяться виключно в інформаційних цілях, засновані на джерелах, які Суспільство визнає за достовірні та перевірені. Компанія не несе відповідальність за актуальність і точність інформації, опублікованої на сайті. За будь-які ризики, збитки чи шкоду, прямі або непрямі, що виникли в результаті використання даного сайту, які є наслідком неточності чи пропуску даних в інформації, що знаходиться на сайті, відповідальність несе сам користувач.
Компанія залишає за собою право на зміни даних та інформації, що міститься на сайті в будь-який час.
© 2014 ТОВ "Полигональ"
вулиця Гарнізонна
будинок 1
місто Хмельницький
29000
Яндекс.Метрика  
тел. 0506859345
0677450590
e-mail: info@polygonal.com.ua
web: polygonal.com.ua